De BERETANDEN van de SSRP, oktober 2019 nummer 10

17 oktober 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Van de bestuurstafel;
  • VSRP;
  • Sail 2020;
  • 't Skouspul 2019 in Sneek;
  • Traditionele Schepenbeurs in Den Helder.

Van de Bestuurstafel

Het overleg tussen het bestuur SSRP en de leden van de Raad van Advies heeft begin oktober plaatsgevonden.
De discussiepunten: "Waar staan we nu anno 2019 met de SSRP?"

  • Beantwoord de SSRP nog aan haar doelstellingen?
  • In hoeverre vormen de huidige criteria een belemmering voor het realiseren van deze doelstellingen?
  • In hoeverre vormt de tegenstrijdigheid tussen behoud en nieuwbouw een onverenigbare tweespalt?
  • Hoe wordt de behouds-taak van de Stichting vorm gegeven?
  • Is de bemoeienis met nieuwbouwcriteria een taak die past in de doelstellingen van de SSRP.

De komende tijd blijven deze onderwerpen op de agenda van het bestuur staan.

Tijdens de laatste vergadering van de Criterium Commissie (CC) heeft Peter Tolsma zijn functie voorzitter CC overgedragen aan Gerard Feikema. Gerard heeft al vele jaren zitting in de CC en zal aangevuld met nieuwe leden in de CC, de werkzaamheden gaan uitvoeren. Van Peter Tolsma neemt het bestuur eind oktober afscheid en zijn jarenlange inzet en tomeloze energie, kennis van de schepen komen ongetwijfeld en welverdiend aan de orde. 
Binnen het bestuur SSRP gaat het nieuwe bestuurslid Alletta Stienstra de taken Communicatie en PR uitvoeren.

Ook zwaaien wij tezamen met Peter Tolsma de huidige voorzitter SSRP, Maarten van Hezik en bestuurslid Olav Loeber uit! 

De organisatie m.b.t. de Reünie in Langweer (11-12 juli 2020) in samenwerking met de RFR en de gemeentelijke en provinciale ondersteuning vanuit Friesland verloopt voorspoedig. De vergunningaanvragen zijn bijna op de post. Met de horeca, jachthavens en KWVL zijn de eerste gesprekken gevoerd. 
Wij houden u op de hoogte zodra het programma (ivm vergunningen en beveiliging) verder ingevuld is.

VSRP en SKVR

Begin oktober hebben de voorzitters SSRP, VSRP en Schipperskring Kooijman en de Vries van Rijnsoever (SKVR), in aanwezigheid van vicevoorzitter SSRP, een prettig vervolg overleg gehad.    
De samenwerking tussen VSRP en SKVR en de ontwikkeling tot een vereniging verloopt voorspoedig. In het voorjaar van 2021 zal dit proces bevestigd worden met de lancering van een nieuwe naam, incl. nieuwe statuten.

Sail 2020

De organisatie binnen het Kernteam van Sail 2020 en de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) draait op volle toeren. Eind oktober worden de aangesloten Behoudsorganisaties in Amsterdam uitgenodigd om de laatste informatie uit de eerste hand te ontvangen, waarna de inschrijving opengesteld gaat worden.    
De deelnemende schepen dienen "actief" ingeschreven te zijn bij een aangesloten Behoudsorganisatie bij de FVEN. Daarnaast eist de Sail Organisatie dat de schepen die 50 jaar of ouder zijn, ook zijn opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland.

't Skouspul 2019 in Sneek

In het laatste weekend van september heeft voor de 39e keer alweer “‘t Skouspul” plaatsgevonden. Deze jaarlijkse reünie bij Jachtwerf van der Meulen in Sneek, die al 39 jaren zijn werf en haven ter beschikking gesteld voor dit evenement. Het vond 40 jaar terug voor het eerst plaats en werd zo gezellig bevonden dat er werd besloten dit tot een jaarlijks festijn te maken. De naam “‘t Skouspul” werd aan deze jaarlijkse reünie verbonden, omdat het destijds toch voornamelijk een reünie van eigenaren van Schouwen was.     
En hoe mooi is dan de naam “‘t Skouspul”, die zowel het spel der Schouwen naar voren brengt als wel het aanschouwen van de deelnemende schepen.
Tegenwoordig is echter het aanschouwen van deelnemende schepen de boventoon gaan voeren. Want naast de Schouwen nemen tegenwoordig ook Jollen, Bollen, Botters, Tjotters, Boeiers en Friese jachten deel aan deze reünie. En hoe mooi kan het zijn om al dit prachtige hout tezamen in het water te zien spelen. Dit jaar trotseerden een veertigtal schepen storm en regen om zich te verzamelen bij de werf. Op donderdag arriveerden de eerste deelnemers, die begonnen met het klaarmaken van de werf voor de reünie. Dat is elk jaar een schouwspel op zich. Schepen worden verplaatst om ruimte te maken voor deelnemers, loodsen worden schoongeveegd, tafels en barren worden opgebouwd en dit jaar moest er voor een kleine 125 mensen eten en drinken worden ingeslagen.
Vrijdagavond werd de reünie officieel geopend en het captain’s dinner aan de aanwezigen geserveerd, waarna onder het genot van een dessert en een drankje een lezing werd gegeven en een film werd getoond over het Friese statenjacht “Friso”. Deze boeier vierde haar 125 jarig jubileum, en waar anders kon zij dit feestelijke jaar afsluiten dan op de werf waar ze met zoveel liefde wordt verzorgd.

                     
                    Thomasvaer Fotografie heeft veel foto's gemaakt, die u eventueel na kunt bestellen

Zaterdagochtend het palaver met koffie en oranjekoek, waarna alle schepen in optocht naar het Sneekermeer voeren voor het admiraalzeilen. De wind was onstuimig, met uitschieters naar 7 beaufort zodat op het laatste moment de route werd aangepast. Men wou voorkomen dat de kleinere scheepjes, zoals de Tjotters, zouden vollopen op lagerwal. De KWS had de wedstrijden gestaakt, zodat het hout alle ruimte had op het meer. Met Sander de Rouwe als admiraal woeien de eskaders, zelfs zonder zeil, onder kanonschoten voorbij. De herfst deed zich gelden! Maar het spektakel was er niet minder om. Hierna in optocht terug naar Sneek waar iedereen voor pampus aan de pampuskade lag en op adem kwam, al genietend van een dweilorkest die de schepen muzikaal had onthaald. Met zijn allen door het centrum naar de waterpoort, waar Peter Tolsma de boten aan het publiek voorstelde en de Big Band de muzikale ondersteuning gaf. Helaas eindigde dit spektakel voortijdig door een heuse hoosbui.
Maar niet getreurd, de vrijwilligers waren op de werf al bezig met de salades en de BBQ voor te bereiden en bij terugkomst stond de koffie klaar. Wederom was er een gevuld avondprogramma met heerlijk eten en live muziek. Het was gezellig tot in de late uurtjes en er werd zelfs nog gedanst. Zondagochtend vroeg uit de veren voor het “klompkesilen”. Na een heerlijk ontbijt met fryske sûkerbôle en verse eieren begaven de botenbouwers zich naar de start. De jeugd had weer fantastische zeilklompen gecreëerd tijdens het weekend en ook deze generatie liet zich niet afschrikken door het weer. Helaas moesten de zeilwedstrijden door het weer afgelast worden en werd in plaats daarvan een bezoek gebracht aan het scheepvaart museum. Het bleek een prima alternatief te zijn, waar toch ook weer nieuwe kennis werd vergaard. Ondanks het weer toch een geslaagd en vooral gezellig weekend. De meeste deelnemers kijken al uit naar de 40e editie volgend jaar September.

Traditionele Schepenbeurs in Den Helder

8, 9 en 10 November 2019 opent de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder wederom zijn deuren. U vindt de beurs in gebouw 66 op Willemsoord (voor uw navigatie vult u in Willemsoord 66, Den Helder). De voorbereidingen voor de vierde editie zijn in volle gang. De SSRP bemant ook een stand en hoopt u er persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

Graag tot ziens!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina