Wildschieter

Wildschieter Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In 1940, na het overlijden van vader Michiel de Jong, namen Hendrik en Berend de werf over. Hendrik deed het "ijzer" en Berend het "hout". Hendrik trok met zijn gezin in het voorhuis op de werf. Berend bleef in het dorp wonen. Eén klant van de werf valt op: de Jeugdherbergcentrale. In maart moesten de boten te water worden gelaten, in de zomer kwamen er reparaties. In 1955 werd de SSRP opgericht. Het verlangen van een kleine groep mensen om het "varende erfdeel" niet te laten verdwijnen, bleek door onverwacht velen herkend en gedeeld te worden. En Berend en Hendrik waren een van de weinige werven bij wie men terecht kon om aan dit verlangen vorm te geven. Berend bouwde nog steeds alles "op het oog". Nog steeds bedreef hij de kunst van het schuitmaken zoals die in vroeger jaren werd beoefend. Zijn laatste tjotter bouwde hij in 1972, maar hij presteerde het nog om drie wildschieters te bouwen in 1980. Zesenzeventig was hij toen. Dat waren ook zijn laatste schepen.

De wyldsjitter 'Wildschieter' is in 1952 gebouwd. Berend de Jong bouwde het scheepje voor Rintsje van der Veen, een visserman. De tekenaar-schrijver W.J. van Dijk heeft het getekend en in zijn boek " De schoonheid onzer binnenschepen" op genomen. Het de tekening is eerder met het begeleidende artikel ook in de Waterkampioen van januari 1954 gepubliceerd in het artikel "Vissersboten en Palinghandel". Na de actieve periode in de visserij is het via Piet Dekker in bezit gekomen van een arts in Kortenhoef. In 2000 werd H.P. Nooteboom uit Leiden eigenaar. Hij schonk het in 2010 aan Museum 'De Helling', dat liet zien hoe vroeger, meer dan driehonderd jaar lang, met houten palingkaken paling vanuit Friesland naar Londen werd gezeild. De oprichting van dit museum viel samen met de bouw van de palingaak 'Korneliske Ykes II'.

Tekening van W.J. Dijk
Tekening van W.J. Dijk

Eigenschappen

Plaquette nummer:115 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Wyldsjitter

Bouw

Bouwjaar:1952 Ontwerper:Gebr. de Jong
Werf:Gebr. de Jong Werf plaats:Heeg
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,10 m Breedte berghout:1,20 m
Diepgang:0,10 m Masthoogte water:3,20 m
Oppervlakte grootzeil:3,10 m2 Oppervlakte fok:1,45 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:4,55 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

2000 – 2010 H.P. Nooteboom, Leiden ( Wildschieter)
2010 – 2018 Houtbouwmuseum De Helling, Heeg ( Wildschieter)
2018 – onbekend ( Wildschieter verkocht naar Hongarije)

Geschiedenis

2005

2005

2005: Onder zeil

2010

2010

2010: Overdracht aan Stichting de Palingaak / Museum De Helling Heeg

2012

2012

2012: Foto's onderzijde

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht