2013-1: Samenspraak Bouwers en Stamboek

Spiegel der Zeilvaart februari 2013 nummer 1

Geachte donateurs SSRP en leden VSRP

In de afgelopen weken bent u geïnformeerd door het Bestuur van de VSRP over het inslaan van een nieuwe weg. Hierbij wordt aangegeven dat de band tussen Stamboek en Vereniging losser wordt. Ook de naam is aangepast. Het Bestuur van SSRP betreurt deze gang van zaken. Steeds staan wij een elkaar versterkende complementariteit voor. Intussen hebben wij u ook zo goed mogelijk trachten te informeren via mail en website. Graag bespreken wij deze ontwikkelingen verder met u tijdens de Voorjaarsvergadering. Intussen wenst het Bestuur van SSRP u allen een Behouden Vaart in 2013 toe.
Koos van den Heuvel, voorzitter

De laatste jaren zoekt het Stamboek steeds vaker de dialoog met haar partners in het netwerk waar ze deel van uit maakt. De wereld verandert in hoog tempo. De SSRP is daarin een Behoudsorganisatie, die de ogen niet wil sluiten voor allerlei ontwikkelingen die gaande zijn in onze ronde en platbodemwereld. Maar ze wil daarbij graag betrokken blijven bij alle facetten van behoud en ontwikkeling van de schepen. Centraal daarbij staan onze Criteria. Bij het ontstaan van de Stichting hebben deskundigen zich gebogen over allerlei vormen en bouwwijzen van de toen (nog) bestaande schepen. Daar zijn veel publicaties over geschreven en deze hebben als uitgangspunt gediend voor de criteria. In latere jaren zijn deze steeds verder bijgewerkt en aangescherpt op basis van ervaringen en nieuwe inzichten

Ontmoeting met bouwers van Ronde en Platbodemjachten

Dinsdag 11 december ontmoetten een vijftiental bouwers van Ronde en platbodemjachten elkaar in de Helling in Heeg, waar Pier Piersma onze gastheer was. Ook Oluf van Oosterom, voorzitter van de FONV, was aanwezig die het bestuur eerder had bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de FONV. Na een rondleiding door de werf van Pier (wat een prachtige verzameling houten jachten in winterrust!) en een voorstelrondje, stelde Peter Tolsma van onze Criterium Commissie direct de eerste vraag: Hoe denk je over het Stamboek en hoe kunnen wij jullie helpen? Het werd een boeiend gesprek met de aanwezigen, waarbij een aantal belangrijke aspecten over de tafel ging. Zonder de hele discussie hier te willen herhalen kan gezegd worden, dat de bouwers over het algemeen tevreden zijn over de criteria in het Stamboek en de manier waarop die gehanteerd worden. In een aantal gevallen zou men zelfs ten behoeve van de duidelijkheid de criteria wel strenger en strikter geformuleerd willen zien. Beoordeling van de ontwerptekeningen moet niet alleen aan de hand van de lijnenplannen en aanzicht-tekeningen gebeuren, maar ook middels een schouw van de vorm, die door middel van driedimensionale tekeningen of een presentatie getoond kan worden. Dat omdat qua berekening alles wel keurig kan kloppen, maar in de uitvoering een ontwerp toch nog te ver af kan staan van de authentieke vorm die het Stamboek voor staat. Dat vooraf opmerken is natuurlijk van het grootste belang.
Na een inventarisatieronde van het werk dat er nu op de werven voorhanden is en de achteruitgang in de nieuwbouw, werd er door verschillende deelnemers mee gedacht over mogelijke oorzaken en daartegen te nemen maatregelen zowel vanuit het Stamboek als vanuit andere partijen. Aan het eind bleek dat de meeste bouwers het een nuttig gesprek vonden, ook al omdat het onderling uitwisselen van meningen en visies onder de bouwers niet algemeen gebruikelijk is. Kortom de voorzitter kon de avond afsluiten met het voornemen om dit soort van bijeenkomsten vaker te organiseren door het Stamboek en haar partners.

Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)
Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)

Uitreiking van het eerste Lemsterakenboek, "Trots der Zuiderzee" in Lemmer

Vrijdag 23 november 2012 vond er de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuw verschenen Lemsterakenboek plaats in het clubgebouw van de Lemster Zeilvereniging De Zevenwolden. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de vereniging, met daarin de terechte opmerking dat er eigenlijk maar één plaats in Nederland in aanmerking kon komen om deze uitreiking te laten plaatsvinden, namelijk Lemmer, was het woord verder aan de auteur en redacteur Klaas Jansma.
Klaas wist met een aantal anekdotes en bijzonder verhalen over voorvallen uit het verre en directe verleden, de toehoorders te boeien. Hij memoreerde de rol van Jan Brilleman die als verzamelaar van de oorspronkelijke basisgegevens van dit boek begonnen was, en de rol van de andere auteurs en die van de andere redacteur Dirk Huizinga.
Het eerste exemplaar van het boek werd daarop overhandigd aan Jan Brilleman, die als oud beheerder van het Stamboek, restaurateur van de LE10, en een aantal andere schepen, de aanzet tot dit boek gegeven heeft. In zijn dankwoord vertelde Jan hoe blij hij was dat er met alles wat hij in de loop der jaren bijeengesprokkeld had, voortbordurend op de al door T. Huitema verzamelde gegevens, nu iets gedaan is dat recht doet aan de ontwerpers, bouwers en vissers die met dit type schip in zee gingen.
Na een slotwoord van de voorzitter van de Vereniging De Zevenwolden, bleef het nog een hele tijd gezellig in het clubhuis, onder het genot van een drankje, gerookte paling en andere hapjes en met de klanken van het kamerorkest dat zich van zijn beste kant liet zien.

pdf SdZ 2013 nr01 februari - Samenspraak Bouwers en Stamboek

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina