Werf Cees de Wijn - Oudeschild

Hellingboeken en Bestekken van de werf van Cees de Wijn - Oudeschild

De werf Cees de Wijn in Oudeschild op Texel werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1800 in gebruikt genomen door Anthonie Marcus van Dalen. De werf is altijd een reparatiewerf geweest. Voor nieuwbouw van de grotere schepen was de werf niet geschikt omdat de haven van Oudeschild een getijdenhaven is. Bij stormtij stond de werf een meter onder water en soms meer. Als er dan een half afgebouwd nieuw schip op de helling zou liggen zou dat schip van de helling afgeslagen kunnen worden. De schade zou aanzienlijk zijn en het schip zou waarschijnlijk afgeschreven kunnen worden. 

Archief van de werf van Cees de Wijn - Oudeschild

Uit de werf- en hellingboeken, die door Cees de Wijn zijn geschonken aan het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, is te zien dat de werf een prominente plaats in de visserij heeft gehad. Hierin ligt dan ook de reden dat de werf hier gemeld. In de hellingboeken vanaf 1898 tot 1943 en de werfboeken vanaf 1905 tot 1958 staan alle schepen in die de werf hebben bezocht voor reparatie of onderhoud. De schepen worden er met type aanduiding (aak, schuit/blazer, botter of kotter) naam (TX 11 of WR 217) en de naam van de schipper in de boeken vermeld. De meesten schepen die de werf bezochten kwamen van Texel of Wieringen maar ook schippers uit de Friese kustplaatsen waren regelmatige bezoekers. 

Hellingboeken, Bestekken, Brieven en overige informatie van van de werf van Cees de Wijn in Oudeschild vindt u hier.

Bestekken tot 1898

Bestekken boekje 22-53

Bestekken algemeen

Hellingboeken

Werfboeken

Terug naar vorige pagina