Voorjaarsbijeenkomst 2017 SSRP en VSRP in Ravenstein

25 maart 2017

Een belangrijk onderdeel van het programma van de Voorjaarsbijeenkomst is de bijeenkomst van donateurs van de SSRP, de eigenaren van de ‘actieve’ schepen in het Stamboek en de andere geïnteresseerde aanwezigen. De voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik, besteedde in zijn openingstoespraak aandacht aan het reilen en zeilen van de SSRP en het Jaarverslag over 2016. Hij blikte terug op het vorig jaar met de conclusie dat de SSRP in 2016 op vele fronten actief is geweest. U kunt dat nalezen in het activiteitenoverzicht in het jaarverslag. Toen werd het tijd voor een traditie, die de SSRP al jaren kent, het uitreiken van de W.H. de Vosprijs en de Van Waningprijs.
De plaats van samenkomst was dit jaar georganiseerd in een buurtcentrum in Ravenstein. De bezoekers werd een uitgebreid programma voorgeschoteld met als start de voorjaarsbijeenkomst van de SSRP. Daarna een verhaal van Jeannette Tigchelaar, Registrator en onderzoeksbegeleider met diverse neventaken bij het Fries scheepvaart Museum in Sneek, één van de oprichters van de SSRP, de lunch en aansluitend de vergadering van de VSRP. Als afsluiting een rondleiding door Ravenstein en daarna een borrel aan het eind van de middag.

Van Waningprijs toegekend aan Jeannette Tigchelaar

De Van Waningprijs 2017 werd uitgereikt aan Jeannette Tigchelaar van het Fries scheepvaart Museum. Onder luid applaus nam Jeannette, de prijs, zichtbaar verguld, in ontvangst. Later kwam ze tijdens haar voordracht nog uitgebreid aan het woord.

W.H. de Vosprijs toegekend aan Jan Paul Loeff

De W.H. de Vosprijs 2017 werd uitgereikt aan Jan Paul Loeff, eigenaar van de door Huisman gebouwde Vollenhovense bol 'Goetzee'. Het aardige bij de uitreiking van de prijzen is de oorkonde die daarbij hoort, waarin alle beweegredenen voor de toekenning staan opgesomd. Jan Paul benadrukte in zijn dankwoord alle facetten van het in het bezit hebben van zo'n bijzonder schip. Een schip, nu alweer 77 jaar oud, waaraan hij regelmatig met zijn vrouw en gesteund door vrienden aan het werk is. Hij vertelde ook nog een aardige anekdote over z'n vader, die het schip in 1940 heeft laten bouwen.  Zij vader lag eens in de sluis in Stavoren, met twee oude Friezen mannen op de hoge sluismuur. Er keek één over de muur naar beneden en zei "Zeker geen Fries .....". De ander keek over de muur en reageerde "Toch wel mooi ....".

De penningmeester Olav Loeber

Na de prijsuitreiking lichtte Olav Loeber, onze penningmeester, de cijfers over 2016 toe. 

Het Fries Scheepvaart Museum, het fysieke archief van de SSRP

Aansluitend kreeg Jeannette Tigchelaar het woord. Haar presentatie kende drie hoofdonderwerpen.

Het Fries Scheepvaart Museum Sneek - de aanleiding tot oprichting;
De maatschappelijke waarde van musea en ons mobiel erfgoed;
Het belang van archief.

Het Museum is in 1938 op initiatief van Lucas Poppinga, burgemeester van Sneek opgericht als Scheepvaartmuseum en Oudheidskamer van Sneek. De aanleiding: ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en scheepsbouw en de ontwikkelingen op het gebied van de watersport. Door de jaarlijkse hardzeildagen en de latere uitbreiding naar de Sneekweek, was Sneek in Friesland een centrum van de Watersport geworden. Daarnaast had ook de ontwikkeling van de BM en de latere 16m2, gebouwd volgens de door kapper Bulthuis uit Bergum ontwikkelde methode van lattenbouw, gezorgd voor een 'democratisering van de Watersport'. Niet alleen de rijken konden zich een schip veroorloven, maar ook de gewone man kon nu over een eigen, veel goedkoper te bouwen, boot beschikken.
Daarna kwam de maatschappelijke waarde van een museum aanbod met een een vijftal voorbeelden: de belevingswaarde, de verbindende waarde, de economische waarde, de collectiewaarde en de educatieve waarde. Stuk voor stuk waarden waarvan Jeannette diverse sprekende voorbeelden aanhaalde. Ze besloot dit onderdeel met de tekst "Verandering en vernieuwing is goed, maar blijf trouw aan je kernwaarden; blijf op koers!". 
Het laatste onderwerp was het belang van een goed archief: het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering, met het oog op verantwoording en bewijsvoering van het beleid, omwille van de cultuurhistorische betekenis voor de maatschappij in zijn geheel.
Het Fries scheepvaart Museum heeft een uitgebreide collectie met daarnaast een groot archief: bijna 24.000 voorwerpen, bijna 47.000 foto’s en prentbriefkaarten en ruim 8.600 boeken en tijdschrifttitels. U kunt daar als bezoeker uitgebreid van genieten en gebruik van maken. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de geschiedenis van uw schip? Wie weet wat Jeannette te voorschijn kan toveren uit de collectie of het archief, waarvan die van de SSRP dus ook deel van uit maakt.

Hiermee was het min of meer "officiële" gedeelte van de SSRP ten einde en wenste voorzitter Maarten alle aanwezigen nog een plezierige dag.

 

Terug naar vorige pagina