2012-6: Voor de Wind

Spiegel der Zeilvaart juli 2017 nummer 6

Onlangs werden wij verrast met een uitnodiging van Frans en Ineke Verkaaik, eigenaren van een boekhandel in Gouda. Al jaren varen zij in Friesland in het Friese jacht 'Riemke Idske'. Frans is besmet met het Ronde en Platbodemvirus en kwam jaren geleden in zijn beroepsmatig leven het boek van Hendrik Voordewind 'Voor de Wind, Een schipperszoon vertelt' tegen. Helaas is het boek al jaren niet meer verkrijgbaar. De eerste uitgave dateert van 1951 en toen zijn er enkele duizenden boeken over de toonbank gegaan.
Frans was zo gegrepen door het boek dat hij zich dertig jaar geleden al voornam zelf iets met dit boek te gaan doen. Hij benaderde daarvoor de dochter van Hendrik Voordewind, Mevr. H. Voordewind, die enthousiast reageerde. Ze heeft zelf ook heel veel herinneringen aan de Visaak 'Dolphijn', het schip van haar vader.
Het duurde uiteindelijk nog 29 jaar toen Frans, 65 jaar oud, opnieuw Mevr. Voordewind benaderde. Ondertussen 86 jaar oud en verblijvend in een verzorgingshuis in Baarn, maar nog even enthousiast. Het afgelopen jaar stond in het teken van een compleet nieuwe uitgave van het boek, zeg maar het levenswerk van Frans Verkaaik samen met zijn vrouw Ineke. Op 14 juni was het de grote dag. In zorgvoorziening Bloemendaal in Baarn waren familie en vrienden van Mevr. Voordewind aanwezig om mee te maken dat Frans Verkaaik het eerste exemplaar van het boek aan haar aanbood. Tijdens de bijeenkomst werden nog vele boeiende herinneringen aan de 'oude' zeiltijd opgehaald, die een aantal aanwezigen nog echt hebben meegemaakt.

Voor de wind, een schipperszoon vertelt

Hendrik Voordewind (1887-1972) publiceerde rond 1950 zijn ervaringen als commissaris van politie van het Amsterdamse Bureau Warmoes-straat. (De Commissaris vertelt. ..) Met meer plezier beschreef hij het varen met de visaak 'Dolphijn' die gebouwd werd in 1868 door Eeltje Holtrop van der Zee op de oude werf in Joure en die 52 jaar in zijn bezit bleef. (Zie ook de monografie van de visaak 'Dolphijn').
Tot 1933 maakte hij met zijn vader Tjerk Voordewind, een halve eeuw schipper op de legendarische boeier 'Stavo', vele tochten door Friesland en later naar de Loosdrechtse Plassen. Nadat het schip in de oorlog verstopt was in een loods in Amsterdam verhuisde de Dolphijn in 1961 weer naar Friesland, waar het in Leeuwarden en later in Heeg een vaste ligplaats kreeg.
Een halve eeuw watersport door een rasverteller en groot liefhebber van het ronde jacht op de Friese Meren. Het boek is gebonden in blauw linnen band met stofomslag in kleur met een omvang van 236 pagina's met 44 foto's, ISBN: 978 90 800032 0 0. Het is een uitgave van Boekhandel Verkaaik BV.

Heel Oud en Heel Nieuw

Met de uitgave van dit boek worden we nog eens met de neus op oude en nieuwe feiten gedrukt. Tijdens het schrijven van dit boek maakte Hendrik Voordewind een lijst met ronde jachten, die later de eerste Schepenlijst van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten bleek. Dit jaar vieren drie schepen uit deze lijst hun honderdste verjaardag: Boeier 'Mientje', Lemsteraak 'De Wulp' en het Friese jacht 'Bestevaer'. Gefeliciteerd! Daarnaast bestaat de KNWL (Loosdrecht) hun 100-Jarige bestaan waarin ze altijd het ronde en platbodemjacht een warm hart hebben toegedragen.
Eerder dit jaar heeft Martijn Perdijk van Wind en Water de Boeier 'Bever' ('Greate Bever') na een grondige restauratie weer overgedragen aan de eigenaren. Volgens diverse 'kenners' het oudste nog varende jacht in Nederland. Daar tegenover hebben we ook een plaquette uitgereikt aan de eigenaar van de nieuwe Lemsteraak 'Buikschuiver 2', onlangs te water gelaten bij de Workumer Jachthaven. Een compleet ander schip, maar toch volgens de laatste criteria een schip dat na de nodige discussie en aanpassingen in het Stamboek kon worden ingeschreven. Zoals u kunt concluderen staan de ontwikkelingen niet stil en bieden wij als Stichting Stamboek een belangrijke bijdrage aan Rond en Platbodem minnend Nederland.

pdf SdZ 2012 nr06 juli-augustus - Voor de Wind

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina