Grote belangstelling voor de Voorjaarsbijeenkomst in een prachtige locatie

24 maart 2019

Dit jaar bood het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de SSRP een prachtige mogelijkheid om daar haar voorjaarsbijeenkomst te organiseren. Een historische locatie waarin volop wordt gewerkt om het gebouw zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen en tegelijkertijd de historie van onze scheepvaart op een uitdagende en overzichtelijke manier te presenteren. Bijna 80 geïnteresseerden vonden het ook dit jaar belangrijk om naar Amsterdam te komen. 
De bijeenkomst werd geopend door Vera Carasso, Directeur Museale Zaken van het museum. Ze vertelde dat het museum de relatie met de SSRP belangrijk vindt. Er zijn op dit moment 5 schepen, die tot de collectie van het museum behoren, in het Stamboek ingeschreven. Er wordt hard aan gewerkt om de beschrijvingen van de schepen in het Stamboek zo volledig mogelijk te maken en tegelijkertijd ook actuele foto's bij te voegen. Mogelijk wordt in de nabije toekomst het aantal schepen in het Stamboek nog uitgebreid. Het museum is op dit moment bezig een geheel nieuwe expositie in te richten, waarbij een prachtig historisch schip mede centraal staat.

Maarten van Hezik
Maarten van Hezik

Vervolgens kreeg onze voorzitter Maarten van Hezik het woord. Hij begon met de mededeling dat dit zijn laatste bijeenkomst was als voorzitter. Zijn termijn als bestuurslid van de Stichting zit er op en Ineke Verkaaik-Hogervorst, nu nog vicevoorzitter, gaat hem dit najaar als voorzitter opvolgen. Daarnaast heeft Erik Pluimers, met veel kennis van de Ronde en Platbodemwereld en het historisch Erfgoed, toegezegd het bestuur te komen versterken. 
Maarten vervolgde zijn verhaal met een overzicht van de activiteiten van de SSRP in 2018 aan de hand van ons digitale jaarverslag. Er is veel gedaan in 2018. U kunt het allemaal rustig nalezen op uw scherm en eventueel als PDF downloaden op uw computer. Penningmeester IJsbrand Dijkstra nam het financiële gedeelte voor zijn rekening en trok de conclusie dat de SSRP het vorig jaar met een mooi positief saldo had afgesloten.
Daarna liet Maarten de cijfers van het Stamboek en de website zien. Op dit moment zijn er ruim 900 schepen "actief" in de Schepenlijst. Een record. Hij voegde daaraan toe dat 1000 schepen hem een hele mooie mijlpaal leek voor de komende jaren! De bezoekcijfers van de website stijgen ook nog steeds. dat betekent dat er veel belangstelling is voor het werk wat de vrijwilligers allemaal doen in de Stichting en dat de Ronde en Platbodemjachten en hun geschiedenis zich in ieder geval digitaal in een grote belangstelling mogen verheugen.
Als laatste kwam het nieuwe project van de SSRP, de Boekenplank, aan de orde. Van papier naar digitaal en weer terug naar papier. Een prachtige mogelijkheid om uitgebreidere publicaties digitaal op een mooi manier via een website te presenteren, maar van daaruit ook een gedrukte versie te laten maken. Veel mensen lezen toch nog graag van papier en wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat je makkelijker en vollediger de informatie van papier opneemt in tegenstelling tot het meer scannen van het scherm. Het eerste boek op de Boekenplank, is de Wielewaal beschreven door Gerard ten Cate. Vorige week verschenen en we hadden een aantal gedrukte boeken meegenomen naar de bijeenkomst, die gretig aftrek vonden. 

W.H. de Vosprijs 2019 toegekend aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland

De W.H. de Vosprijs 2019 is toegekend aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. Een der bekendste ronde jachten van Nederland is de boeier 'Friso', die in Friesland in de vaart is als Statenjacht. Het Statenjacht draagt de naam van de stamvader der Friezen. Met recht, want het is een puur Fries schip. Het Statenjacht is een uniek bezit. Geen andere provincie kan bogen op het bezit van zo'n prachtig schip. De provincie Friesland levert met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis en draagt hiermee zichtbaar bij aan de doelstellingen van het Stamboek en de promotie van de vloot van Ronde en Platbodemjachten. Daarvoor is het bestuur de Provincie zeer erkentelijk en benadrukt op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek.
Vanwege de festiviteiten in 2019 rond het Statenjacht 'Friso' organiseert het Fries Scheepvaart Museum van 26 april tot 1 september de tentoonstelling "Statenjacht 'Friso' 125 jaar". Bij de opening van deze tentoonstelling op 26 april overhandigt de vicevoorzitter van de SSRP de W.H. de Vosprijs met het bijbehorend Certificaat aan de Commissaris van de Koning in Friesland. Aansluitend zal het prachtige zilveren model van het schip deel uit gaan maken van deze tentoonstelling. Een unieke mogelijkheid voor veel bezoekers om de W.H. de Vosprijs in het echt te kunnen bewonderen!

Van Waningprijs 2019 toegekend aan De Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo

Van Waningprijs 2019 is toegekend aan De Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo en werd in ontvangst genomen door haar trotse voorzitter Theo Velsink.
De Vereeniging heeft traditie hoog in haar vaandel staan. Op heel belangrijke momenten wijkt ze daar van af. Dit jaar is het Oostergoo weekend een week vervroegd. De reden: de verjaardag van het Statenjacht 'Friso'. In 1953 werd onder auspiciën van Oostergoo een reünie belegd van Friese Ronde Jachten. Bij die reünie keerde het Commissarisjacht 'Friso' voor het eerst sedert jaren weer naar Friesland terug. Oostergoo was daarna een van de drijvende krachten in de zogenoemde Boeiercommissie, die tot taak kreeg te trachten de 'Friso' weer naar Friesland terug te halen als Statenjacht. Dat werd zoals bekend een groot succes. De boeier werd in 1954 overgedragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland, nu 65 jaar geleden. En de 'Friso' viert in 2019 haar 125-ste verjaardag. Dus vormt de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo op 24 mei 2019 het centrale middelpunt voor een groots festijn ter ere van de verjaardag en eigenaar van dit prachtige schip. In deze functies, acties en relaties, levert de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van het Stamboek en de promotie van de vloot van Ronde en Platbodemjachten. Daarvoor is het bestuur Oostergoo zeer erkentelijk en benadrukt op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek.

De ‘Boeijer van de keizer’ even voor onderzoek naar het ziekenhuis

Alexander de Vos, werfbaas van de Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” was gevraagd om het verhaal van de overnaadse boeijer (vroeger met ij geschreven), die door koning Willem I in 1816 aan de tsaar Alexander de eerste werd geschonken, te vertellen. Dat deed Alexander met verve. Op het randje van Teylingen, in de Klaas Hennepoelpolder, bouwde Alexander de Vos een historische scheepswerf. Aanvankelijk bedoeld als plek om zijn boten te restaureren, maar gaandeweg werd het doel groter: hij wil de historie levend houden. Een belangrijk project op dit moment is het op termijn bouwen van een overnaadse boeijer. “De stad Leiden heeft twee eeuwen lang zo’n schip als dienstvaartuig gehad. Deze werd gebruikt om bestuurders te vervoeren en het visserijrecht te inspecteren.” 
Koning Willem I deed tweehonderd jaar geleden een dergelijke boeijer cadeau aan de Russische tsaar. Naar dat geschenk verrichte Alexander uitgebreid onderzoek, waarvoor hij een studiebeurs ontving van Het Scheepvaartmuseum. “Historisch gezien is het een bijzonder verhaal, waar veel vragen omheen waren. Bijvoorbeeld: waarom kreeg hij een jacht dat destijds al vrij ouderwets was, en bovendien nogal klein? Waarschijnlijk is de reden dat een eerdere tsaar, Peter de Grote, tijdens een verblijf in de Zaanstreek in 1697 zo’n jacht tot zijn beschikking had. Je ziet: we bouwen niet alleen een schip, maar ook een verhaal!” Endoscopisch onderzoek, 3D-laserscans en een heuse CT-scan kwamen er aan te pas om te achterhalen hoe de boeijer er in het echt uit moet hebben gezien en om deze misschien zelfs op ware grootte te gaan nabouwen.
Omdat voor een echte replica van de boeijer nog veel onderzoek, maar daarnaast ook een grote zak met geld nodig is, wordt in eerste instantie wordt een vier meter lange versie van de boeijer gebouwd, onder andere als oefening voor de echte reconstructie van het tien meter lange schip.
Een prachtig verhaal in een historische context, waaruit duidelijk werd dat heel veel feiten die tot voor kort voor waar werden aangenomen, met moderne technieken en aanvullend onderzoek toch heel anders geïnterpreteerd moeten worden. Kortom een heel "boeijend" verhaal!

Maarten bedankte Alexander uitgebreid voor zijn "boeijend" verhaal
Maarten bedankte Alexander uitgebreid voor zijn "boeijend" verhaal

Na de voortreffelijke lunch, waren de deelnemers in de gelegenheid de door Alexander beschreven modellen met eigen ogen te bekijken.  Na de uitgebreide rondgang door het museum en de rondleiding door de bibliotheek, werd het tijd voor de afscheidsborrel en de traditionele dronk op onze beschermvrouwe, Prinses Beatrix, was de interessante dag ten einde.

Terug naar overzicht