Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

Eeltje Holtrop van der Zee (*1823 - †1901) trouwde in 1849 met Wytske Rinkema (*1822 - †1899). Eeltje was aanvankelijk werkzaam als leerling op de scheepswerf van zijn grootvader Eeltje Taedzes Holtrop (*1768 - †1848), scheepsbouwer te IJlst. Na diens overlijden werd hij eigen baas. In 1857 verhuisde hij naar Joure, waar een bestaande scheepswerf werd overgenomen. De werf te Joure werd beroemd vanwege de houten schepen die hier werden gebouwd als tjalken, palingaken, boeiers en Friese jachten. Het Friese statenjacht ‘Friso’ is hier wel de bekendste van. In de 20 ste eeuw werden ook één of meer motorschepen gebouwd. Voorts hield men zich bezig met onderhoudswerkzaamheden.

Auke van der Zee

In 1900 nam Auke van der Zee (*1853 - †1939) de werf van zijn toen 77-jarige, beroemde vader Eeltje Holtrop van der Zee in Joure over. Hij fungeerde toen al een jaar of zeven praktisch als werfbaas. In het jaar dat Eeltsjebaes overleed, 1901, werd hier de eerste ijzeren praam gebouwd. In 1902 ging het eerste roefschip te water. Het was een van de grotere schepen van deze werf, met een lengte van 15,33 meter [S 267 N]. In 1910 werd er een skûtsje gebouwd van 16,41 m [S 926 N]. In totaal zijn hier minstens zestien schepen van dit type gebouwd, waaronder de ‘Gudsekop’, die nog als een monument wordt onderhouden.

Hellingboeken en Bestekken van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

De originele werfboeken zijn eigendom van de Ottema/Kingma Stichting en worden bewaard bij Tresoar (Rijksarchief) te Leeuwarden. Van de originelen zijn kopieën gemaakt, die echter zo slecht zijn, dat ze bijna niet meer de kopiëren zijn. Een eerdere kopie, een tiental jaren eerder gemaakt is wel beter bruikbaar en ligt in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen.

Archief van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

Het Archief wat wij kunnen presenteren bestaat uit 5 boeken:

Terug naar vorige pagina