Anke Maria

Anke Maria Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Over de historie van de 'Anke Maria' doen een aantal verhalen de ronde. Bijv. in de Schepengalerij op de website van de LVBHB staat het volgende bij nummer 13148: "De 'Anke Maria is in 1901 bij Barkmeijer in Sneek (niet Buitenstverlaat vanwege de bolle konen, o.a. herkenning van Jelmer Kuiper van het FSM in 1990) gebouwd in opdracht van Age Feenstra, grutter en beurtschipper van het Friese buurtschap It Heidenskip, met Brandeburen als woonkern. Feenstra zeilde haar elke dinsdag naar de weekmarkt in Sneek om zijn winkelassortiment op te halen". Dat kan volgens het archief van het Stamboek niet kloppen. In het Stamboek staat de 'Stânfries' ingeschreven met plaquette 48. De aanwezige documentatie bij dit ex-beurtscheepje, geeft aan dat dit het bewuste scheepje van de familie Feenstra is geweest.

Er waren begin 20ste eeuw twee beurtschepen bekend in It Heidenskip: de 'Stânfries' en de 'Hoop op Zegen'. De eerste is als jacht in de vaart en het tweede schip is in het bezit van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (het zgn. Blommeskip). Deze twee zijn na het samengaan van de beide bedrijfjes, in 1921 vervangen door een motor beurtschip.

Bij de restauratie van de 'Anke Maria' zijn helaas nergens oude registratietekens aangetroffen is. Dat ze niet meer op de potdekselranden achter (bij het roer) gestaan hebben kan goed, omdat die nogal eens vervangen werden, maar dat die in de zijkant van het schip (onder het zwaard op de bovenste gang onder het berghout) ook verdwenen zijn is bijzonder. Overigens kwam het bij beurtvaarders regelmatig voor dat het jaartal van oplevering en van meting nogal verschilden. Ze hoefden ongemeten, geen gemeten inhoud te gebruiken bij het verrekenen van hun vracht en dat was (o.a. fiscaal) voordeliger. In 1984 is het schip alsnog gemeten en heeft registratienummer AN2059 gekregen. Gezien de volle kop en de verhouding breedte lengte (altijd discutabel bij beurtscheepjes) lijkt het inderdaad op een scheepje, gebouwd door Barkmeijer in Sneek. Mogelijk geven de afmetingen aanknopingspunten om daar nog eens verder naar te zoeken.,

Eigenschappen

Plaquette nummer:61 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1905 Ontwerper:
Werf: Werf plaats:
Motor: Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:10,15 m Breedte berghout:2,70 m
Diepgang:0,60 m Masthoogte water:10,50 m
Oppervlakte grootzeil:37,50 m2 Oppervlakte fok:12,50 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:50,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend M.J. Mulder, Lieshout ( Zuiderzee)
onbekend – onbekend J.M. Lazonder, 's Gravenhage ( d' Oude Kees)
1972 – onbekend M.J. Mulder, Amsterdam ( Di Mannigfuald)
onbekend – 1980 Dhr. Verwer, Ens ( d' Oude Kees)
1980 – onbekend P.J.M. Bonnet, Delft ( Anke Maria)

Geschiedenis

1984

18 oktober 1984

18 oktober 1984: Liggers Scheepsmetingsdienst - Details over het schip Anke Maria Meetnummer: AN2059

1987

1987

1987: Foto op de werf in 1987

2008

2008

2008: Foto tijdens een evenement in 2008

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht