2015-4: De start van het SSRP 'Jubeljaar'

Spiegel der Zeilvaart mei 2015 nummer 4

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van SSRP en VSRP in Broek op Langedijk feliciteerde voorzitter Maarten van Hezik alle aanwezigen met de boste verjaardag van "Ieders SSRP". Maarten begon zijn verhaal met de vaststelling dat het lubeljaar 2015 voor de SSRP al lang en breed was begonnen. Hij noemde als voorbeelden onze presentaties op Boot Holland en Hiswa Klassiek. De volle zaal was daarna getuige van de uitreiking van een aantal belangrijke prijzen. Maar voordat Maarten overging tot de uitreiking daarvan, zette hij eerst Jan Brilleman uitgebreid in het zonnetje. Tot z'n grote verrassing werd Jan Brilleman benoemd tot Ere-bestuurslid, vanwege z'n grote verdiensten in diverse functies binnen de SSRP. Jan merkte daarbij op dat hij in 2015 ook 60 jaar donateur van de SSRP is!

W.H. de Vosprijs toegekend aan Peter Schouten

De W.H. de Vosprijs 2015 werd uitgereikt aan Peter Schouten vanwege zijn grote staat van dienst als scheepsbouwer, restaurateur en liefhebber van onze Ronde en Platbodemvloot. Peter was zichtbaar verrast voor de waardering, die hem hierbij ten deel viel. Het aardige bij de uitreiking van de prijzen is de oorkonde die daarbij hoort, waarin alle beweegredenen voor de toekenning staan opgesomd. Peter merkte daarover op, dat het verhaal klopte en dat het zo leuk is om een stuk verleden op deze manier terug te zien.

links: De uitreiking van de diverse prijzen aan Jan Brilleman. Jack van den Berg, Peter Schouten en Gerard ten Cate
links: De uitreiking van de diverse prijzen aan Jan Brilleman. Jack van den Berg, Peter Schouten en Gerard ten Cate

Van Waningprijs toegekend aan de Stichting Friese Tjottervloot

De Van Waningprijs 2015 werd uitgereikt aan de Stichting Friese Tjottervloot. Onder luid applaus nam voorzitter Jack van den Berg, de prijs, zichtbaar verguld, in ontvangst. In zijn dankwoord benadrukte hij, dat het belangrijke werk van de Stichting door vele vrijwilligers werd gedaan. Ook roemde hij de samenwerking met de WSH (Watersportvereniging) in Heeg, waarmee ze nu samen een geheel nieuw onderkomen realiseren in de passantenhaven in Heeg. Hij hoopte een deel van de grote groep jeugdzeilers van de WSH enthousiast te krijgen voor het varen in de tjotters in plaats van het varen in 'die plastic bakjes' zoals hij ze noemde.

In Lustrumjaren: De Aureliaprijs voor Gerard ten Cate

Eén keer in de vijf jaar reikt de SSRP de Aureliaprijs uit aan personen die zich uitermate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van onderzoek naar en publicaties over Ronde en Platbodemschepen. Dit jaar viel die eer toe aan Gerard ten Cate, die van jongs af aan al is getroffen door het `platbodemvirus'. Hij heeft al veel publicaties op zijn naam staan, waarvan u er veel op onze website terug kunt vinden. Ook mocht natuurlijk niet onvermeld blijven dat hij de geestelijke vader is van ons Vlugschrift "Uit het Stamboek", dat u maandelijks in uw digitale postbus kunt vinden.

Ons 60 jarig bestaan: Lustrumreünie te Lemmer in juni

Vervolgens kwam de Lustrumrenie 2015 in Lemmer aan de orde, die we op 19, 20 en 21 juni in samenwerking met de 150-jarige Watersportvereniging De Zevenwolden vieren. We hebben onze beschermvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix, ook uitgenodigd, maar zekerheid over haar komst hebben we nu nog niet. De Commissaris van de Koning is in ieder geval met het Statenjacht Friso aanwezig. Maar de voortekenen zijn wel dat we een groot aantal deelnemende schepen met hun bemanningen mogen begroeten in het prachtige Lemmer.

pdf SdZ 2015 nr04 mei - De start van het SSRP 'Jubeljaar'

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina