De BERETANDEN van de SSRP, nummer 4 2018

16 april 2018

Voorjaar

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Onze schepen liggen nog niet allemaal vaarklaar in het water. De nodige lak- en poetsbeurten staan in de agenda's en de data voor wedstrijden, reünies en maritieme evenementen worden vanuit de betreffende organisaties gecommuniceerd.

Sponsors en adverteerders

De partners, waar de SSRP connecties mee heeft, zijn als adverteerder benaderd om op onze site te adverteren. Tot nu toe hebben Eerdmans verzekeringen, Spiegel der Zeilvaart, Wind&Water, Jachthaven Pieter Bouwe, Zeilmakerij Molenaar, Heech by de Mar, Joh. van der Meulen uit Sneek en FOV (Friese Olie en Verfhandel) een advertentieblokje.
Achter die blokjes is de informatie van de adverteerders door onze webmaster toegankelijk gemaakt. De bezoekersaantallen van onze website zijn bekend (zie jaarverslag 2017) en straks ook de aantallen bezoekers aan onze adverteerders.

Culturele ANBI

De eerste donateur via een gift aan onze status van Culturele ANBI heten wij óók hartelijk welkom. Wij moedigen u aan het belastingformulier te downloaden en ons financieel te steunen. Het kan u belastingvoordeel opleveren. Bent u de tweede of volgende donateur die wij hartelijk welkom gaan heten?

We zitten niet stil

Vanuit het bestuur SSRP kan ik u laten weten dat wij een constructief gesprek met de VSRP hebben gehad. Vooruit kijken, waarin een eensluidende zorg betreffende de toekomst van onze schepen naar de jongere en volgende generatie een onderwerp van gesprek zal zijn. Voorjaar 2019 organiseren wij weer een gezamenlijke bijeenkomst.
De W.H. de Vos- (prachtig artikel in de SdZ van Jan Paul Loeff) en de Van Waningprijs zullen dan weer uitgereikt worden aan nieuwe prijswinnaars. In 2020 wordt de 5-jaarlijkse Aureliaprijsuitgereikt tijdens een feestelijke reünie, mede door de SSRP georganiseerd.

Maar eerst het opknappen van onze schepen om vanaf het water de communicatie met u voort te zetten. Een eigenschap waarbij onze Stamboekbeheerder SSRP zo handig is!
Als we het hebben over de toekomst, Stamboek en digitalisering...? Wij hebben u daarbij nodig!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie

     

Terug naar vorige pagina