2012-2: Toelating van een schip in het Stamboek

Spiegel der Zeilvaart maart 2012 nummer 2

De Schepenlijst is een belangrijk onderdeel van onze website. Dat hier vaak naar herkomst van schepen wordt gezocht, merken we aan de reacties die we via de website binnen krijgen. Een deel van de reacties is een aanvulling op de informatie die we al in het Stamboekarchief beschikbaar hebben, maar vaak gaat het om meldingen van nieuwe eigenaren, die zichzelf nog niet terug zien in de lijst.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een veel uitgebreidere presentatie van de schepen in de lijst. Ook komt er meer onderscheid in de presentatie van de 'actieve' en 'niet-actieve' (categorie X) schepen. In de nieuwe 'papieren' schepenlijst, die tweejaarlijks aan de donateurs wordt toegestuurd, hebben we op dat punt ook een verandering doorgevoerd. Als er een reactie van een nieuwe eigenaar via de website binnenkomt, sturen we altijd een bedankje met daarin ook de vraag of het schip weer her-ingeschreven gaat worden. Daarbij sturen we direct alle informatie, die daarbij noodzakelijk is mee. Als de aanvraag volledig is, kunnen we soms in overleg met onze Criterium Commissie heel snel over gaan tot inschrijving. In een aantal andere gevallen duurt het wat langer, omdat de commissie het schip eerst even wil zien.
Datzelfde geldt ook voor nieuwe in te schrijven schepen. Meestal gaat het om schepen die niet echt nieuw meer zijn en waarvan de oorspronkelijke tekening eerder al goedgekeurd is door de SSRP en waarvan al meerdere zusterschepen bekend zijn. Als de beschrijving van de eigenaar met de begeleidende foto's een heel goed en duidelijk beeld geven van het schip, kan het snel worden toegelaten.

Voorbeeld van een nieuw ingeschreven schip

Wanneer het om nieuwe schepen gaat, dan maakt onze Criterium Commissie een afspraak om het schip te schouwen. In de afgelopen Spiegel (SdZ 2012-01) stond een uitgebreid verhaal over de nieuwe Zompenwerf in Enter. Daarin werd ook de eerder gebouwde Zomp 'Regt door Zee' aangehaald. Deze zomp werd op 26 april 1986 te water gelaten. Het schip is vernoemd naar het laatst bekende schip van dat type dat nog als beroepsvaartuig heeft gevaren en eigendom was van schipper Jans ten Berge uit Enter.
Eind 2010 werd de aanvraag voor toelating in het Stamboek door eigenaar, De Regionale Stichting Enterse Zomp, naar ons secretariaat verstuurd. Ook werd het bouwbestek en de werfverklaring van de bouwer Wildeboer in Giethoorn ter beschikking gesteld. Deze vermeldde daarin dat de zomp is gebouwd naar tekeningen van het Zuiderzee museum met verfijnde aanpassingen van dhr. G.J. Schutten. Na goedkeuring van deze documenten is een afspraak voor de fysieke schouw gemaakt. Bij zo'n schouw komen alle belangrijke onderdelen van een schip aan de orde: Onderwaterschip; Romp boven water en opbouw; Roer en zwaarden; Uitrusting aan dek; Rondhouten en blokken; Tuigage en sommige per type verschillende zaken. De zomp kon staande op de wal worden geschouwd.

Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)
Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)

Inschrijfadvies

Het inschrijfadvies aan het SSRP-bestuur luidde als volgt:
Het betreft een zeer getrouwe kopie van een originele Enterse Zomp, zoals omschreven in het boek "Schepen die verdwijnen" van P. Sopers. De mechanische voortstuwing wordt door een Hydro-motor verzorgd, die door een Hydro-pomp wordt aangedreven. De mast kan hydraulisch worden gestreken. Het oordeel is dat dit vaartuig zeker kan worden ingeschreven in het Stamboek in Categorie C.
'De Regt door Zee' is vervolgens in 2011 ingeschreven in het Stamboek. Waarom advies Categorie C zult u zich misschien afvragen? Het Stamboek kent op dit moment vier Categorieën voor (her)ingeschreven schepen A tot en met D.
De omschrijving voor Categorie C is: De categorie ronde en platbodemjachten gebouwd na 1950, welke zijn gebouwd en gerestaureerd volgens de oorspronkelijke vormen en bouwwijzen van de jachten behorende tot categorie A.

pdf SdZ 2012 nr02 maart - Toelating van een schip in het Stamboek

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina