Jan Abels

Jan Abels Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Het bottertje is een ontwerp van J.K. Gipon. Hij vertelt daar zelf over: "Het was in de tijd dat ik het 8.00 meter bottertje "Jan Abels" tekende, dat mijn schoonvader Hein Kersken mij daarbij met zijn ontwerptechniek bekend maakte. Hij was daar trouwens helemaal niet uitvoerig in, want hij vond dat ik zelf mijn eigen weg moest vinden".

Foto tijdens het admiraalzeilen ongedateerd
Foto tijdens het admiraalzeilen ongedateerd

In het Overzicht van in het Stamboek ingeschreven jachten, die nooit een plaquette hebben gekregen staat het volgende:
55. Botter 'Jan Abels', 8,-m, Van Waveren, De Lier, 1958, Staal, eig. A.H.W. Wansink, Rotterdam, '54-'57.

Eigenschappen

Plaquette nummer:175 Zeil nummer: VC13
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Botter

Bouw

Bouwjaar:1951 Ontwerper:J.K. Gipon
Werf:C. van Waveren Werf plaats:De Lier
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Teakhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip:Knikspant Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:8,00 m Breedte berghout:2,60 m
Diepgang:0,60 m Masthoogte water:10,25 m
Oppervlakte grootzeil:19,60 m2 Oppervlakte fok:15,50 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:6,00 m2
Oppervlakte totaal:41,10 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1952 – 1957 A.H. Wansink , Rotterdam ( Jan Abels)
1957 – 1959 Dhr. van Waveren, De Lier ( Jan Abels)
1959 – 1968 Th.L.W. van Ravesteyn, Rotterdam ( Witte raaf)
1968 – 1976 E.C. Goldman , Rijswijk ( Jan Abels)
1976 – 1997 P. Piersma , Heiloo ( Jan Abels)
1997 – 2004 B.P. Dijkstra, Sint Oedenrode ( Jan Abels)
2004 – 2019 J.B.W. Steentjes, Brielle ( Jan Abels)
2019 – 2019 B. A. Maccall, Londen ( Jan Abels)
2019 – (Eigenaar - Nu geen relatie met het Stamboek) Anthony Walker, (GB) ( Jan Abels)

Geschiedenis

1954

februari 1954

februari 1954: De Waterkampioen nr932 - 'Jan Abels' Botterjacht van 8 meter

Het is een merkwaardige samenloop, dat, juist toen de voorwaarden voor een ontwerp-prijsvraag, uitgeschreven door de K.V.N.W.V., voor een klein rond- of platbodem-kajuitjacht naar de drukker waren, bij de redactie het hierbij weer-gegeven ontwerp binnenkwam. En is dat eigenlijk wel merkwaardig? Zijn niet beide verschijnselen, het uitschrijven van die prijsvraag en de publicatie van dit ontwerp, een gevolg van het zich bezinnen van vele Nederlandse tochtzeilers op de verdiensten van de oud-Nederlandse scheepstypes?
Wij willen het graag zo zien en daarom geven we met veel genoegen de nodige ruimte voor deze interessante tekeningen, waarbij de ontwerper J.K. Gipon de volgende aantekeningen maakte:
Het is bijzonder prettig gedurende de laatste jaren een grote belangstelling voor jachten van een oud-Nederlands model te constateren. Daarom ook aanvaardde ik in het voorjaar van 1951 van de heer A. H. W. Wansink te Rotterdam graag de opdracht voor hem een botterjachtje van 8 m lengte te ontwerpen. Bij deze opdracht vertelde de heer Wansink, dat hij het plan had de romp voor dit bottertje op een werf te laten bouwen, maar dat hij het verdere werk geheel zelf wilde doen. Wel maakte hij hierin een uitzondering voor de zeilen, die hij aan een zeilmaker wilde opdragen, omdat hem dat werk geheel onbekend was. Hoewel de romp van het bottertje van staal zou zijn, wilde hij een houten dek en een houten opbouw hebben. 

pdf Waterkampioen februari 1954 nr932 - Jan Abels Botterjacht van 8 meter

1996

1996

1996: Groot onderhoud in 1996

In 1996/1997 is er door de werf 'de Vrijheid' zeer groot onderhoud uitgevoerd.

2006

2006

2006: Foto-overzicht van De 'JanAbels' rond 2006

2015

8 november 2015

8 november 2015: Informatie van zoon oud-eigenaar Th.L.W. van Ravesteyn

Mijn vader deed als lid van de Kon. R&ZV De Maas vaak mee met onze boot mee aan de Zeelandwedstrijden, waar we begin jaren '60 zelfs de Zilveren Boeier wonnen, met de snelst gecorrigeerde overall tijd. We voeren toen al met een prachtig dacron tuig van Gaastra en zelfs een ballonfok ( zie foto). Uiteraard waren we ook vaak op de reünies van het Stamboek te vinden, ik herinner me die in Veere en Sneek.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht