SSRP Jaarverslag 2017

10 maart 2018

Was 2017 een interessant jaar?

Als we de verschillende jaaroverzichten raadplegen en combineren met onze eigen ervaringen, dan kunnen we vaststellen dat het afgelopen jaar vele interessante en positieve zaken heeft opgeleverd. Niet alleen zijn er politieke aardverschuivingen geweest, zowel binnen als buiten Europa, maar er zijn ook veranderingen binnen onze bevolking die een grote invloed op de verdere ontwikkelingen binnen ons land zullen hebben. Brengen we dat terug tot de kleine wereld van de ronde en platbodemjachten, dan zijn die ontwikkelingen ook daar merkbaar. Als we zien wat er het afgelopen jaar aan schepen te koop is aangeboden, die nu nog steeds te koop staan en dat combineren met de stijgende vraag naar het op afroep kunnen huren van deze schepen, moeten we ons dan zorgen gaan maken?
Met onze doelstelling als Stichting SSRP “het bevorderen van de belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht” en “het behoud en promotie van het authentieke Ronde en Platbodemjacht” vragen we ons af of we op deze ontwikkeling wel invloed kunnen uitoefenen? Onderzoek naar de werkelijke cijfers op het gebied van het eigendom van onze schepen en de ontwikkelingen daarin wordt steeds relevanter en daarbij zoeken we samenwerking met alle relevante partners. Daarnaast is het bestuur van SSRP zeer actief geweest in het verder uitbouwen van ons grote en mooie publieke archief en dat deze inspanning gewaardeerd wordt blijkt uit de zeer hoge bezoekersaantallen van onze website. De kosten hiervoor kunnen we nog opbrengen omdat we een gezonde financiële reserve hebben maar extra steun is zeer welkom en daarom hebben we de Stichting nu zo ingericht dat, als u ons wilt steunen, uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Met de terugtrekkende overheid als subsidiegever bij bijzondere restauraties van schepen moeten we rekening houden en daarom besteden we aandacht aan samenwerking met andere partijen om in de toekomst toch de bijzondere schepen te kunnen behouden. Er is door ons extra energie gestoken in het ondersteunen van het bestuur van de Federatie Varend Erfgoed Nederland omdat we deze koepel nodig hebben om onze belangen op nationaal niveau in combinatie met het andere mobiele erfgoed te behartigen.
Alle zaken die vermeldenswaardig zijn bij het realiseren van onze doelstelling zijn in dit Jaarverslag 2017 opgenomen.

We presenteren het jaarverslag over 2017 en ik wens u veel leesplezier en een mooi vaarjaar toe!

Maarten van Hezik
Voorzitter SSRP Bestuur

Alle , door de jaren heen, verschenen Jaarverslagen op een rij.

Schepenlijst 2018... Bijgewerkt door Stamboekbeheerder SSRP

Van de "papieren" Schepenlijst is in 2016 de laatste versie in boekvorm verschenen. De voorzitter maakte hier in het voorwoord al een toespeling op. De jarenlange bijdrage van onze trouwe en gewaardeerde adverteerders en vormgever kon niet meer opwegen tegen de hoge portokosten van toezending door de SSRP.

Onze Stamboekbeheerder, Jan Eissens, heeft digitaal weer een actuele versie van een nieuwe Schepenlijst samengesteld. Veel werk, na de nodige wijzigingen in aantallen inschrijvingen en afmeldingen gedurende de laatste 2 jaar. De categorieën, scheepstypes en -eigenaren zijn in alfabetische volgorde inzichtelijk gemaakt.

De digitale versies van de Schepenlijst 2018

De PDF-versies zijn te downloaden. 

 

 

Terug naar vorige pagina