Nationaal Congres Mobiel Erfgoed: Waardestellend kader - en nu verder!

15 juli 2015

Nieuws van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FNEV)

Martine van Lier, waarnemend voorzitter FVEN.
Het Varend en ander Mobiel Erfgoed heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen van politici en beleidsmakers. De Tweede Kamer heeft bij de stemming over de Erfgoedwet via twee breed gesteunde moties aan de minister gevraagd om beter voor het mobiel erfgoed te zorgen. Dat is pure winst! We hebben een geslaagd eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed achter de rug en een uitnodiging voor een vervolg op zak. We bespraken daar het toekomstperspectief van het mobiel erfgoed met beleidsmakers en bestuurders en zij hebben hun steun en samenwerking toegezegd. De directeur van de Rijksdienst verwelkomde het mobiel erfgoed als nieuwe loot aan de erfgoedstam. Toe maar, het mobiel erfgoed is hier om te blijven! 

Cees van 't Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ontvangt "Erfgoed dat beweegt!" van Rein Schuddeboom, waarnemend voorzitter Stichting Mobiele Collectie Nederland.
Cees van 't Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ontvangt "Erfgoed dat beweegt!" van Rein Schuddeboom, waarnemend voorzitter Stichting Mobiele Collectie Nederland.

"Erfgoed dat beweegt!"

Op het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed is ook de derde geheel vernieuwde versie van "Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed" uitgekomen. In de eerste versie, die in 2005 uitkwam, is het 'Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed' ontwikkeld. Dit 'waardestellend kader' is nu verder uitgewerkt tot een methode, waarmee je de culturele waarde van mobiel erfgoed zelf kunt beschrijven. Nieuwe inzichten en aspecten zijn aan de methode toegevoegd. Met deze methode kunnen we een breed overzicht creëren van het mobiel erfgoed in ons land én inzicht in de culturele waarde daarvan. Bovendien kunnen eigenaren nu spoedig via een digitaal invulformulier zélf hun gegevens in het register invullen en zélf hun object cultureel waarderen. Daarom is deze nieuwe uitgave een must voor elke erfgoedschipper!

Drs. Frits Loomeijer (Algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam): over de vraag hoe kennis van het mobiel erfgoed te vertalen in voor het onderwijs aantrekkelijke verhalen en activiteiten (foto Anton van Daal)
Drs. Frits Loomeijer (Algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam): over de vraag hoe kennis van het mobiel erfgoed te vertalen in voor het onderwijs aantrekkelijke verhalen en activiteiten (foto Anton van Daal)

Historische en museumhavens

Dit geldt dus grosso modo ook voor historische en museumhavens. De zorg voor de collectie krijgt vaak veel aandacht, doordat de schippers doorgaans zorgen dat hun schip er piekfijn uitziet. Maar ook de zorg voor het publiek is een taak voor museumhavens en die kan vaak beter. Die zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie op borden, nieuwsbrief, website, QR-codes, rondleidingen, educatieve routes, havendagen, meevaardagen, vaarwedstrijden, demonstratie maritieme ambachten, leskisten,  fotowedstrijden, schilderijententoonstellingen, vrienden-activiteiten, scholenbezoek, workshops, liefst in samenwerking met andere culturele en educatieve instellingen, zodat het realiseerbaar blijft. Voor museumhavens ligt hier een mooie kans om die voortrekkersrol ook richting publiek en politiek waar te maken. De culturele waarde van het Varend Erfgoed is daarbij het uitgangspunt - en daar kan "Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed" bij helpen. 

Museum

Zichtbaarheid, vindbaarheid en het uitdragen van de culturele waarde van het Varend Erfgoed blijft een heel belangrijke opgave voor onze sector. We hebben onszelf nu weliswaar aardig in de kijker gespeeld, maar bedreigingen door nieuwe wet- en regelgeving en door uitverkoop naar het buitenland zijn nog niet van tafel. Hierbij ligt er een voortrekkersrol voor de ruim 30 historische en museumhavens die ons land inmiddels rijk is. Een 'museum' is immers, volgens de definitie van de ICOM (International Council of Museums) "Een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen". Het werk van musea rust dus op twee pijlers: de zorg voor de collectie én de zorg voor het publiek. 

Op de hoogte blijven van ons "Bewegend Erfgoed"?

Na 12 jaar Zeepost is er nu de Scheepspost, de digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed in Nederland. Deze nieuwsbrief brengt het digitale nieuws over het Varend Erfgoed. Nieuws over schepen en schippers, werven en waterwegen, beleid en behoud, maritieme musea, evenementen en nog veel meer. Deze nieuwsbrief wordt net als de Zeepost uitgegeven door Wouter van Dusseldorp, nu in samenwerking met FVEN, de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

Terug naar vorige pagina