Wâldfûgel

Wâldfûgel Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Het Friese Jacht":
Volgens de eerste schepenlijst van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten uit 1956 is in dat jaar de "Wâldfûgel", gebouwd door J.O. van der Werf, Buitenstvallaat, eigendom van E.J. van Veen te Drachten. Het Nederlandsch Jachtregister van 1924-25 noemt daarentegen A.P. van der Werf de bouwer. Dit berust echter op een misverstand. De heer E.J. van Veen, een gezeten Drachtster manufacturier, was ook de opdrachtgever. 

Er bestaat nog een bestek voor de bouw, ondertekend door J.O. van der Werf en gedateerd 11/12/1919, waaruit volgt, dat het scheepje in 1920 van stapel moet zijn gelopen. In het bestek is ook de overeengekomen prijs genoemd, namelijk f. 1035,- .

Eigenschappen

Plaquette nummer:2008 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Fries jacht

Bouw

Bouwjaar:1920 Ontwerper:Jan Oebeles van der Werff
Werf:Jan Oebeles van der Werff Werf plaats:Buitenstvallaat
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip:Rond Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,95 m Breedte berghout:2,29 m
Diepgang:0,35 m Masthoogte water:9,00 m
Oppervlakte grootzeil:15,82 m2 Oppervlakte fok:8,15 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:23,97 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1920 – 1967 E.J. van Veen, Drachten ( Wâldfûgel)
1967 – 1977 Mr K.H. Gaarlandt, Assen ( Wâldfûgel)
1977 – 2001 J.O. v.d. Werff, Drachten ( Wâldfûgel)
2001 – 2013 J. Krist, Terherne ( Wâldfûgel)
2013 – 2018 T. Roelevink, Terherne ( Wâldfûgel)
2018 – onbekend Stichting Varend Cultureel Erfgoed en platbodemjachten Wijde Ee e.o., Marum ( Wâldfûgel)

Geschiedenis

1925

1992

1992

1992: De 'Wâldfûgel' in het boek "Het Friese Jacht" van Dr. ir. J. Vermeer

De heer Van Veen heeft de "Wâldfûgel" meer dan veertig jaar in bezit gehad. In 1953 was hij ermee aanwezig op de eerste reünie van Friese Ronde jachten in Grouw. Omstreeks 1965 gaat het jacht over in handen van Mr K.H. Gaarlandt, destijds Commissaris van de Koningin in Drenthe, geparenteerd aan de familie Van Veen. De familie Gaarlandt bezat een vakantiewoning in de omgeving van Gaastmeer, waar het jacht toen zijn thuishaven kreeg.

In 1977 werd het gekocht door een zoon van de bouwer, de heer Jan Jansz van der Werff te Drachten, waarna het een grondige opknapbeurt kreeg, uitgevoerd door Roelof Jansz van der Werf, zoon van de nieuwe eigenaar. Roelof Jansz van der Werf beoefent tegenwoordig het voorvaderlijke handwerk op de oude scheepstimmerwerf "De Hoop" te Workum.
Sindsdien is het jacht in handen van de familie Van der Werff. Het is in onderhoud bij Jan Oebele van der Werf, kleinzoon van de bouwer, die de oude werf aan het Buitenstvallaat voortzet.

Technische gegevens

Hoofdafmetingen

 • Lengte over de stevens    4,95 m
 • Grootste breedte over de berghouten    2,29 m
 • Holte op het grootspant    0,96 m
 • Zeiloppervlak: Grootzeil + fok    23,0 m2

Bijzonderheden

 • geen kielbalk
 • rond grootspant; vlaktilling 0 °
 • brede zandstrook + verloren gang
 • 5 huidgangen boven de ronde kimmen
 • open voorkuip met losse langsbanken en brede dwarsbank onder de bedelbalk
 • geen kluisborden en beretanden
 • breed tjotterroer snijwerk alleen op de roerklik.

Kenmerken

In hun bouw vertonen de jachten van Van der Werff veel overeenkomst met de oudere Lantinga-jachten. Samengevat zijn de kenmerken:

 • Het grootspant is rond.
 • Het vlak bestaat uit kielgang, brede zandstrook en verloren gang, met daaromheen een aantal betrekkelijk smalle, van steven tot steven doorlopende gangen.
 • De kop is betrekkelijk hoog.
 • Zowel breedte als holte zijn relatief groot. Het boeisel staat vrij steil.
 • Snijwerk, voorzover aanwezig, is eenvoudig uitgevoerd

2008

2008

2008: Foto's

2018

5 oktober 2018

5 oktober 2018: Bericht van Haiko van der Werff op Facebook

Vandaag is het in 1919 op Buitenstvallaat door oerpake Jan Oebeles van der Werff gebouwde Friese Jacht 'Wâldfûgel' weer terug op haar geboortegrond, om gerestaureerd te worden.

11 oktober 2018

11 oktober 2018: Breeduit Informatiekrant gemeente Smallingerland: De Wâldfûgel is weer thuis

Boek 'Die Scheep is moet varen'

In 2007 werd ter gelegenheid van de 35e editie van de een reünie voor ronde en platbodemjachten georganiseerd door de watersportvereniging Drachten-Veenhoop  het boek 'Die Scheep is moet varen' van de hand van Hans Vandersmissen uitgegeven, met bijdragen van een viertal gastredacteuren.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht