2019-4: Boeijende verhalen

Spiegel der Zeilvaart mei 2019 nummer 4

De prijzen die het Stamboek dit voorjaar uitreikte hadden allebei een link met het 125-jarige Friese statenjacht Friso. Het Scheepvaartmuseum zorgde daarbij voor een passende locatie. Voor bijna tachtig geïnteresseerden een mooie aanleiding om de voorjaarsbijeenkomst van de SSRP te bezoeken.

Alvorens de prijzen uitgereikt werden, begon voorzitter Maarten van Hezik echter met de mededeling dat dit zijn laatste bijeenkomst was als voorzitter. Zijn termijn als bestuurslid van de Stichting zit er op en Ineke Verkaaik-Hogervorst, nu nog vice-voorzitter, gaat hem dit najaar opvolgen. Daarnaast heeft Erik Pluimers, met veel kennis van de Ronde en Platbodemwereld en het varend erfgoed, toegezegd het bestuur te komen versterken. Maarten vervolgde zijn verhaal met een overzicht van de activiteiten van de SSRP in 2018 aan de hand van ons digitale jaarverslag. Er is veel gedaan in 2018, u kunt dat allemaal rustig nalezen op jaarverslag2018.ssrp.nl

Daarna toonde Maarten de cijfers van het Stamboek en de website. Op dit moment zijn er ruim 900 schepen "actief" in de Schepenlijst. Een record. Hij voegde daaraan toe dat woo schepen hem een hele mooie mijlpaal leek voor de komende jaren! De bezoekcijfers van de website stijgen ook nog steeds. Dat betekent dat er veel belangstelling is voor het werk dat de vrijwilligers allemaal doen in de Stichting en dat Ronde en Platbodemjachten en hun geschiedenis zich, in ieder geval digitaal, in een grote belangstelling mogen verheugen.

De SSRP Boekenplank

Ook kwam het nieuwe project van de SSRP, de Boekenplank, aan de orde. Van papier naar digitaal en weer terug naar papier. Een prachtige mogelijkheid om uitgebreidere publicaties digitaal op een mooie manier via een website te presenteren, maar van daaruit ook een gedrukte versie te laten maken. Het eerste boek op de Boekenplank, is de "Wielewaal" beschreven door Gerard ten Cate. De uitgebreide beschrijving van een Lemsteraak, gebouwd in 1925, die al ruim 90 jaar zeilt met een kromme mast. Een verhaal met veel verrassingen.

De bekendste boeier van Nederland, het Statenjacht 'Friso'
De bekendste boeier van Nederland, het Statenjacht 'Friso'
Scheidend voorzitter Maarten van Hezik (l) en Oostergoo voorzitter Theo Velsink (r)
Scheidend voorzitter Maarten van Hezik (l) en Oostergoo voorzitter Theo Velsink (r)

Van Waningprijs 2019

De Van Waningprijs 2019 is toegekend aan de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo en werd in ontvangst genomen door haar trotse voorzitter Theo Velsink. De Vereniging heeft traditie hoog in haar vaandel staan. Alleen op heel belangrijke momenten wijkt ze daar van af. Zo is dit jaar het Oostergoo weekend een week vervroegd. Reden: de verjaardag van het Statenjacht Friso. Op 24 mei 2019 vormt de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo het centrale middelpunt voor een groots festijn in Grou, ter ere van de verjaardag en eigenaar van dit prachtige schip.
 

W.H. de Vosprijs 2019

De W.H. de Vosprijs 2019 is toegekend aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. Een der bekendste ronde jachten van Nederland is de boeier 'Friso', die in Friesland in de vaart is als Statenjacht. Het Statenjacht is een uniek bezit. Geen andere provincie kan bogen op het bezit van zo'n prachtig schip. Vanwege de festiviteiten in 2019 rond het Statenjacht Friso organiseert het Fries Scheepvaart Museum van 26 april tot september de tentoonstelling 'Statenjacht Friso 125 jaar'. Bij de opening van deze tentoonstelling op 26 april overhandigt de vice-voorzitter van de SSRP de W.H. de Vosprijs (een zilveren scheepsmodel) met het bijbehorend Certificaat aan de Commissaris van de Koning in Friesland. Aansluitend zal het prachtige zilveren model van het schip deel uit gaan maken van deze tentoonstelling.

Boeijende lezing

Na de plichtplegingen was het tijd voor een luchtiger, maar zeker zo boeiend onderdeel van het programma. Alexander de Vos, werfbaas van Scheepstimmerwerf "Klaas Hennepoel" was gevraagd om het verhaal te vertellen van de overnaadse boeijer (vroeger met ij geschreven), die door koning Willem I in 1816 aan tsaar Alexander I werd geschonken. Een boeier gebouwd naar het voorbeeld van het scheepje waarmee de "scheepsbouwende" Peter de Grote ruim honderd jaar eerder rondom de Zaan had gevaren. Naar deze "replica" uit 1816 verrichte Alexander uitgebreid onderzoek onder meer naar modellen, waarvoor hij een studiebeurs ontving van Het Scheepvaartmuseum. Een prachtig verhaal in een historische context, waaruit duidelijk werd dat heel veel feiten die tot voor kort voor waar werden aangenomen, met moderne technieken en aanvullend onderzoek toch heel anders geïnterpreteerd moeten worden. Na de lunch, waren de deelnemers in de gelegenheid de door Alexander beschreven modellen met eigen ogen te bekijken.

pdf SdZ 2019 nr4 mei - Boeijende verhalen

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina