Eeltjejanz

Eeltjejanz

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek 'Het Friese jacht' het volgende:
Bouwwijze en verhoudingen wijzen nadrukkelijk naar Feike Lantinga. In details zijn er frappante overeenkomsten met het jacht 'Willemijntje', zoals de aan de bovenkant afgeronde kop van het roer en de op identieke wijze op de kluisborden aanwezige kluisbaarden. De 'Eeltje' zal daarom eveneens omtrent 1920 gebouwd zijn.

Foto genomen in Grouw in 1955
Foto genomen in Grouw in 1955

'Eeltje' wordt 'Eeltjejanz'

Jan Brilleman koopt het "wrak" van de 'Eeltje' in 2011 en in 2015 wordt Ivor van Klink de eigenaar. Intussen wordt in Makkum, bij Ivor van Klink gestart met de restauratie. De kajuit wordt weer verwijderd en het wordt weer een origineel Fries jacht. In 2016 wordt de restauratie voortgezet in Workum wanneer Ivor als Scheepsbouwmeester met zijn team vanuit de loods in Makkum naar Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum verhuist. De restauratie is dan al een heel eind gevorderd. De nieuwe naam van het Fries jacht wordt 'Eeltjejanz'. "janz" (zonder hoofdletter) was de naam (voor- of achternaam) van de Bet-Overgrootmoeder van Jan Brilleman. 

Eigenschappen

Plaquette nummer:32 Zeil nummer: RD34
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Fries jacht

Bouw

Bouwjaar:1920 Ontwerper:
Werf:F. Lantinga Werf plaats:IJlst
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,05 m Breedte berghout:2,61 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1920 – 1943 B. Overwijk, 's Gravenhage
1945 – 1953 Zeeverkennersgroep Dordrecht, Dordrecht ( 't Stomme Geval)
1953 – 1964 A.H. Becker, Arnhem ( Eeltje)
1964 – 1968 G.E. Flögel, Amsterdam ( Eeltje)
1968 – 1970 G.J. Scherpel, Bussum ( Eeltje)
1970 – 1971 H.A. Meijer, Rotterdam ( Eeltje)
1971 – 1977 Jhr. R. van Foreest, 's Gravenhage ( Eeltje)
1976 – 1985 G. Schülte, Arnhem ( Eeltje)
2011 – 2015 J. Brilleman, Makkum ( Eeltje Jan)
2015 – Nu (laatst bekend) I.L. van Klink, Piaam ( Eeltjejanz)

Geschiedenis

1955

1955

1955: Fotoarchief oud-eigenaar A.H. Becker

2012

maart 2012

maart 2012: SSRP Jaarverslag 2011 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2011 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
Ivor van Klink en Jan Brilleman hebben zich ontfermd over het door Lantinga gebouwde Friese jacht Eeltje, dat al een aantal jaren bij Oude Liefde Scheepsrestauratie in Workum stond te wachten op een opdrachtgever voor restauratie. Jan en Ivor hebben een plan gemaakt om het schip, dat nu Eeltje Jan is genoemd, in vier fasen algeheel te restaureren. Na het ophalen in Workum en het opschonen, is het schip gekeerd om de uitgezakte romp weer in model te brengen. In 2012 zal met het vervangen van het vlak begonnen worden.

2013

maart 2013

maart 2013: SSRP Jaarverslag 2012 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2012 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
De eerste fase van de restauratie van de Eeltje Jan is uitgevoerd. De stevens, de kielgang en het vlak zijn vervangen. Voor de tweede fase van de algehele restauratie van het Friese jacht Eeltje Jan is een vervolgaanvraag ingediend. Deze tweede fase betreft het vervangen van de inhouten, gangen en het zeilwerk

2014

2014

2014: Ivor van Klink restaureert de 'Eeltje Jan' sinds 2011: vorderingen te zien op Hiswa Klassiek

maart 2014

maart 2014: SSRP Jaarverslag 2013 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2013 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
Als tweede fase in het meerjarige restauratieproject van het Friese jacht Eeltje Jan van Jan Brilleman en Ivor van Klink, zijn in 2013 een negental nieuwe leggers op het vlak aangebracht. Verder zijn er twee nieuwe gangen geplaatst alsmede een nieuwe voorsteven. De oude berghouten zijn gesloopt en aan bakboord zijn nieuwe berghouten gemaakt van massieve krommers.

2016

16 november 2016

16 november 2016: Voortgang restauratie

2017

11 april 2017

11 april 2017: De nieuwe naam is 'Eeltjejanz'

Jan Brilleman schrijft ons:
In 1920 is dit schip gebouwd als Friese jacht voor eigen rekening door Feike Lantinga in IJlst. Het Fries jacht is zeer waarschijnlijk gekocht door ene B. Oosterwijk uit 's Gravenhage. Dit was een Joodse familie en volgens het N.I.V.O.D. zijn zij in 1943 vermoord in Mauthausen. Om meer verblijfscomfort te hebben, heeft B. Ooosterwijk er een kajuit op laten zetten.
De naam van het schip voor de oorlog is onbekend. Zoals wel vaker in de oorlog gebeurde, werd het schip afgezonken, in dit geval in de Biesbosch.Daar is het na de oorlog gevonden door zgn. Zeeverkenners uit Dordrecht. De naam werd ''t Stomme Geval'.
In 1953 werd ze gekocht door A.H. Becker uit Arnhem. Hij liet haar restaureren door Tjeerd van der Meulen op de oude werf in Joure. De naam werd 'Eeltje' en dat is zo gebleven tot 2011. Nu dit schip een nieuw leven tegemoet gaat heb ik de vrijheid genomen om haar naam enigszins te veranderen. Mijn Bet-Overgrootmoeder was een schipperse op een houten turftjalk en zij heette "janz". Of het haar voor- of achternaam was, is niet te achterhalen. Het wordt ook zonder hoofdletter geschreven. Mijn Bet-Overgrootvader heette Weidema. Ze kregen samen 9 kinderen, 8 jongens en 1 meisje, die later mijn grootmoeder werd. In 1893 zijn ze in Deventer aan de wal gaan wonen en zijn een groentebedrijf begonnen. Alleen mijn Grootmoeder is getrouwd, de jongens niet.

De nieuwe naam van het Friese jacht is samengesteld uit "Eeltje" (Eeltje Holtrop van der Zee) en "janz" van de schipperse van de turftjalk: 'Eeltjejanz'.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Terug naar het overzicht