Voorjaarsbijeenkomst 2015 SSRP en VSRP in Broek in Waterland

29 maart 2015

Een belangrijk onderdeel van het programma van de Voorjaarsbijeenkomst was de bijeenkomst van donateurs van de SSRP, de eigenaren van de ‘actieve’ schepen in het Stamboek en de ander geïnteresseerde aanwezigen. De voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik, bestede in zijn openingstoespraak aandacht aan het reilen en zeilen van de 60 jarige SSRP en de hernieuwde samenwerking met de Vrienden van de SSRP. Vervolgens ging hij over naar het uitreiken van een drietal belangrijke prijzen en had voor een oud-bestuurslid een grote verrassing.

Een volle zaal

In het Museum BroekerVeiling was een uitgebreid programma georganiseerd, rondleidingen, de SSRP bijeenkomst, een 'veiling', de ledenbijeenkomst van de VSRP, een borrel en als afsluiting een diner. Na de eerste rondleiding opende Maarten van Hezik, voorzitter van de SSRP, voor een volle zaal, zijn met felicitaties aan de zaal vanwege het 60-jarig bestaan van "IEDERS SSRP".

Een vol 2015

Maarten begon zijn verhaal met de vaststelling dat het 'jubeljaar' 2015 voor de SSRP al lang en breed was begonnen. Hij noemde als voorbeelden onze presentaties op Boot Holland en Hiswa Klassiek. Maar daarnaast ook de presentatie van een gezamenlijk Jaarverslag met de VSRP in het kader van de de hernieuwde samenwerking met de Vrienden. De laatste opmerking ontlokte de zaal een groot applaus. Bij de koffie werd een bijzonder gebakje gepresenteerd.

Ons 60-jarig bestaan: Lustrumreünie in Lemmer in juni

Vervolgens kwam de Lustrumreünie 2015 in Lemmer aan de orde, die we op 19, 20 en 21 juni in samenwerking 150 jarige Watersportvereniging De Zevenwolden vieren. We hebben onze beschermvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix, ook uitgenodigd, maar zekerheid over haar komst hebben we nu nog niet. De Commissaris van de Koning is in ieder geval met het Statenjacht 'Friso' aanwezig. Maar de voortekenen zijn wel, dat we een groot aantal deelnemende schepen met hun bemanningen mogen begroeten, in een prachtige ambiance in het centrum van Lemmer.

Jan Brilleman Erebestuurslid van de SSRP

Na de uitgebreide inleiding verzocht Maarten, oud-bestuurslid Jan Brilleman naar voren te komen. Voor de volle zaal werd Jan Brilleman tot Erebestuurslid van de Stichting benoemd op grond van zijn grote verdiensten voor de SSRP in vele actieve jaren. Jan Brilleman merkte daarbij op dat hij in 2015 ook 60 jaar donateur van de SSRP is!

Van Waningprijs toegekend aan de Stichting Friese Tjottervloot

Daarna ging Maarten over tot het uitreiken van de jaarlijkse prijzen. De Van Waningprijs 2015 werd uitgereikt aan de Stichting Friese Tjottervloot. Onder luid applaus nam voorzitter Jack van den Berg, de prijs, zichtbaar verguld, in ontvangst. In zijn dankwoord benadrukte hij. dat het belangrijke werk van de Stichting door vele vrijwilligers werd gedaan. Ook roemde hij de samenwerking met de WSH (Watersportvereniging) in Heeg, waarmee ze nu samen een geheel nieuw onderkomen realiseren in de passantenhaven in Heeg. Hij hoopte een deel van de grote groep jeugdzeilers van de WSH enthousiast te krijgen voor het varen in de tjotters i.p.v. het varen in 'die plastic bakjes' zoals hij ze noemde. Op de eigen website van de Stichting Friese Tjottervloot kunt u hun reactie lezen.

W.H. de Vosprijs toegekend aan Peter Schouten

De W.H. de Vosprijs 2015 werd uitgereikt aan Peter Schouten vanwege zijn grote staat van dienst als scheepsbouwer, restaurateur en liefhebber van onze Ronde en Platbodemvloot. Peter was zichtbaar verrast voor de waardering, die hem hierbij ten deel viel. Het aardige bij de uitreiking van de prijzen is de oorkonde die daarbij hoort, waarin alle beweegredenen voor de toekenning staan opgesomd. Peter merkte daarover op, dat het verhaal klopte en dat het zo leuk is om een stuk verleden op deze manier terug te zien.

In Lustrumjaren: De Aureliaprijs toegekend aan Gerard ten Cate

Eén keer in de vijf jaar reikt de SSRP de Aureliaprijs uit aan personen die zich uitermate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van onderzoek naar en publicaties over Ronde en Platbodemschepen. Dit jaar viel die eer toe aan Gerard ten Cate, die van jongs af aan al is getroffen door het 'platbodemvirus'. Hij heeft al veel publicaties op zijn naam staan, waarvan u er veel op deze website kunt terugvinden. Ook mocht natuurlijk niet onvermeld blijven dat hij de geestelijke vader is van ons Vlugschrift "Uit het Stamboek", dat u maandelijks in uw digitale postbus kunt vinden.
In zijn dankwoord vertelde Gerard over zijn passie en vertelde daarbij ook dat er binnekort een nieuw boek zal verschijnen over de geschiedenis van de Lemsteraak 'Wielewaal'.

De penningmeester Olav Loeber

Na de prijsuitreiking lichtte Olav Loeber, onze penningmeester, de cijfers over 2014 toe. 

Na de prijsuitreiking wenste Maarten alle aanwezigen nog een plezierige dag toe en eindigde met:

TOT ZIENS IN JUNI IN LEMMER!

Terug naar vorige pagina