De BERETANDEN van de SSRP, juli 2019 nummer 7

15 juli 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Van de bestuurstafel;
  • De Palingaak is terug in Heeg;
  • De Regionale Friese Reünie;
  • Vlootschouw en Sneeker Hardzeildag 2019.

Van de bestuurstafel

De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven en vragen stellen aan het bestuur SSRP. Afgelopen voorjaar zijn er vragen aan het bestuur gesteld en is er door de RvA als antwoord op die vragen een discussiestuk opgesteld, waar we tijdens de zeilvakanties onafhankelijk van elkaar over kunnen nadenken om gemeenschappelijk in het najaar van gedachten te wisselen. Wordt vervolgd ...

65 jaar later ....

De 13e Lustrumreünie van de SSRP gecombineerd met die van de Regionale Friese Reünie zal in 2020 weer plaatsvinden.
Was u erbij in 2015 te Lemmer? H.K.H. Prinses Beatrix met haar Lemsteraak ‘De Groene Draeck’ in ieder geval wel. Moeiteloos meerde ze haar schip aan de kade af onder groot applaus van het toegestroomde publiek en de bemanning op de deelnemende schepen voor de sluiskom.
De eerste ontmoetingen en gesprekken hebben al plaatsgevonden. Het enthousiasme bij de beoogde watersportlocatie is groot en de medewerking optimaal. Nu alleen het berekenen en beschikbaar stellen van ligplaatsmeters met of zonder pontons! Het songfestival zal er niet plaatsvinden... maar muziek, cultuur, sport en watersportplezier, admiraal- en wedstrijdzeilen des te meer. U leest op korte termijn op welke locatie en in welk weekend deze reünie zal plaatsvinden. De organisatie staat in de startblokken en wacht op groen licht.

Van de Administratie

  • Bij de drukker van Spiegel der Zeilvaart zijn bij het verrijken van het adressenbestand de kolommen verschoven, waardoor het abonnee nummer en de naam niet kloppen op het adreslabel. Bij de volgende verzending wordt hier extra aandacht aan besteed.
  • De inschrijving voor Sail Amsterdam in 2020 is in tegenstelling wat velen denken NOG NIET geopend. "Actief" ingeschreven schepen in het Stamboek kunnen meedoen. Zodra de inschrijving open gaat eind dit jaar, delen we dat bericht direct via mailing en website!

 

De Palingaak is terug in Heeg

De afvaart op 15 juni j.l. van de Palingaak Korneliske Ykes II naar Londen, de oversteek op de Noordzee onder gunstige weersomstandigheden en de glorieuze ontvangst van de Aak en de bemanning in Londen, is een fantastisch historisch succes geworden. De reis met de replica van de oorspronkelijke Korneliske Ykes heeft de geschiedenis laten herleven m.b.t. de paling, de Friese palingvangst, de palinghandel, het transport in de bun van de Palingaak, de verhalen van enkele Engelsen die nazaten zijn van Friese palingschippers. Daarnaast is er deelgenomen aan het Wereldcongres Sustainable Eel en als eerbetoon aan de destijds omgekomen bemanningsleden heeft er in de Nederlandse Kerk een kranslegging door de huidige bemanning plaatsgevonden.
Stoere bemanning en bestuur van de stichting Palingaak, die ook aan de menselijke kant van de geschiedenis stil stonden! De KY II heeft plaquette nr. 2095 in het Stamboek en valt onder de categorie C. Zij is gebouwd op de werf van P.P. Piersma in 2009. De SSRP heeft met de witte zakdoek de Korneliske Ykes II uitgezwaaid op 15 juni j.l., aan boord en op de weg terug begroet in Scheveningen met Goudse Kaas en Goudse stroopwafels.

Daarna in Den Helder (tijdens de Dutch Wooden Boatshow) de bemanning een goede reis toegewenst naar haar thuishaven in Heeg. Om vervolgens op 9 juli 2019 de Friese Palingaak, in aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden, bij de thuiskomst toe te zingen en met de witte zakdoeken toe te zwaaien. Een Staverse Jol zeilde met de Palingaak op vanuit Workum en de zeilende jeugd in de vele Optimisten maakten een heuse erehaag bij de haveningang naar de dorpskom van Heeg.
Welkom thuis!

De Friezen hebben dit succes met de palingaak Korneliske Ykes II unaniem omarmd. Benieuwd naar het programma van het bestuur stichting Palingaak in 2020! Er wordt nog onderhandeld over pontons m.b.t. voldoende ligplaatsruimte in 2020…ruimte vrijhouden voor de Korneliske Ykes II?!?


 

De Regionale Friese Reünie

Traditiegetrouw (vanaf 1968) is het eerste weekend van augustus gereserveerd voor deelname aan de Regionale Friese Reünie (RFR)

De RFR heeft een eigen website (www.friesereunie.nl) waarop de historie m.b.t. het ontstaan van dit weekend, het programma van de reünie, de contactpersonen van de deelnemende klassenorganisaties en de vele foto’s staan. Ook deze fraaie website vertelt verhalen!


 

Op vrijdagavond 2 augustus a.s. organiseert de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (sinds 1974) een vlootschouw in de kom bij de Waterpoort als traditioneel onderdeel voorafgaand aan de officiële opening van de Sneekweek.

De vlootschouw bestaat uit muziekoptredens op – en langs – de kades van de vlootschouw vaarroute, de presentatie van de boot van het jaar en de huldiging van de ‘schipper in de orde van de Sneeker Pan’. Door de verlichte grachten worden alle deelnemende klassen van de zeilwedstrijd onder veel belangstelling gepresenteerd. De vlootschouw eindigt met een groot vuurwerk. Mits dit anno 2019 nog is toegestaan...;-)!?
Het jubilerende Statenjacht ‘Friso’ (plaquette nr. 2 in het Stamboek) heeft de CvdK, Arno Brok, als admiraal aan boord. Een boeier, Fries jacht en tjotter zullen aan de vlootschouw deelnemen als opmaat naar de Hardzeildag.


 

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina