Njord

Njord

Na zijn benoeming in 1907 tot notaris in Leeuwarden gaf mr. Boltjes aan Ernst Wester in Grouw opdracht een boeier te bouwen. Het nieuwe schip met een lengte van bijna 10 meter kreeg een wat afwijkend model. Volgens zijn zoon was de boeier zeer zeewaardig, eigenlijk meer een kleine lemmeraak; met alle weer en wind werd op de oude Zuiderzee rondgezworven. Zijn vader had Wester zelf de lijnentekening aangeleverd! De naam werd opnieuw "Njord" en het nieuwe schip kreeg ligplaats in een botenhuis te Grouw.

De opdrachtgever mr S. Boltjes heeft een groot aandeel gehad in de vormgeving van zijn boeier. Hij heeft Wester de lijnentekening geleverd voor een slank schip met een vrij hoge steil vallende kop, gepiekte bodem en sterk geveegd achterschip. Dit is tot stand gebracht door twee van de tien huidgangen, die aan de voorsteven beginnen, in het achterschip verloren te laten gaan, waardoor een sterk geveegd achterschip ontstond. De "Njord" bleek door deze maatregelen inderdaad een snelzeilend schip.

De boeier 'Njord' voorop in een zeilwedstrijd voor Boeiers in Sneek
De boeier 'Njord' voorop in een zeilwedstrijd voor Boeiers in Sneek

Eigenschappen

Plaquette nummer:23 Zeil nummer: RB36
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1910 Ontwerper:E. Wester
Werf:E. Wester Werf plaats:Grouw
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,75 m Breedte berghout:3,60 m
Diepgang:0,70 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:38,00 m2 Oppervlakte fok:22,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:9,00 m2
Oppervlakte totaal:69,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1910 – 1945 S. Boltjes, Grouw/Leeuwarden ( Njord)
1945 – 1947 J.D. Boltjes, Aerdenhout ( Njord)
1947 – 1963 A. der Weduwen, Delft ( Njord)
1963 – 1987 J.T. Offringa , Elburg ( Njord)
1987 – Nu (laatst bekend) P.H. Offringa, Gaastmeer ( Njord)

Geschiedenis

1925

1960

1960

1960: Foto's uit de periode voor 1960

Roerversiering
Roerversiering

1976

22 mei 1976

22 mei 1976: Leeuwarder Courant: De boeier 'Njord' wordt klaargemaakt voor Amerika

1996

4 december 1996

4 december 1996: Leeuwarder Courant: Restauratie Piersma Heeg, Boeier Njord vergt meer dan lapmiddelen

1997

maart 1997

maart 1997: SSRP Jaarverslag 1996 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1996 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
Het schip is eigendom van de familie Offringa die in 1995 een uitgebreid plan voor meerjarige reparatiewerkzaamheden opstartte. De reparaties worden uitgevoerd door Piersma te Heeg. In de winter van 95-96 werd begonnen met het vernieuwen van de kielbalk, de voor- en achterstevens, vele spanten en leggers en enkele huidgangen en de berghouten. Eind 1996 werd de restauratie hervat met het vervangen van de boeisels, de drogenaadstukken van dekboeisels en de kajuitopbouw met voorluik. De totale restauratie kosten van de Njord worden geraamd op een getal van zes cijfers, dus eveneens een veel inspanning vergend herstel met als doel het blijvend behoud van een unieke boeier

1998

maart 1998

maart 1998: SSRP Jaarverslag 1997 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1997 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
Ook over deze, eerder als "herbouw" dan als "restauratie" te karakteriseren werkzaamheden werd in het jaarverslag 1996 al het nodige gezegd. Op 3 mei 1997 werd de herboren "Njord" onder grote belangstelling bij Piersma in Heeg te water gelaten. De heer Th. Vos woonde de plechtigheid bij namens het Stichtingsbestuur en bood een replica aan van de plaquette met het eerbiedwaardig lage nummer 23, omdat de oorspronkelijke plaquette in de loop der jaren verloren bleek te zijn gegaan. Hij zag er persoonlijk op toe dat het vervangende exemplaar conform art. 9 HR "blijvend op een goed zichtbare plaats aan boord" werd bevestigd. 

2000

2000

2000: Documentatie Stamboek van de Boeier 'Njord'

2005

2005

2005: De boeier 'Njord' in het boek 'De Boeier' van Dr. Ir. J. Vermeer

Dr.Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek 'De Boeier' het volgende:
Volgens mr. J.D. Boltjes te Aerdenhout, zoon van de opdrachtgever (in een brief aan Van Waning), werd deze boeier in Grouw de `greate' "Njord" genoemd. Zijn vader mr. Siebren Boltjes, aanvankelijk advocaat te Grouw, had destijds de boerenboot, in 1867 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee voor Wiebe Peekema te Grouw, van de ondergang gered en tot Fries jacht laten verbouwen. Van 1885 tot 1897 voer hij hiermee onder dezelfde naam. Na zijn benoeming in laatstgenoemd jaar tot notaris in Appingedam, deed hij het jacht over aan zijn halfbroer T.Y. Kingma Boltjes te Jorwerd. Deze (lytse) "Njord" is nog steeds in het bezit van leden van de familie Kingma Boltjes en heeft nog altijd zijn thuishaven in Grouw.
Van de jaren tot 1945 weten wij niet veel, maar zoals boven reeds aangehaald, bleef Boltjes tot op hoge leeftijd zijn boeier trouw. Een fraaie foto uit 1934 van de boeier onder zeil met de eigenaar aan het roer is in familiebezit bewaard gebleven. Volgens mededelingen van de huidige eigenaren is de boeier om aan inbeslagname door de Duitsers te ontkomen, in de bezettingstijd onder water gezet, wat zijn conditie niet ten goede zal zijn gekomen.
In zijn brief aan Waning, meldt mr J.D. Boltjes dat de boeier van zijn vader, in 1947, twee jaar na diens overlijden, is verkocht aan ir A.J. der Weduwen te Delft. Zelf liet hij in 1954 een houten Vollenhovense bol bouwen op de werf van Huisman in Wanneperveen, die weer de naam "Njord" kreeg.

pdf Het boek 'De Boeier' van Dr. Ir. J. Vermeer - Boeier 'Njord'

2010

2010

2010: Restauratie 'Njord' door Martijn Perdijk - Wind & Water Heeg

In 2010 werd de 'Njord' voor het eerst door Martijn Perdijk van Wind & Water onder handen genomen. Martijn houdt van elke restauratie een uitgebreid verslag bij in woord en beeld.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht