HN30 'De Gouden Hoorn'

HN30 'De Gouden Hoorn' Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Zeeschouwen zijn op veel plaatsen gebouwd. Dat gebeurde ook al in de tijd van de visserij. De houten botters en andere scheepstypes werden vervangen door schouwen, handzamer en goedkoper. Volgens overlevering heeft de regering Colijn voor de tweede wereldoorlog in de crisisjaren de vissers op en aan het IJsselmeer steun verleend. In een aantal visserijhavens aan de Westfirese kust werden de bestaande schepen door schouwen vervangen. Zo spreekt men bijvoorveeld over de Hoornse schouw. De aanduiding heeft niets met het type te maken, maar met het feit dat deze schouw op een bepaald moment een alles overheerse rol ging spelen in de Hoornse vissersvloot. Overigens zijn deze schouwen nooit in Hoorn zelf gebouwd. Er zijn er diverse door Willem van Goor in Monnickendam gebouwd. Rond de tweede wereldoorlog telde de Hoornse vloot zo'n 17 Zeeschouwen.

De Hoornse schouw HN30 is in 1933 gebouwd op de werf van W. van Goor in Monnickendam als geklonken vissermanschouw. In de jaren 1962-1965/66 is het schip grondig gerestaureerd door de toenmalige eigenaar Botman te Hoorn. In die periode is er ook een kajuit opgezet. In 1997 is er door huidige eigenaar gerestaureerd. Het timmerwerk; zwaarden en roer is uitgevoerd door M.J. Weijers te Kortenhoef.

Als vissersschip op de helling
Als vissersschip op de helling

Hoornse schouw

In Hoorn leeft op de zuidwestpunt van het Oostereiland al sinds twintig jaar een warme belangstelling voor een origineel Hoorns visserschip, de vissermanschouw. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn ruim twintig jaar in de weer om dit scheepstype te koesteren. Het Hoornse havenbeeld werd in het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de aanwezigheid deze vissermanschouwen, de zogenoemde Spekbakken. IJzeren schepen die gemaakt zijn om in het ondiepe water rond Hoorn te kunnen vissen. Daarbij vroegen de scheepjes relatief weinig onderhoud en waren met 2 man te zeilen.De vroegere Zuiderzeevisserij is echter verdwenen, na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 en daarna slonk de visvangst van zoetwater-vis zodanig dat de vloot van enkele tientallen schepen, is afgenomen tot een handvol.

Eigenschappen

Plaquette nummer:718 Zeil nummer: ZC199
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Zeeschouw

Bouw

Bouwjaar:1933 Ontwerper:W. van Goor
Werf:W. van Goor Werf plaats:Monnickendam
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:8,73 m Breedte berghout:3,14 m
Diepgang:0,85 m Masthoogte water:11,00 m
Oppervlakte grootzeil:24,68 m2 Oppervlakte fok:14,55 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:39,23 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend Nico Verbeek, Hoorn ( HN30)
1962 – 1968 J.M. Botman, Hoorn ( HN30)
1968 – 1997 K. Niesten, Amsterdam ( De Gouden Hoorn)
1997 – 2017 T. Agoston ( De Gouden Hoorn)
2017 – (Eigenaar - "Activering" in behandeling) A.J. Bril, Zwartsluis ( De Gouden Hoorn)

Geschiedenis

1974

1974

1974: Meetbrief KNWV

1975

1975

1975: Foto's van de HN30

1999

november 1999

november 1999: Informatie van eigenaar T. Agoston

Volgende citaten komen uit een brief van de heer Botman aan mij:
"De heer J.M. Botman uit Hoorn heeft in de periode 1962 - 1965/66 het schip grondig opgeknapt/gerestaureerd: De schouw is door ons gekocht in 1962 en zoals u op de foto's kunt zien was alleen de romp nog in goede staat. Op de scheepswerf in Broekerhaven is de oude motor en de visbun verwijderd. Nieuwe Albin (AL23) benzine motor geplaatst/schroefas/schroef. Werkzaamheden verricht door Botman (bijnaam de Schuitepik) en geen familie uit Broekerhaven."

"De nieuwe mast kwam van v.d. Neut, de zwaarden van Blom, Hindelopen, de zeilen van Molenaar (2) Grouw, het roer, de mahonie banken en de vloer van een plaatselijke aannemer (Kaat) in Hoorn. Wij hebben jarenlang zonder kajuit gevaren. Later, naar ontwerp van Díck Zaal in Medemblik de kajuit opgebouwd. Naam werf vergeten...."

De heer K. Niesten uit Amsterdam heeft vermoedelijk in 1969 de schouw gekocht. Hij heeft een maststrijk installatie bestaande uit een antieke lier, een bokkepoot aangebracht. Voorzover mij bekend, hebben er in de periode 1968-1997 geen verdere (ingrijpende) wijzigingen plaats gevonden.

Sinds mei 1997 zijn de beide zwaarden gerestaureerd, waarbij zo veel mogelijk van de oude materialen gebruik werd gemaakt. De roerblad was op en moest een nieuwe gemaakt worden. De zwaarden en het nieuwe roerblad zijn identiek met de oude. Het timmerwerk van uitmuntende kwaliteit is door de heer M.J. Weyers uit Vught/Kortenhoef verricht (De heer Weijers was tussen 1964 en 1972 lid en donateur van uw stichting als eigenaar van de tjalk 'Swalker'). De gaffel is ook in "oude glorie" hersteld. Op de motor is een electrische start installatie aangebracht en de schroefas (RVS) met schroef vernieuwd. De onderkant van de scheg is verder versterkt door een opgelaste stalen strip over de gehele lengte. Volgend jaar zullen de beide aanvarings- en strijkklampen vervangen worden.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht