Werf van Goor - Kampen, Zwolle en Monnickendam

De werf van Egbert van Goor was eerst gevestigd bij de Koornmarktpoort. Later schoof de werf iets op naar het zuiden toen de Nieuwe Buitenhaven in 1867 werd gegraven naast de al bestaande Buitenhaven. Zodoende werd er ruimte geschapen voor een nieuwe havenmond. De werf was daar gevestigd tot 1921/22. Het is nu de locatie van de huidige Koggewerf. 

Door de masten heen is een rijtje Schokkerhuisjes te zien en wat meer rechts de scheepswerf van Schepman. Helemaal rechts enkele gebouwtjes van de bakenmeester en van scheepswerf Van Goor
Door de masten heen is een rijtje Schokkerhuisjes te zien en wat meer rechts de scheepswerf van Schepman. Helemaal rechts enkele gebouwtjes van de bakenmeester en van scheepswerf Van Goor

Willem van Goor vertrekt naar Monnickendam

In Monnickendam waren twee werven, beide sinds het eind van de 18e eeuw in het bezit van de familie Kater. De ene helling "Aan de haven" aan de havenmond, de andere werf "Aan 't Prooijen" lag oostelijk van het gat. Klaas Cornelis Kater was de laatste van het geslacht Kater op de werf Aan 't Prooijen. Rond 1890 nam zijn schoonzoon Cornelis de Haas de werf over. Na zijn dood in 1913 zet zijn zoon Klaas Cornelisz de Haas het bedrijf voort tot 1922. Willem van Goor gaat in 1922 naar Monnickendam om de werf van De Haas (voorheen van Kater) over te nemen. Deze werf in Monnickendam legt zich al spoedig toe op de bouw van stalen schepen en bouwt in 1933 het prototype van de Marker rondbouw.

Hellingboeken en Bestekken van de werf van Egbert van Goor in Kampen

Jan Braaksma heeft in 2012 het boek 'De verdwenen schepen van de Dongeradelen' gepubliceerd. Op dit moment is een nieuw boek in voorbereiding 'Blazers, blazers en nog eens blazers' . In het kader van deze boeken heeft Jan veel research gedaan en diverse musea, organisaties en werven bezocht om inzage tekrijgen in nog bestaande oude hellingboeken en bestkken. Daarbij is hij ook nog veel andere documenten op het spoor gekomen. Veel bronmateriaal heeft hij gedigitaliseerd en wij mogen dat met toestemming publiceren. We proberen dat zo overzichtelijk mogelijk te doen per werf.

Hellingboeken, Bestekken, Brieven en overige informatie van de werf van Egbert van Goor in Kampen vindt u hier.

De werfboeken van deze werf behoren tot de collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

Werf W.R. van Goor in Zwolle

In Zwolle lag vroeger op de hoek van het Zwartewater en de Achtergracht, ongeveer op de plek waar nu de Hofvlietbrug ligt, een scheepstimmerwerf. Van 1852 tot 1921 is deze werf in handen van W.R. van Goor, onder de naam W.R. van Goor's Scheepsbouw en Reparatiebedrijf. Reeds in voor 1834 is er sprake van een werf van een zekere Peter van Goor. Vanaf 1921 gaat de werf verder als Scheepswerf van van der Velden & N.W. Verboon. De werf van Van Goor was een echte scheepstimmerwerf, men bouwde geen stalen schepen. Wel bouwde men platbodems, zeilboten en roeiboten.

De werf van van Goor in Zwolle op een schilderij van Teun van der Veen 1936
De werf van van Goor in Zwolle op een schilderij van Teun van der Veen 1936

Mede omdat in 1922 een scheepswerf van Van Goor in Kampen (een verre neef van de Zwolse Van Goor) failliet was gegaan, was er ruim voldoende aanbod van personeel. Zo had men in 1922 al 32 scheepsmetaalbewerkers in dienst. Ook de verhuur van dekschuiten breidde zich in de jaren daarna zich enorm uit. 

Alle resultaten

Schepen in het Stamboek (mogelijk) gebouwd door Van Goor in Kampen

Alle resultaten

Schepen in het Stamboek (mogelijk) gebouwd door Van Goor in Monnickendam

Terug naar vorige pagina