De BERETANDEN van de SSRP, december 2019 nummer 12

15 december 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Criterium Commissie;
  • Het Bestuur;
  • SAIL Amsterdam 2020;
  • Het Stamboek van de SSRP.

Criterium Commissie

De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling heeft plaatsgevonden. Daarbij was de nieuwe voorzitter, Gerard Feikema, van de Criterium Commissie (CC) ook uitgenodigd en aanwezig om kennis te maken en elkaar te ontmoeten.    
Een gezicht van een voorzitter bij zijn naam, die met enige regelmaat zal vallen, is aangenaam en maakt het het communiceren persoonlijker.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is Erik Pluimers in september j.l. toegetreden tot het SSRP-bestuur met in zijn portefeuille de communicatie tussen de CC en het bestuur. De werkzaamheden van de huidige voorzitter CC zijn verdeeld om de taken gelijkmatiger onder de leden van de CC en de bestuursafgevaardigde te verdelen.  De leden van de Criterium Commissie hebben hun eerste vergadering november j.l. gehouden. Daarbij hebben de leden zich voorgesteld. Te weten: Gerard Feikema (voorzitter CC), Pieter Duyvis, Willem Scholtens, Klaas Havenga, Martijn de Jong en Hans Voskuil. Casimir van der Post was helaas verhinderd. Erik Pluimers en ondergetekende (Ineke Verkaaik-Hogervorst, voorzitter bestuur SSRP) zijn bij die vergadering aanwezig geweest. De kennismaking is uitermate prettig verlopen en de eerste schouwwerkzaamheden zijn zowel op papier (via o.a. beeldmateriaal en in natura) goed en transparant met elkaar gecommuniceerd. Kortom de start van de Criterium Commissie is goed en met vertrouwen in elkaar verlopen en dit is voor de aanwezige bestuursleden SSRP de doelstelling en basis geweest om een stevig fundament te plaatsen. Compliment aan de heren van de Criterium Commissie; de eerste schepen zijn in goed overleg onder jullie supervisie ingeschreven in het Stamboek. De continuïteit is gewaarborgd, een groot goed. In de Beretanden van januari 2020 stellen de leden van de Criterium Commissie zich graag kort aan u voor.


Het Bestuur

De bestuursvergadering van afgelopen week heeft zich in dezelfde prettige omstandigheden afgespeeld. Om 16.00 uur beginnen, gevolgd door een zelfgemaakte ovenmaaltijd door de gastvrouw in Groningen voor de ‘break', en de vergadering sluiten om 20.45 uur    
De agenda heeft voor het nieuw bestuur veel bespreekpunten met een jubileum '65 jaar SSRP’  en een voorjaarsoverleg voor de boeg. De offertes voor de catering worden besproken en het conceptprogramma wordt tezamen met de Regionale Friese Reünie verder aangescherpt. De fabricage van de programmaboekjes is ter sprake gekomen. Begin 2020 gaat u meer van het programma horen en wordt de inschrijving voor dit evenement óók onder uw aandacht gebracht.

Van oudsher hebben bestuursleden SSRP een actieve relatie en communicatie met de oprichters (1955) van de SSRP. Wegens de huidige bestuurswissel is ook hier in goed overleg een verandering in aangebracht. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek is door Ineke Verkaaik (voorzitter SSRP) overgedragen aan Alletta Stienstra. De 'KNZ&RV Muiden' en 'KR&ZV De Maas’ zijn door (voormalig voorzitter) Maarten van Hezik overgedragen aan Erik Pluimers. De kandidaat voor 'KZV Oostergoo' staat in de wacht.


SAIL Amsterdam 2020

Vanuit de organisatie van Sail2020 hebben wij het bericht ontvangen dat de inschrijving boven verwachting is en deelname aan de activiteiten hartverwarmend! De officiële deadline om in te schrijven voor Sail2020 is 31 januari a.s.     
Is uw schip 50 jaar of ouder en actief aangemeld bij de SSRP en besluit u om deel te nemen aan deze grootse happening in Amsterdam, dan is inschrijving bij het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) noodzakelijk. U moet het Inschrijvingsformulier voor de RVEN met bewijs van betaling (€10,-) en een paar recente foto's sturen naar de Administratie van de SSRP. Zij regelen het verder voor u! Houdt u rekening met deze administratieve noodzaak in het tijdschema bij uw inschrijving voor Sail2020.


Organisatie Sail 2020

Het aantal ingeschreven schepen in het Stamboek neemt op het moment een grote vlucht! Hier is Sail ongetwijfeld debet aan, maar spreek je op de Traditionele Schepen Beurs in Den Helder de aanwezige bezoekers dan is de bewustwording van het ‘varend erfgoed’ een gespreksonderwerp.     
De traditionele scheepsvorm en de authenticiteit van de bouwwijze heeft de aandacht van nieuwe scheepseigenaren. Dat zijn leuke gesprekken náást de prachtige tjotter ’Noorderling’ die alle aandacht op de beurs opeiste. Het nieuwe vlak dat in de tjotter is aangebracht op professionele wijze… de bezoekers hebben ‘gesmuld’. Niet alleen de bezoekers, óók de standhouders.

 

Graag wensen wij u vanuit het bestuur Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten mooie en aangename kerstdagen toe en een sprankelend begin van 2020 !

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Voorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
voorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina