Passe Partout

Passe Partout Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

(foto John Dries)
(foto John Dries)
Tijdens de Van Loon race in 2006
Tijdens de Van Loon race in 2006

Eigenschappen

Plaquette nummer:966 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Hoogaars

Bouw

Bouwjaar:1939 Ontwerper:W.K. Versteeg
Werf:W.K. Versteeg Werf plaats:Antwerpen (B)
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:10,00 m Breedte berghout:3,40 m
Diepgang:0,70 m Masthoogte water:11,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend A. Appel, Antwerpen (B) ( Passe Partout)
onbekend – onbekend R. Delaplanque, Brussel ( Passe Partout)
1993 – 1996 L.W.A. Verhaegen, Schilde ( Passe Partout)
1996 – 2011 John Dries, Antwerpen ( Passe Partout)
2011 – onbekend Thomas Demuth ( Passe Partout)

Geschiedenis

1993

1993

1993: Informatie over de bouwer W.K. Versteeg

De eigenaar van het zusterschip 'Passe Partout', Leon Verhaegen, heeft in 1993 een memo geschreven met daarop in het kort de levensloop van W.K. Versteeg, de bouwer van de twee zusterschepen.

W.K. Versteeg was assistent van E(mil). van Konijnenburg, schijver van het boek 'De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong' in drie delen, uitgave door de Internationale Permanente Vereeniging voor de Scheepvaart-congressen in Brussel 1913. Na 'het op rust stellen' van E. van Konijnenburg is hij bekend modelbouwer geworden. Dat heeft in 1939 geresulteerd in de bouw van een 'echt' schip, de 'Passe Partout' en een jaar later de 'Petry' in 1940 (nu 'Patrice), beide eikenhouten Hoogaarsen.

E(mil). van Konijnenburg

Ingenieur Emile van Konijnenburg (Den Haag 7 okt. 1869 - Den Haag 27 apr. 1956) werkte, na in 1892 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de PS te Delft, in verschillende functies, afwisselend bij RWS en in het Midden Oosten. Was van 1906 tot 1914 werkzaam bij de rivierverbetering van de Maas, tot 1918 bij werken in het Suezkanaal en de haven van Suez en tot 1930 als HID van RWS, belast met de verbeteringswerken van de Maas. Ontwierp plannen voor de havens van Jaffa, Haifa, Beiroet en Tripoli. Schreef o.m. het driedelige standaardwerk 'De Nederlandsche Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong (1895-1905)' en 'Scheiding van Maas en Waal; beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noordbrabant, alsmede van de werken uitgevoerd voor de verlegging van den Maasmond (1906)'. Konijnenburg was ook een verdienstelijk tekenaar en schilder van landschappen en dieren.

In 1992 is in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan zijn werk met als titel  'In Jugendstil gevat'. De scheepsbouw verbeeld door E. van Konijnenburg, aquarellen van allerlei soorten schepen.

Op de website www.martiemdigitaal.nl kunt u een groot deel van beelden uit zijn verzameling foto's en tekeningen terug vinden.

De tekening van een Hoogaars naar oud model uit het boek 'De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong'
De tekening van een Hoogaars naar oud model uit het boek 'De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong'

2014

17 oktober 2014

17 oktober 2014: Correspondentie eigenaar Thomas Demuth

Wir haben den *nachbau* der 'Passe Partout'. Wir möchten sie so Orginal wie möglich wieder aufbauen. Die Alte Orginale 'Passe Partout' haben Dries wohl in ihrem Ofen verheitzt.... nur ein paar Dinge haben sie gelassen. ..... schade.... Wir haben leider auch keine originalen Bilder vom Schiff.

2019

22 januari 2019

22 januari 2019: Informatie van Mark Dries, zoon van oud-eigenaar John Dries

Wij hebben de 'Passe Partout' in het jaar 1996 aangekocht, deze was op dat moment in een zeer slechte toestand. Het schip stond al meer dan 20 jaar op de kant, helemaal doorgezakt en een deel afgebroken. Wij wilden het schip volledig restaureren maar volgens onze scheepstimmerman was het schip te slecht en zou het eenvoudiger zijn om een nieuwe romp te maken.
Samen met Omer De Bruyn (scheepstimmerman) zijn we hiermee in 1997 begonnen, spijtig genoeg is Omer kort hierna overleden, het vlak was juist klaar. Samen met mijn vader zijn we dan verder gegaan met de afbouw van de romp. Hier hebben we schitterende hulp gehad van Peter Schouten, die is ons een paar keer komen helpen op de moeilijke momenten. Op de nieuwe romp is dan de oude kajuit gezet, ook al het rond hout en de zwaarden zijn nog origineel. In 2002 is de 'Passe Partout' terug te water gelaten.
Na prachtige reizen, o.a naar Zuid-Frankrijk en Middellandse zee, Waddeneilanden en Noordzeekust kwam voor ons de moeilijke beslissing om het schip te verkopen. Wij hebben 3 kinderen en het schip werd te klein. In 2011 hebben we het schip ingeruild tegen een Blazer van 15m.

Tewaterlating: Peter Schouten staat naast de eigenaar
Tewaterlating: Peter Schouten staat naast de eigenaar
De 'Passe Partout' (r) naast zusterschip 'Patrice' (l)
De 'Passe Partout' (r) naast zusterschip 'Patrice' (l)
Aan steiger in Saint Louis du Rhone in 2004
Aan steiger in Saint Louis du Rhone in 2004

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht