De BERETANDEN van de SSRP, maart 2019 nummer 3

15 maart 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Wijzigingen in de Criteria;
  • Het Jaarverslag van de SSRP over 2018;
  • Van de bestuurstafel;
  • "Papieren" Schepenlijsten 2019;
  • Voorjaarsbijeenkomst in Amsterdam;
  • Statenjacht ‘Friso’ 125 jaar in de vaart;
  • De Boekenplank van de SSRP​​​​​​​;
  • Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN);
  • Klassenorganisatie Houten Rond & Plat (in oprichting).

Wijzigingen in de Criteria

De Criteria zijn zijn aangepast (versie Maart 2019). We hebben een verduidelijking geformuleerd van de meetpunten voor het bepalen van de lengte van de kluiverboom, mede bepalend voor de grootte van het zeiloppervlak. Daarnaast zijn er na een uitgebreid onderzoek in de afgelopen jaren, gewijzigde aanvullende bepalingen voor Zeeschouwen opgenomen. 


Het Jaarverslag van de SSRP over 2018

Sinds een aantal jaren maakt de SSRP gebruik van de mogelijkheden om het Jaarverslag digitaal als een zeer toegankelijke website te presenteren. Op deze website bestaat ook de mogelijkheid om een PDF-bestand van het jaarverslag te downloaden. Het Jaarverslag SSRP 2018 is deze week op de website gepubliceerd en zal op 23 maart a.s. tijdens de Voorjaarsbijeenkomst SSRP in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam gepresenteerd en besproken worden.
We presenteren het jaarverslag over 2018!


Van de bestuurstafel

De Criterium Commissie is druk met het schouwen van bestaande schepen die weer in het Stamboek (her)ingeschreven willen worden. Dat gebeurt met het Inschrijfformulier vergezeld van het fotomateriaal van de schepen, waarbij het onderwaterschip, de eventuele opbouw en tuigage goed zichtbaar afgebeeld staan. Anno 2019 kan die aanlevering natuurlijk digitaal plaatsvinden. In twijfelgevallen wordt het schip fysiek geschouwd.
De zeeschouw 'Deining' is, na een uitgebreid onderzoek van meerdere oude zeeschouwen, onlangs ingeschreven in het Stamboek. Stamboekplaquette 2302 is verstuurd naar de huidige eigenaar van de 'Deining' en is in het schip bevestigd. Dit heeft alles te maken met de bovengenoemde wijzigingen in de Criteria. Een felicitatie waard!
Een wijziging van eigenaar, de verkoop van een schip, in het slechtste geval naar het buitenland: geeft u alstublieft de wijzigingen door aan de stamboekbeheerder. Op die manier blijven de gegevens in de Schepenlijst actueel. Ook de tjotters 'Albert en Nelly', ‘Wetterhoun’, de zeeschouw 'Wambuis', hoogaars 'Waterjoffer' en de Lemsteraken 'Linge Draeck' en 'Binke D' om er een paar te noemen, zijn in 2019 opnieuw ingeschreven en kunnen (met een geldige meetbrief verstrekt door de KNWV) weer deelnemen aan de georganiseerde wedstrijden in hun klasse.


"Papieren" Schepenlijsten 2019

De 'Papieren' Schepenlijst 2019 is weer in PDF-formaat verschenen. Ze bestaat dit jaar uit een 15-tal onderdelen, vanuit verschillende gezichtspunten samengesteld.
U kunt ze per afgerond deel downloaden en indien gewenst zelf op papier (A5-formaat) afdrukken. De documenten zijn een momentopname van de gegevens van schepen en eigenaren zoals we ze op 31 december 2018 in ons archief hadden vastliggen. Ook deze schepenlijsten worden tijdens de Voorjaarsbijeenkomst gepresenteerd.
De schepenlijsten 2019


Voorjaarsbijeenkomst in Amsterdam

Voor deze Voorjaarsbijeenkomst zijn nog slechts enkele plaatsten beschikbaar. U kunt zich nog inschrijven! In het programma bespreken we het reilen en zeilen van de SSRP, presenteren we het Jaarverslag en de Schepenlijsten. Daarna vervolgen we met de uitreiking van de jaarlijkse SSRP-wisselprijzen, de Van Waning- en de W.H. de Vosprijs, de presentatie van Alexander de Vos, het bezoek aan de museumbibliotheek onder leiding van de informatiespecialist bibliotheek Marja Goud. Echt de moeite waard!


Statenjacht ‘Friso’ 125 jaar in de vaart!

Op 25 en 26 mei 2019 vinden de festiviteiten plaats rond het feit dat het Statenjacht ‘Friso’, dat 125 jaar geleden in Joure, gebouwd door Eeltje Holtrop vd Zee, te water werd gelaten. Tevens de herinnering dat 65 jaar geleden de boeier door KZV Oostergoo is overgedragen aan de provincie Friesland. Houten rond en platbodemschepen worden door de organisatie van harte uitgenodigd om 25 en 26 mei in Grou bij deze festiviteiten aanwezig te zijn.
Admiraalzeilen en zeilwedstrijden staan op het programma, waarbij extra zij vermeld dat het Statenjacht ‘Friso’ deelneemt aan de wedstrijden! De jeugd op de kade wordt uitgenodigd om met de Tjottervloot mee te zeilen. Het aanwezige publiek en de schippers genieten van maaltijden aan lange tafels aan de kade met het uitzicht op houten rond en platbodemjachten. Tijdens de ‘Hout-Vaert’, project van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, heeft Grou hiermee veel ervaring en goodwill opgedaan! Varende muziekgezelschappen zorgen voor de feestelijke klanken vanaf het water.
Op 26 april 2019 zal in het Fries Scheepvaartmuseum de tentoonstelling ‘Friso, 125 jaar Statenjacht’ door de CvK, de heer Arno Brok, worden geopend.
Zijn de Friezen niet het meest trots op hun provincie...?


De digitale 'Boekenplank' van de SSRP is gelanceerd. De eerste publicatie op de Boekenplank, is het boek de 'Wielewaal'. Gerard ten Cate heeft in opdracht van de huidige eigenaar de historie beschreven van de Lemsteraak. De 'Wielewaal' is gebouwd in 1925 door H.A. Akerboom te Boskoop. De papieren hardcover versie van het boek is, naast de presentatie op de website van de Boekenplank, overhandigd aan de trotse eigenaar! U kunt de publicatie op de website van de Boekenplank lezen en daar ook een gedrukt exemplaar bestellen als u dat wilt.


Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

Tijdens het evenement Mobiel erfgoed 2019, tijdens het weekend van Landelijke Monumentendag 13-15 september, is het varend, vliegend en rijdend erfgoed in Lelystad present. De treinen zijn als erfgoedsector niet aanwezig i.v.m. de onbereikbaarheid voor railvervoer op het evenemententerrein. Het vullen van het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is nog een speerpunt binnen de FVEN. Is uw ‘blauwe' pas verlopen? Onderneemt u dan alstublieft actie om de pas te verlengen!


Klassenorganisatie Houten Rond & Plat (in oprichting)

Met instemming van de bestaande klassenorganisatie (de Rond en Platbodem Klassenorganisatie), is vanuit de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de Regionale Friesche Reünie en KZV Oostergoo, het initiatief ontwikkeld om voor een deel van de huidige vloot van deze klassenorganisatie, de kleinere de kleinere houten ronde en platbodemschepen, een eigen klassenorgaan op te richten. Dit met name om deze schepen meer te betrekken bij zowel het wedstrijdvaren als het recreatief varen in groepsverband.


Tot ziens op 23 maart a.s. in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina