De BERETANDEN van de SSRP, december 2018 nummer 12

14 december 2018

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Geachte Donateurs van de Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten
  • Van de Bestuurstafel
  • Deelname aan www.geschiedenisonlineprijs.nl
  • Bericht van de Spiegel der Zeilvaart : Verhoging abonnement

Geachte Donateurs van de Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten

Graag willen wij U informeren over de ontwikkelingen in de wereld van de grootste vloot van historische zeilschepen ter wereld … die hebben wij in Nederland! Vooral wat onze eigen vloot aan schepen betreft, deze is uniek in de wereld. Wat is een mooiere plaats daarvoor dan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, tijdens onze Winterbijeenkomst, waar Alexander de Vos na de inleiding en prijsuitreikingen, een zeer interessante lezing over ’De Boeijer van de Tsaar’ gaat verzorgen. Alexander heeft zijn onderzoek o.a. uitgevoerd als fellow van Het Scheepvaartmuseum.

Reserveer de datum 23 maart 2019 alvast in Uw agenda en de nadere informatie om in te schrijven volgt later. Ons voornemen om deze bijeenkomst te combineren met de bijeenkomst van de Vrienden van de Stichting Stamboek (VSRP) is niet gelukt omdat hun programma geen ruimte voor het onze bood. We proberen dat in 2020 wel te laten aansluiten. Kortom een uitnodiging aan U om weer eens geheel bij te praten op een schitterende locatie in Amsterdam vlakbij het Centraal Station en een zeer interessant programma!!

Het bestuur SSRP wenst u mooie Kerstdagen en een zeilend en gezond 2019 toe!
Maarten van Hezik voorzitter SSRP
Ineke Verkaaik-Hogervorst, vicevoorzitter SSRP, PR en Communicatie.


 

Van de Bestuurstafel

Een beoogde mijlpaal is bereikt!
De stamboekbeheerder heeft het 900-ste schip als "actief" ingeschreven in het stamboek. De groei blijft gestaag, het belang van varend erfgoed en varende monumenten kan bij de scheepseigenaren in toenemende mate op belangstelling rekenen. Enkele schepen zijn verkocht, de nieuwe eigenaren zijn op de Inschrijving in het Stamboek geattendeerd en hebben het schip her-aangemeld .... Hartelijk welkom bij de SSRP! Het bestuur hoopt u volgend voorjaar tijdens onze Winterbijeenkomst op 23 maart persoonlijk te verwelkomen.
Nagenoeg alle adverteerders hebben al voor 2019 aangegeven graag weer te willen adverteren op de website van de SSRP. Fantastisch en dank aan jullie... adverteerders! De bezoekersaantallen op de aangeklikte advertenties spreken boekdelen en het aantal malen dat een advertentie getoond wordt op bezochte SSRP-pagina's maakt menige webshop jaloers.
Binnenkort wordt naast de website SSRP.nl een nieuwe omgeving gepresenteerd: De Boekenplank. De spelregels m.b.t. de publicatie van digitale uitgaven worden opgesteld. De eerste digitale publicatie de "Wielewaal" staat in de startblokken om online te gaan.
De wisselprijs die door de SSRP aan het comité Regionale Friese Reunië in 1972 ter beschikking is gesteld bestaat uit een prachtige mastwortel met een vleugel. Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan het eskader dat de op één na mooiste manoeuvres uitvoerde. Afgelopen jaar was duidelijk zichtbaar dat deze wisselprijs aan een renovatie toe is. Het bladgoud van de prachtige mastwortel was tanende en de naambordjes van de prijswinnende eskaders passen niet meer op het blok. Pieter Piersma van Jachtwerf Frisian Yachts te Grou heeft aangeboden tijdens de wintermaanden 2018-2019 de wisselprijs te renoveren en van nieuw bladgoud te voorzien. We volgen de renovatie met belangstelling en zullen in deze rubriek regelmatig aandacht hieraan besteden.


 

Deelname aan www.geschiedenisonlineprijs.nl

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de website van de SSRP werd genomineerd voor de geschiedenisonlineprijs.nl. Daarbij hebben wij uit een mix van diverse historisch gerelateerde websites de 11e plaats behaald. Een plaats waar we als behoudsorganisatie trots op zijn. De SSRP-website is opgeslagen bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), zodat de gearchiveerde digitale informatie van onze R&P geschiedenis gewaarborgd is. (De privacyregels zijn hierbij natuurlijk van toepassing.)
We willen met onze informatieve website over Ronde en Platbodemjachten nogmaals meedingen naar deze prijs. De aanmelding bij de organisatie www.geschiedenisonlineprijs.nl is geslaagd en de stem-button wordt begin 2019 op onze website geplaatst. Tussen 7 en 31 januari 2019 kunt u uw stem uitbrengen... We gaan voor goud!


 

Bericht van de Spiegel der Zeilvaart : Verhoging abonnement

Donateurs van de SSRP kunnen deelnemen aan het collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. Per 1 januari 2019 wordt het abonnement met 4 euro verhoogd. De reden: het hoger BTW tarief van 6 naar 9 % en gestegen kosten. In plaats van € 39,- wordt het dus volgend jaar € 43,- . Een individueel abonnement kost normaal € 53,-.
Neemt u contact op met administratie@ssrp.nlom uw losse abonnement om te laten zetten naar een collectief abonnement. De Spiegel der Zeilvaart is een hoofdsponsor van de SSRP en stelt elk nummer een pagina beschikbaar voor een redactionele SSRP artikel.


Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina