De BERETANDEN van de SSRP, oktober 2018 nummer 10

12 oktober 2018

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Groei
  • Duurzaamheid
  • Erfgoed
  • De SSRP is aanwezig op de grote FVEN-stand tijdens de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder op 9, 10 en 11 november
  • Platform Mobiel erfgoed 12 december a.s. in Amersfoort

Groei

In de stad van de kaas en de stroopwafels vieren we in het jaar 2022 dat het 750 jaar geleden is dat Gouda in 1272 uit handen van Floris V stadsrechten mocht ontvangen. Een nederzetting met zijn eerste bewoners groeit aan de monding van rivieren die elkaar ontmoeten. Bewoners ontwikkelen ambachten en handel, met bloei van de economie en uitbreiding van de nederzetting als gevolg. U kent het verhaal vanuit uw eigen leefomgeving.
Veel ambachten en toenmalige handel zijn uit de huidige economie verdwenen en dat in een tijdperk waarin de streekproducten volop in de belangstelling staan. Lange reistijden voor onze voedingsmiddelen zijn uit den boze... Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van menig politieke partij. De vliegtax gaat worden ingevoerd, wanneer is nog niet duidelijk, maar die tax zal er ongetwijfeld komen! De zomers worden langer, warmer en droger, althans dat is de voorspelling van onze rekenmeesters en wetenschappers. Liggen hier ingrediënten voor ons watersporters, met historische schepen en de SSRP als Behoudsorganisatie, voor het oprapen?


 

Duurzaamheid

Als we inzoomen op duurzaamheid: wetenschappers aan de Universiteit Twente zijn een onderzoek gestart naar de weerstand tussen water en de scheepswand. Zie ik de fanatieke wedstrijdzeilers onder ons nu rechtop gaan zitten-;)? Door middel van luchtbelletjes maakt men in een theoretisch model de relatie zichtbaar tussen de ruwheid van een scheepshuid, weerstand en waterturbulentie. Voor de vracht- en binnenvaart een ontwikkeling, die klimatologisch flinke zoden aan de dijk zal zetten. De schepen van nu veroorzaken zeer veel CO2-uitstoot. Daarbij is ook de toepassing van waterstof als brandstof binnen de scheepvaart in ontwikkeling.
Met het item duurzaamheid dat het ministerie van OC&W binnen het mobiel erfgoed op de kaart zet, heeft het Varend Erfgoed op afstand affiniteit. Om over stijgende waterspiegels maar te zwijgen! In combinatie met ‘aangepaste criteria en het varen met een beperking’ zijn er weer meer toekomstgerichte stappen te zetten.
De lange zomers en de vliegtax zijn redenen om de Nederlandse vakantieganger in eigen land, op eigen water, te houden! Veel historische havens bieden het Varend Erfgoed een mooie en goedkope ligplaats aan. Daarbij is de nieuwe Nederlandse watertoerist ook nog bijna CO2-neutraal bezig. De wind en de 'blauwe' diesel. In gezinnen met schoolgaande kinderen is het klimaat een gespreksonderwerp tijdens de warme maaltijd (bestaande uit lokale streekproducten). De massale toeristenstroom die op ons land af gaat komen in ca. 2030 wat kunnen wij met onze schepen en het ambacht hierin betekenen?


 

Erfgoed

De lokale ambachten komen daarbij, binnen de schoolmuren, ook weer onder de aandacht. In Gouda ontwikkelt men een 'Cheese experience'. Het ambacht van 'kaasmaken'. Een beleving voor al onze zintuigen. 'Van koe tot het eten van een blokje kaas' in een historisch industrieel erfgoedpand. Regionale schooljeugd en 'verjaardagspartijtjes' zijn de beoogde doelgroepen. Zonder Europese, provinciale en gemeentelijke subsidie is zo'n project niet of nauwelijks haalbaar. Hoe gaan we hiermee om, waar liggen onze kansen? Hoe blijven we als SSRP ‘het behouden van de Rond en Platbodemjachten’ uitvoeren? De minister heeft 324 miljoen beschikbaar gesteld voor het behouden van ons erfgoed. Het varend erfgoed is een loot aan de stam van dat erfgoed.
Gaan we in samenspraak met bijvoorbeeld Mobiele Collectie Nederland (MCN)Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) deze onderzoekfase in?
Eind oktober organiseert de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) voor haar aangesloten Belangenorganisaties (BO's) een ongedwongen en ontspannen themadag: 'Met de benen op tafel'!
Mag ik op het puntje van mijn stoel blijven zitten?


 

De SSRP is aanwezig op de grote FVEN-stand tijdens de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder op 9, 10 en 11 november

Bent u nog niet zeker of u komt? Den Helder kan wat ver lijken, maar bedenk dan alstublieft dat de organisatie de mooiste kant van Den Helder aan u willen laten zien! Daarom hebben ze gekozen om samen te werken met het Reddingmuseum, het Marine Museum, de museumhaven en de Medemblikker loods. Samen wordt u een unieke blik geboden en kunt u met uw toegangsbewijs voor de beurs, ook de musea (die op loopafstand zijn) bezoeken en er zo een heerlijk weekendje uit van maken!
Met de kortingscode, 2018FVEN, kan online (via de website van de beurs) een toegangskaart worden gekocht voor slechts €8 in plaats van €9 aan de deur.
U kunt in Den Helder ook deelnemen aan de twee uur durende Werkconferentie “Behoud door Gebruik”, georganiseerd door de FVEN, zaterdag 10 november 2018 om 10.00 uur⁩. Er zijn naast entree van de beurs geen kosten aan aan de Werkconferentie verbonden en aan het eind wordt een kleine lunch aangeboden.

Zien we u ook in Den Helder?


 

Platform Mobiel erfgoed 12 december a.s. in Amersfoort

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiëren over nieuwe inzichten. Op 12 december a.s. vindt het tweede Platform Mobiel Erfgoed plaats. U bent daar ook welkom! Deelname aan het platform is kosteloos, aanmelden is wel gewenst. In de agenda op hun website worden de platformbijeenkomsten aangekondigd. Daar staat dan ook het aanmeldformulier voor die specifieke bijeenkomst.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina