Brûzer

Brûzer Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Tjotters en Boatsjes":
De opdrachtgever van deze tjotter hebben wij niet kunnen achterhalen . In de eerste schepenlijst van de nieuwe Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, die in 1956 uitkomt, staat de "Brûzer" reeds vermeld, eigenaar I.A. Hioolen, Wageningen. De heer Hioolen, lange jaren voorzitter van de watersportvereniging "Vada" in genoemde stad, zou echter niet de opdrachtgever zijn geweest. I.A. Hioolen gaf J. Douma in 1960, toen woonachtig in Ter Horne, de opdracht voor de bouw van de 'Wardy'. De volgende eigenaar, J.G. Greep te Arnhem, die haar in 1960 overnam, vertelde ons, dat Hioolen de boot had gekocht van zeeverkenners op Loosdrecht.
In 1960 had de boot nog het originele bruine tuig, dat volgens oud-eigenaar Greep zou zijn gemaakt van doek, ontfutseld aan een order van de Duitse Wehrmacht. Het blijft een raadsel wie de opdracht gegeven heeft. Zoals we hebben vastgesteld, is van Douma geen boekhouding bewaard gebleven, zodat ook langs die weg hierover geen uitsluitsel is te krijgen.

Eigenschappen

Plaquette nummer:35 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1944 Ontwerper:J. Douma
Werf:J. Douma Werf plaats:Oppenhuizen
Motor:Buitenboord Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip:Rond Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:5,30 m Breedte berghout:1,83 m
Diepgang:0,30 m Masthoogte water:7,30 m
Oppervlakte grootzeil:20,40 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:20,40 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1944 – onbekend ( Brûzer)
onbekend – 1966 I.A. Hioolen, Wageningen ( Brûzer)
1960 – 1964 J.G. Greep, Arnhem ( Brûzer)
1964 – 1966 J. Brandligt, Huizen ( Brûzer)
1966 – 1968 S.G.D.A. Joö, Enschede ( Brûzer)
1968 – 1985 J. Asselbergs, Giethoorn ( Brûzer)
1985 – 1989 B.C.M. Looman, Warmond ( Brûzer)
1989 – 2005? W.M. van Blerk, Den Haag ( Brûzer)
2005? – onbekend D. van Velzen, Delft ( Brûzer)

Geschiedenis

1944

1944

1944: De tjotter is in gebruik bij de Eerste Friesche Zeilschool (EFZ) in Sneek

Oudste zeilschool? Staat in Sneek! Friesland zeilt. Het komt door de Eerste Friesche Zeilschool, kortweg de EFZ. Het was de allereerste van heel Nederland, opgericht in het oorlogsjaar 1941. Deze tjotter 'Brûzer' is in 1944 gebouwd door Douma. Of de opdrachtgever De de Eerste Friesche Zeilschool was, weten wij niet. Mogelijk was de tjotter door een particulier of de bouwer in bruikleen gegeven voor de zeillessen, zoals ook met andere schepen van de zeilschool gebeurde. Op de website mijnschipistekoop.nl is meer informatie en zijn foto's over de zeilschool te vinden.

1962

1962

1962: Uit de periode van oud-eigenaar Jan Greep

Tijdens een reünie vlnr 'Jansje Maria', 'Brûzer' en (onbekend) (foto Robin van Son)
Tijdens een reünie vlnr 'Jansje Maria', 'Brûzer' en (onbekend) (foto Robin van Son)
De Brûzer bij Roei- en zeilvereniging Jason te Arnhem. Op de achtergrond de 'Albert en Nelly'. (foto Robin van Son)
De Brûzer bij Roei- en zeilvereniging Jason te Arnhem. Op de achtergrond de 'Albert en Nelly'. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' in de Rosandepolder met op de achtergrond de spoorbrug over de Rijn bij Oosterbeek. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' in de Rosandepolder met op de achtergrond de spoorbrug over de Rijn bij Oosterbeek. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' op de IJssel op weg naar Fryslân. Rechts op de achtergrond de 'Bestevaer' van Harry Pels. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' op de IJssel op weg naar Fryslân. Rechts op de achtergrond de 'Bestevaer' van Harry Pels. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' in de Rosandepolder met op de achtergrond Oosterbeek. (foto Robin van Son)
De 'Brûzer' in de Rosandepolder met op de achtergrond Oosterbeek. (foto Robin van Son)

1997

1997

1997: De 'Brûzer' in het boek "Tjotters en Boatsjes" van Dr. Ir. J. Vermeer

Omdat zij toch minder geschikt was voor de vaart op de bovenrivieren bood de heer Greep in 1964 de "Brûzer" per advertentie te koop aan. Zelf liet hij toen een 7-meter houten open schouw bouwen bij Van der Meulen in Sneek. De tjotter verwisselde de drie volgende jaren twee maal van eigenaar. In 1967 kwam zij in de goede handen van de heer J. Asselbergs, ingenieur bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Deze was een groot natuurliefhebber en bewoonde een idyllisch gelegen woonboerderij in Giethoorn-Noord. De "Brûzer" werd veel gebruikt voor vaartochtjes door de natuurgebieden en op de meren en plassen in de omgeving van Giethoorn en in de kop van Overijssel. Ook nam de eigenaar met zijn gezin regelmatig enthousiast deel aan de Regionale Friese Reünie in Heeg en aan de Stamboek-reünie in 1968 in Blokzijl, 1970 in Lemmer en in 1975 op het Sneekermeer.

Dat deelname aan dergelijke evenementen voor kleine jachtjes niet altijd geheel zonder risico is blijkt uit het volgende: Voor de wedstrijd op de rede van Lemmer in 1970 kwam de "Brûzer" in aanvaring met een tjalk; zij verloor de mast en het voorschip werd zodanig beschadigd dat de voorsteven en enkele gangen en spanten vervangen moesten worden. Tijdens het admiraalzeilen in 1975 op het Sneekermeer woei het fors. De route naar het admiraalsschip ("De Groene Draeck" met aan boord Prinses Beatrix als admiraal) lag al ongunstig pal voor de wind. Tijdens het aanzeilen schifte de wind zodanig, dat vlak voor het brengen van de groet het tjottereskader moest gijpen, wat maar een deel van het eskader lukte. Het gevolg was dat verschillende boten links en rechts over de ankerlijnen voor en achter het admiraalschip langs vlogen, tot grote hilariteit van het hoge gezelschap.

In 1979 kocht Ir. Asselbergs nog de door Feike Lantinga in 1937 gebouwde boeier 'Thomas'. Met beide boten werd regelmatig deelgenomen aan de kleine reünie in Heeg. Na het overlijden in 1985 van de heer Asselbergs ging de boeier "Thomas", naar zijn dochter, mevrouw B. Prins-Asselbergs te Best. De tjotter werd verkocht aan de heer B.C.M. Looman te Warmond. Het schijnt dat zij toen in zeer slechte toestand verkeerde, want de nieuwe eigenaar vatte het plan op de tjotter zelf te restaureren. Door diens vroegtijdige overlijden bleef dit voornemen echter halverwege de uitvoering steken. De heer W.M. van Blerk te Den Haag, die na enkele jaren de "Brûzer" kon overnemen, voltooide eigenhandig het werk in 1989.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht