De Oude Liefde

De Oude Liefde

De treffende gelijkenis van dit jacht met het Friese jacht "Roeland", zelfs tot in de details van het houtsnijwerk, is zo opvallend, dat er niet aan getwijfeld kan worden dat deze jachten naar één en hetzelfde ontwerp zijn gebouwd. Ook de werf van herkomst, de Brandsma-werf in Rohel of die in Franeker, blijft daardoor onbekend.

Eigenschappen

Plaquette nummer:33 Zeil nummer: RD101
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Fries jacht

Bouw

Bouwjaar:1919 Ontwerper:J. R. Brandsma
Werf:J.R. Brandsma & zn Werf plaats:Franeker
Motor:Buitenboord Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:5,34 m Breedte berghout:2,31 m
Diepgang:0,50 m Masthoogte water:9,50 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1933 – 1938 E. van Laer, Hilversum ( Emilia)
1938 – 1945 J.D. van Hasselt sr., Loosdrecht ( De Oude Liefde)
1945 – 1952 W.J. Steyling, Hilversum ( De Oude Liefde)
1952 – 1966 A. van der Laan (Notaris, stond aan de wieg van de SSRP in 1955), Amsterdam ( De Oude Liefde)
1967 – 1978 J.D. van Hasselt jr., Gendt ( De Oude Liefde)
1978 – 1986 A.J. Sligting, Den Haag ( De Oude Liefde)
1986 – 2003 L. Burger-Sluyter, Winterswijk ( De Oude Liefde)
2003 – Nu (laatst bekend) C.P. Burger, Workum ( De Oude Liefde)

Geschiedenis

1918

1918

1918: De bouw van Friese jachten bij Brandsma, eerst Franeker en daarna Rohel

De heer J. Vermeer schrijft in zijn boek 'Het Friese Jacht' het volgende:
Het Nederlandsch Jachtregister vermeldt 3 jachten van gelijke afmetingen (5,20x2,25 m), twee op naam van R. Brandsma & Zonen te Franeker en een op naam van J. Brandsma te Rohel. In feite echter zijn er in totaal vier gebouwd. Ook in Rohel zijn destijds twee jachten naar hetzelfde lijnenplan van stapel gelopen, zoals ons verteld werd door de huidige werfeigenaar, de heer Bein Brandsma. Deze toonde ons een nog in zijn bezit zijnd halfmodel, schaal 1: 10, dat, zoals wij konden vaststellen, in afmetingen en vorm volledig overeenstemt met het getekende plan. Ook kregen wij ter reproductie de hier afgebeelde foto van één van deze jachten, omstreeks 1920 kort na de tewaterlating genomen. Het tweede jacht was voor Engelse rekening en komt daarom niet voor in het ]achtregister.
De foto is van cruciaal belang voor de identificatie van twee heden nog bestaande oude jachten, waarvan door het ontbreken van historische gegevens vòòr een bepaalde datum, de herkomst tot nu toe niet kon worden achterhaald. Het betreft de jachten "Oude Liefde" en "Roeland". Zeer terecht attendeerde de heer R.D. van Son ons erop, dat deze jachten in vorm, bouw en afmetingen praktisch identiek zijn.

Eén van de in 1918 door Jan Brandsma te Rohel gebouwde jachten (herk. B. Brandsma)
Eén van de in 1918 door Jan Brandsma te Rohel gebouwde jachten (herk. B. Brandsma)

Verschillen tussen de jachten

De "Oude Liefde" onderscheidt zich slechts van het zusterschip "Roeland" door de aanwezigheid van bolders (waarschijnlijk zijn deze later aangebracht) en doordat de huid uit een gang minder is opgebouwd.

1953

1953

1953: 'De Oude Liefde' is aanwezig tijdens de eerste reünie van Friese ronde jachten te Grouw

In 1953 was de heer Van der Laan met "De Oude Liefde" aanwezig bij de eerste reünie van Friese ronde jachten te Grouw. De tocht vanuit Holland daarheen werd gevaren in konvooi achter een sleepboot via de grote rivieren en de kop van Overijssel.

1967

26 juni 1967

26 juni 1967: Leeuwarder Courant: 'Oude Liefde' in vloot jeugdherberg te Heeg

1992

1992

1992: 'De Oude Liefde' in het boek 'het Friese Jacht' van Dr. Ir. J. Vermeer

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Het Friese jacht":
Zoals we eerder hebben uiteengezet, moet het jacht "Oude Liefde" zijn gebouwd op een van de werven Brandsma. Wij hebben tevergeefs getracht iets naders te weten te komen omtrent de vroegste geschiedenis van dit jacht. Het blijft daarom onmogelijk vast te stellen mer welk jacht de "Oude Liefde" identiek is.
De naam "Oude Liefde" is afkomstig van een van de vroegere eigenaars. Wij weten dit door een brief uit 1952 van de heer J.D. van Hasselt aan de toenmalige secretaris van de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten. Daarin schrijft hij, dat zijn vader in 1939 het jacht, dat toen "Amalia" heette, heeft gekocht van N.P. van der Laar te 's-Gravenhage. Aangezien het Nederlandsch Jachtregister inderdaad een "Amalia" vermeldt, gebouwd door F. Lantinga te IJlst, is de "Oude Liefde" aanvankelijk in eerdere schepenlijsten van het Stamboek toegeschreven aan Lantinga. Deze toeschrijving is later weer ingetrokken.
Onlangs hebben wij aan het licht gebracht, dat de "Amalia'' die in het Jachtregister voorkomt, de tegenwoordige "Bestevaer" is, sinds 1989 eigendom van J. van Klink te Wons. Dit jacht is trouwens bijna een halve meter langer dan de "Oude Liefde". Hoe moeten wij nu de mededeling van de heer Van Hasselt interpreteren? Waarschijnlijk op de volgende wijze: De heer Van der Laar verkoopt tweemaal een "Amalia", in 1930 aan de heer T.H. van Marle (de huidige "Bestevaer") en in 1939 aan de heer Van Hasselt Sr. Dit zijn evident verschillende jachten, respectievelijk 5,80 m en 5,35 m lang. Het zal we! zo gewenst zijn, dat Van der Laar na 1930 een ander Fries jacht heeft gekocht en het opnieuw de naam "Amalia" heeft gegeven. Dit meenemen van een naam komt meer voor.

pdf Het Friese Jacht De Oude Liefde - Dr IR J Vermeer 1992

2 december 1992

2 december 1992: Aanvulling op de informatie in het boek 'het Friese jacht' van de zoon van oud-eigenaar E. van Laer uit Hilversum (±1933 tm 1938)

2000

maart 2000

maart 2000: SSRP Jaarverslag 1999 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1999 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
De voorgenomen restauratie van de stuurboord zijde van het Friese jacht Oude Liefde heeft even op zich laten wachten, maar eenmaal aan de gang met de vervanging van berghout, binnen- en buitenboeisel, diverse gangen en spanten heeft Combert Burger in één moeite door in het achterschip de benodigde reparaties uitgevoerd, waaronder vervanging van de achtersteven en een gedeelte van het achterhuisje

2004

augustus 2004

augustus 2004: De Waterkampioen nummer 18 2004: Deelnemer aan de 30e Regionale Friese Reünie voor Ronde jachten Schouwen en Staverse jollen

Ze noemen zichzelf eigenlijk een beetje gek - en verslaafd. Gek van eikenhout en verslaafd aan het zeilen met hun Friese jachten, tjotters, schouwen, Staverse jollen, boeiers en boatsjes. Voor de dertigste keer kwamen ze bij elkaar om hun gekte te vieren. Op het Heegermeer. Met admiraalzeilen, wedstrijden, een Indonesisch buffet en veel verhalen...
Ook 'De Oude Liefde' was één van de deelnemers aan de 30e Regionale Friese Reünie.

2012

2012

2012: Restauratie van 'De Oude-Liefde'

In 2012 wordt 'De Oude Liefde' door eigenaar Combert Burger gerestaureerd en ligt het jacht in het najaar op de laatste Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen op de stand van Reinier van der Post, de eigenaar van zusterschip de 'Roeland'
In 2012 wordt 'De Oude Liefde' door eigenaar Combert Burger gerestaureerd en ligt het jacht in het najaar op de laatste Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen op de stand van Reinier van der Post, de eigenaar van zusterschip de 'Roeland'

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht