De BERETANDEN van de SSRP, nummer 8 augustus 2018

15 augustus 2018

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Met daarin:

  • Hypotheekzorgen bij bewoners van klassieke (woon) bedrijfsvaartuigen
  • Hoe warm het was... in Heeg
  • Klassenummer 37: "Friese jachten, boeiers en tjotters" in Sneek
  • Hardzeil (stillig) dag

Hypotheekzorgen bij bewoners van klassieke (woon) bedrijfsvaartuigen

Na het zeer geslaagde project ‘Hout-Vaert’ in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (zie onder: Nieuws) beleef ik op 28 juli de opening van Sail Leiden op het schip 'Terra Nova' mee. Het moederschip van de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig), dat ook gedurende de Hout-Vaert diende als uitvalsbasis om te borrelen, palaveren, voor presentaties - zelfs het slapen werd op de 'Terra Nova' aangeboden. Een gemengd gezelschap van ca. 40 aanwezigen beleefde de feestelijke opening in Leiden mee. De 'Terra Nova' voer vanaf Warmond, gevolgd door een aantal historische schepen, naar de binnenstad van Leiden. Een stad die niet gehinderd werd door hittestress (36C) tijdens deze eerste Sail. Het grote aanbod van Varend Erfgoed heeft niet te klagen gehad over publieke en mediabelangstelling.
Radio West bracht tijdens de intocht rechtstreeks verslag uit en nam de actualiteit van het niet langer verstrekken van een hypotheek door de Rabobank op varende (woon)bedrijfsvaartuigen op in het programma. Een verontrustende ontwikkeling!

Hoe warm het was... in Heeg

De 42-ste Regionale Friese Reünie voor Ronde jachten, Schouwen en Staverse jollen is traditiegetrouw gehouden in het eerste weekend van augustus 2018. Hoe warm het was...! Het weekend start donderdag 2 augustus bij Rufus aan het Water te Broek. Welkom door voorzitter RFR, Maarten Vermeulen, het buffet en een lezing verzorgd door een deelnemer vanuit de ronde jachten, Klaas Havinga over transplantaties op menselijk niveau.
De aanlooptocht naar ‘t Sylhûs te Heeg, met een spontaan georganiseerde drijvende lunch in het water, is onvergetelijk. De jeugd kan zijn plezier niet op en zal deze herinnering opslaan in het jonge brein! Het jeugdprogramma met het spel Gotcha en tjotterzeilen en fakkelvaart. Reünieorkest  daar nog eens bij opgeteld.
De ludieke match op zaterdagochtend heeft veel zeilende creativiteit losgemaakt. Bewijsstukken van moeilijke manoeuvres worden aangeleverd per filmpje met tijdklok; hoeveel bewijs is er nodig om achteruitzeilend over een finish te gaan? Het admiraalzeilen met Sybrant van der Werf als Admiraal op het Admiraalsschip, de Staverse jol 'Vrouwe Anna Margaretha', is een geweldig schouwspel. Sybrant was van 1999-2008 voorzitter Comité Regionale Friese Reünie. Het Admiraalsschip is in 1936 als jacht gebouwd en is sinds 1969 in het bezit van Jan en Greet Both. Het schip is aangemeld bij het Nationaal Register Varende Monumenten. Welke aanmeldingen volgen er nu, na het lezen over de 'Vrouwe Anna Margaretha' bij het Register, nog meer?
Tien eskaders (ca. 45 schepen) brengen op waardige en traditionele wijze een groet aan de Admiraal.
Drie zeilwedstrijden op een bijna windstille zondag betekent technisch en uiterst geconcentreerd varen. Bij het ronden van de boeien worden de messen als vanouds weer tussen de tanden geplaatst! Meedoen is leuk... maar winnen is al 42 jaar de uitdaging.

Klassenummer 37: "Friese jachten, boeiers en tjotters" in Sneek

De vlootschouw is, voorafgaand aan de 83-ste Sneekweek, door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (één van de oprichtingspijlers van de SSRP), ook een cultuurhistorische traditie te noemen. Op vrijdagavond 3 augustus 2018 rond 21.30 uur zal op het Statenjacht 'Friso', afgemeerd bij de Waterpoort, de Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân de vlootschouw afnemen. Tijdens deze vlootschouw wordt elke klasse die aan de Sneekweek deelneemt, vertegenwoordigd. De feestelijk met bloemen versierde boeier 'Catharina' heeft de ‘Schipper in de orde van de Sneeker Pan’ aan boord. Het Fries jacht 'Prinses Juliana' vertegenwoordigt het klassenummer 37: "Friese jachten, boeiers en tjotters". Prachtig schouwspel waarvoor ik in overleg met comité RFR het palaver in Heeg kon overslaan.

Hardzeil (stillig) dag

Dinsdag 7 augustus vertrekken 9 schepen vanuit Heeg richting Starteiland te Sneek. De noordenwind is nauwelijks voel- of merkbaar.
Het koper onderweg nog een keer gepoetst, het is veel te warm om stil te zitten. Tegen 12.00 uur liggen we gezamenlijk afgemeerd bij de starttoren. Een ereplaats, waar we ondanks de extreem hoge temperatuur, op aandacht en belangstelling kunnen rekenen.
Het startschip ligt in de startblokken om uit te varen zodra de wind aantrekt. De zeilers van alle klassen zoeken massaal de schaduw op. Een lezing van een Volvo Ocean Race-zeiler 2017-2018 zorgt voor afleiding. Er zijn te weinig parasols ter bescherming tegen de brandende zon, zodat de paraplu’s uit de mottenballen zijn gehaald.
Het tijdstip van het palaver schuift op en op... en de wind wakkert niet aan.
Met bezorgde gezichten komen twee afgevaardigden van de organisatie ons om 14.30 uur vertellen dat onze klasse 37 geen wedstrijd meer gaat varen. Hoe volwassen we ook zijn, wat vonden we het jammer - maar begrijpelijk - dat deze beslissing werd genomen.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

     

Terug naar vorige pagina