Muiden: Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging

De Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging (KNZ&RV), opgericht op 16 december 1847, is de oudste watersportvereniging in Nederland. Leden van de KNZ&RV hebben bij Koninklijk Besluit het voorrecht een verfraaide nationale vlag als verenigingsvlag te voeren. Leden van de KNZ&RV voeren een Nederlandse vlag vertonende een gestileerde ‘W’ in het wit.
Tegenwoordig is de thuishaven van De Koninklijke de haven van Muiden, maar van 1922 tot na de tweede wereldoorlog was de thuishaven de Sixhaven in Amsterdam. De Sixhaven zelf werd aangelegd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil en Roeivereeniging en in 1922 was deze gereed. De haven is vernoemd naar jonkheer Willem Six, destijds de voorzitter van de KNZ&RV. Tot na de tweede wereldoorlog was de Sixhaven het thuishonk van de KNZ&RV, voordat zij verhuisden naar hun huidige plek in Muiden. In 1997 heeft de De Koninklijke een tweede haven: de Buyshaven in Enkhuizen.

In het bestaan van de vereniging zijn er vele belangrijke momenten geweest

1847 16 december: in Odeon een bijeenkomst van 70 Heeren voor een ´nieuw op te rigten Yachtclub´: de Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Eerste ondertekenaar Ernst Sillem. 239 Amsterdammers staan op de ´Lijst der Oprigters'.
1848 Prins Hendrik aanvaardt erelidmaatschap in de (ijdele) hoop samensmelting van de Rotterdamse en Amsterdamse verenigingen te kunnen bevorderen. Prins van Oranje (later Koning Willem III) en Prins Frederik volgen. Koning Willem II aanvaardt het beschermheerschap.
1849 Algemene Vergadering waarin 'oprigting en aanmoediging eenen nationalen Matrozenstand', het Matrozen-Instituut van de Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging.
1851 Koning Willem III bezoekt het Matrozen-Instituut en aanvaardt beschermheerschap.
1852 9 april: KB No.63: de NZ&RV heet voortaan Koninklijke Nederlandsche Zeil - en Roeivereeniging. In standaard en vlag komt een blauw veld met daarin de koninklijke Kroon en ´s Konings naamcijfer. De koning geeft opdracht een tentoonstellingen te organiseren op het gebied van de scheepvaart.
1853 13 juni: opening tentoonstelling Nederlandsche Scheepvaart en Scheepsbouw in Felix Meritus.
1854 Oprichting KNMI en ondersteuning maritiem wetenschappelijk onderzoek (leden KNZ&RV spelen een rol).
1860 Wedstrijden verhuizen van Oosterdokdijk naar overzijde IJ, bij het Tolhuis.
1861 Overlijden Ernst Sillem, eerste voorzitter KNZ&RV
1866 Slecht jaar KNZ&RV: wedstrijden te kostbaar, samenwerking met De Hoop overwogen. P.A. Bundten 'redt' de Vereeniging.
1867 Opnieuw jaarlijkse wedstrijden, nu bewesten de Oosterdoksluis.
1868 Prins Hendrik doet weer poging tot nationale samenwerking tussen Amsterdam en Rotterdam via Nederlandsche Vereeniging voor Zeewezen en Scheepvaart. Wedstrijdbanen worden gewijzigd i.v.m. werkzaamheden aan Noorzeekanaal en in het IJ.
1869 28 mei: oprichting Vereeniging voor Zeewezen en Scheepvaart op initiatief van erelid Prins Hendrik 'de Zeevaarder'.
1877 Wedstrijdtribune verhuist van De Ruyterkade naar omgeving Centraal Station.
1878 7 september: KB en Wet; de KNZ&RV krijgt vrijstelling van haven - en loodsgelden en recht van voorschutting (zoals Rijksvaartuigen).
1881 Toekomstig voorzitter Bundten komt met plan voor 'kleine togtjes' en zet transformatie in van maritieme belangenvereniging naar hechte zeil- en roeivereniging met handhaving van wedstrijdgevende traditie.
1883 Organisatie 'Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling'.
1885 Oprichting Zeilvereniging Het IJ met eigen haven; ook ligplaatsen voor leden KNZ&RV. 
1890 Koningin-regentes Emma Beschermvrouwe. Stichting eerste (bescheiden) jachthaven aan Westerdokdijk. Eerste bijeenkomst van 'Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België'. De Koninklijke zal tot 1946 'Voorzittende Vereeniging' van dit eerste watersportverbond zijn.
1892 Koningin-Regentes Emma stelt bij KB uitgaanskostuum vast: het Baaitje/Baadje, waarmee aan het Hof verschenen kan worden.
1894 Internationale zeil- en roeiwedstrijden nu op het IJ, de Zuiderzee en voor het eerst op de Amstel, weliswaar tot 1937, als de Bosbaan wordt geopend.
1895 Bestuur past zeilwedstrijdreglementen en jachtmetingen aan.
1901 Prins Hendrik, Hertog van Mecklenburg-Schwerin Erevoorzitter.
1905 Voorzitter Six naar vergadering Yacht Racing Association: bespreking van International Rating Rule.
1907 Eerste Openingstocht; naar Volendam.
1908 Nieuw Internationaal Zeilwedstrijdreglement. Eerste en vooralsnog enige vrouwelijke lid: douairiere E. den Tex-Ketjen
1913 Wedstijden voor IJmuiden, ter gelegenheid van 65-jarig bestaan. 'Meteoor' van Duitse Keizer doet mee, evenals de 'Germania' van Dr. Krupp von Bohlen und Halbach.
1914 W.O. I breekt uit: 28 vaartuigen ter beschikking regering en 22 leden naar Burgerwacht.
1915 Watersportcongres olv Six in aanwezigheid Prins Hendrik. Nieuw: Regenboogklasse.
1916 Overstroming Noord Holland. Koningin bezoekt gebied met flottielje motorjachten van KNZ&RV.
1917 Koninklijke begint Roeibond. Start werkzaamheden aan haven nabij toegang Noord Hollands kanaal.
1918 Eerste robbenjacht op het Wad.
1919 Feestelijke opening Sixhaven als opvolger van Westerdokdijk. Six Penning ingesteld.
1920 Invoering belasting op pleziervaartuigen (5% waarde schip plus 1,5% voor de jachtschipper).
1922 75-jarig bestaan KNZ&RV in crisistijd.
1923 Scheepsrevue: 500 schepen in kader regeringsjubileum.
1927 Jurrjens Prijs ingesteld.
1928 Olympische Spelen in Amsterdam. Organisatie van zeilwedstrijden rond Sixhaven in handen KNZ&RV.
1931 Drie maanden rouw na overlijden voorzitter Lucassen
1932 Zuiderzee wordt IJsselmeer door Afsluitdijk.
1933 Opening jachthaven Muiden door Koningin Wilhelmina's echtgenoot Prins Hendrik: 'Stichting Jachthaven Muiden' (partners KNZ&RV, KWV Loosdrecht en ANWB). Lucassen Penning ingesteld.
1934 Overlijden populaire en actief deelnemende erevoorzitter Prins Hendrik en beschermvrouwe Koningin-moeder Emma.
1935 In crisistijd nog slechts 12 ligplaatsen Sixhaven bezet.
1936 Sixhaven wordt uitgebreid. Verloving Prinses Juliana en Prins Bernhard; motorjacht Piet Hein aangeboden door voorzitter Crone. Vlootschouw op Buiten IJ. Prins Bernhard erevoorzitter.
1940 In oorlog met Duitsland. Vaarverbod Buiten IJ, Sixhaven en later IJsselmeer. Bestuurslid Ernst Moltzer verhuist Vereeniging naar Bloemeneiland op Westeinder Plas.
1941 Het woord 'Koninklijke' in alle uitingen door bezetter geschrapt. Bloemeneiland in gebruik
1942 Voorzitter Crone na twee weken vrijgelaten uit concentratiekamp Amersfoort.
1943 Sixhaven door bezetter afgesloten met balk.
1944 Westeinder Sperrgebiet.
1945 Bevrijding! Oorlogsbuit Piet Hein keert terug uit Duitsland.
1946 Verenigingsleven leeft weer op. Zuiveringscommissie verwijdert 'Duitse en politiek onzuivere leden uit Vereeniging'. Taak Watersportverbond na 56 jaar beëindigd. Koninklijke 'Eerevoorzittende Vereeniging' van de Koninklijke Verbonden Nederlandse Watersport Verenigingen.
1947 100-jarig bestaan KNZ&RV. Botterwedstrijd voor Nederlandse en buitenlandse bemanningen,
1948 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en inhuldiging Koningin Juliana met grote vlootschouw vanaf Piet Hein op Buiten IJ. Nieuwe koningin beschermvrouwe.
1953 Opening nieuwe jachthaven en clubgebouw in Muiden. Verhuizing uit Sixhaven.
1955 KNZ&RV mede-oprichter van Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
1957 Nederlandse volk schenkt uit handen van voorzitter Crone 'De Groene Draeck' aan Prinses Beatrix voor haar achttiende verjaardag. Vlootschouw tussen Muiden en Pampus.
1961 Vlag van de Koninklijke met 's Konings Wapen in Internationale Seinboek en daarmee erkend als Bijzondere Nationale Vlag. Aantal leden kopen buurman Kok Muiden, nu Jachtservice. Start oriëntatie nieuwe (extra) haven.
1972

125-jarig bestaan KNZ&RV. Geschiedenisboek van de Koninklijke door Crone, admiraalzeilen met Koningin Juliana, Prinses Beatrix en 140 deelnemende schepen.

Eerste jeugdschip: 44 ton schokker Witte Olifant.

1975 Besluit tot bouwen (Buys) haven in Enkhuizen.
1977 Prinses Beatrix en Prins Claus erelid. Opening Buyshaven.
1979 'Piet Hein' verkocht door Koninklijk Huis.
1980 Koningin Beatrix wordt beschermvrouwe.
1982 Bestuur ontvangt Koninklijke Familie tgv 25 jaar 'Groene Draeck'. Admiraalzeilen met Koningin Beatrix, Prins Claus en kinderen en 120 schepen. tgv 135 jarig bestaan.
1986 Operation Sail New York: 7 platbodems van de Koninklijke zeilen langs Vrijheidsbeeld. 43 strekkende meter archief verhuist naar Scheepvaartmuseum.
1991 Aankoop 16-meter mosselaak 'Philippine' voor de jeugd.
1997 150-jarig bestaan KNZ&RV. Admiraalzeilen met Koningin.
Terug naar vorige pagina