HL90 'It Seeblomke'

HL90 'It Seeblomke' Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dirk Huizinga schrijft in zijn boek "Staverse jollen":
De HL90, een Wildschut-jol die van 1901 tot ca. 1923 vanuit Laaksum heeft gevist onder nummer HL71, bij de familie Joh. A. Vogelzang en het laatste jaar bij Hendrik en Gerlof Vogelzang. In 1923 neemt Hendrik C. de Boer de jol over en krijgt die de registratie ST22. Omstreeks 1932 gaat het scheepje over naar de recreatie. Er wordt een kajuit op gezet en jarenlang vaart de familie Polderman ermee. Tot de jol in 1998 gekocht wordt door Carel Römelingh die de kajuit eraf laat halen en de jol laat verbouwen tot de vissersjol die ze was. In 2013 wordt het scheepje van 6.60 meter lengte aangeboden aan de Stichting "De Staverse Jol".

Eigenschappen

Plaquette nummer:1817 Zeil nummer: HL90
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Staverse jol

Bouw

Bouwjaar:1901 Ontwerper:Wildschut
Werf:Gebr. Wildschut Werf plaats:Gaastmeer
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:6,70 m Breedte berghout:2,70 m
Diepgang:0,80 m Masthoogte water:10,00 m
Oppervlakte grootzeil:16,50 m2 Oppervlakte fok:11,30 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:7,00 m2
Oppervlakte totaal:34,80 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1901 – 1922 Johannes A. Vogelzang (visserij), Scharl ( HL71)
1922 – 1923 Hendrik en Gerlof Vogelzang (visserij), Scharl ( HL71 Onderneming)
1923 – 1932 Hendrik C. de Boer, Staveren ( ST22 Twee Gebroeders)
1948 – 1964 K. Polderman
1964 – 1998 W. Polderman
1998 – 2003 C.L.P. Römelingh, Amsterdam ( HL90 It Seeblomke)
2003 – 2013 K.H.M. Römelingh-Ubbens, Amsterdam ( HL90 'It Seeblomke')
2013 – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) Stichting “De Staverse jol”, Workum ( HL90 'It Seeblomke')

Geschiedenis

1911

1911

1911: Inschrijving Visserijregister HL90


 

1923

1923

1923: Inschrijving Visserijregister ST22


 


 

1959

31 juli 1959

31 juli 1959: Geschiedenis Staverse jol HL90 in het Stamboekarchief

1999

maart 1999

maart 1999: SSRP Jaarverslag 1998 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1998 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:

De heer Römelingh kocht dit jacht eind 1997 in slechte staat. Het wordt op de werf "De Hoop" in Workum volledig gerestaureerd. Het vlak is behouden gebleven maar de huidgangen en een deel van de spanten, leggers en banden moesten worden vernieuwd. Na verwijdering van de bovenste huidgangen bleek, dat boorden, spiegel, voordek en zeilwerk bij een vorige restauratie in 1948 zijn verhoogd om meer ruimte in het jacht, dat bij die gelegenheid tevens van een kajuit werd voorzien, te krijgen.


Deze ingreep is de lijn van het schip niet ten goede gekomen. De heer Römelingh overweegt, om de oorspronkelijk,e vorm te herstellen ondanks de meerkosten, die daaraan zijn verbonden. 

oktober 1999

oktober 1999: Spiegel der Zeilvaart oktober 1999 nummer 8 - Restauratie Staverse jol HL90

Op 30 juli werden we door Carel en Kati Römelingh op de Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de tewaterlating van de gerestaureerde Staverse Jol met als registratienummer HL90. Omdat de jol in 1901 door Wildschut in Gaastmeer is gebouwd, waren we benieuwd naar de historische achtergrond en de restauratie van dit vissersschip. Het artikel geeft een passende aanvulling op de serie artikelen van Wieke van Dongen over de Staverse jol HL9, genaamd 'Vrouwezand'.
Volgens de beschikbare gegevens is de huidige HL 90 als half-gedekte zeilboot (jol) met een bruto inhoud van 7 m3 in 1901 door Wildschut in Gaastmeer gebouwd in opdracht van Johannes A. Vogelzang wonende in Scharl. Het is bekend dat het schip op 15 augustus 1911 als HL 71 te boek staat.
In SdZ 1999 nr 6 lezen we dat een andere jol, de HL9, in 1907 bij Wildschut is gebouwd voor Auke Vogelzang die drie zoons had: Johannes, Gerlof en Hendrik. De jol kreeg de naam 'Drie Gebroeders' en Hendrik en Gerlof visten er met zijn tweeën mee. De bruto inhoud wordt verlaagd van 7 naar 4 m3. In 1926 zou Hendrik gestopt zijn met vissen.
Volgens beschikbare gegevens over de HL71 zou Johannes Vogelzang de jol op 20 november 1922 verkocht hebben aan Hendrik en Gerlof Vogelzang. Een klein jaar later, op 1 oktober 1923 wordt de jol doorverkocht aan Hendrik C. de Boer in Stavoren. De naam wordt gewijzigd in 'Twee Gebroeders' en de registratie wordt ST22 (ex HL71/Onderneming). Op 27 april 1928 wordt er een motor in het scheepje gebouwd en de bruto inhoud wordt weer verhoogd tot 7 m3. Per 27 juli 1932 wordt de registratie doorgehaald in verband met de afsluiting van de Zuiderzee. Het moet zonder twijfel over dezelfde familie Vogelzang gaan.

pdf SdZ 1999 nr08 oktober - Restauratie Staverse jol HL90

2000

maart 2000

maart 2000: SSRP Jaarverslag 1999 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1999 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
In 1999 zijn enige omvangrijke restauratieprojecten die zich over meerdere jaren uitstrekten afgerond. In 1998 werden al grote vorderingen in de herbouw van de staverse jol HL90, ‘It Seeblomke’, gerapporteerd. In 1999 is deze restauratie voltooid met de vervanging van het zeilwerk, knieën, opboeisel, dek, de potdeksels en de verdere afwerking. 
Op 30 juli werd het herboren scheepje onder grote belangstelling feestelijk te water gelaten op scheepswerf De Hoop. Eén van de onvergetelijke momenten was de lofzang aan het adres van de eigenaresse Katy Römelingh door een close harmony groep waar werfbaas Roelof deel van uitmaakte. 

2013

9 augustus 2013

9 augustus 2013: De HL90 wordt voor een symbolisch bedrag van € 1,00 overgedragen aan de Stichting "De Staverse jol"

De Stcischting "De Staverse jol" schrijft in haar Inhoudelijk eindverslag project “De HL90 bij de tijd”:
In 2013 nam de Stichting de gerestaureerde Staverse jol, de ST48 gebouwd in 1894, in gebruik. Met deze jol kunnen we veilig op pad met de jongeren. Een Staverse jol is zeer geschikt voor de zeilende visserij met jongeren maar biedt slechts ruimte aan een 4 tot 5 tal opvarenden. Hierdoor moesten wij onze wervingsactiviteiten voor Jonge Vissers al vrij snel staken. Aangestoken door het enthousiasme van de jongelui werd daarom naar een extra jol omgekeken. Deze vond het bestuur in de HL90 die wij in 2013 voor een symbolisch bedrag konden overnemen. Na flink de schouders er onder te hebben gezet en met het nodige koperwerk op slechte plekken was de HL90 geschikt voor ons doel.
Tijdens het gebruik bleek ons dat de HL90 toe was aan (groot) onderhoud. Met een pomp is het lang te doen maar dit vereist toch meer dan normale aandacht voor de jol. De eigenaar besloot dan ook om de jol op 9 augustus 2013 voor een symbolisch bedrag van € 1,00 over te dragen aan de stichting. Kort na de overdracht is de jol uit het water gehaald, gebreeuwd en voorzien van een flinke hoeveelheid koper. Dit is echter een echt lapmiddel en een serieuzer aanpak was noodzakelijk.
Vooral het onderwaterschip verkeerde in een zodanig slechte staat dat er eigenlijk alleen met mooi weer gevaren kon worden. Dit ervoeren wij als een rem op onze ambitie om meer jongeren
te interesseren voor de zeilende visserij. Veiligheid voor de jongeren staat voorop en het (nog) verantwoord kunnen varen stond onder druk.
Op 14 mei 2016 was het eindelijk zo ver. Na de toekenning van een bijdrage van het Iepen Mienskip Fûns was het geld beschikbaar voor de grondige opknapbeurt van de Staverse jol, de HL90 uit 1901. Op de 14e mei 2016 is een aantal Jonge Vissers gestart met het verwijderen van de vlonders, de motorkist en alle vallen en katrollen van de HL90 op scheepswerf “De Hoop” in Workum.  Om de jol weer op tijd te water te krijgen voor de visserijdagen te Workum moest veel werk worden verzet. 

2014

2014

2014: De HL90 in het boek "Staverse jollen" van Dirk Huizinga

Dirk Huizinga schrijft in zijn boek "Staverse jollen":
De HL90, een Wildschut-jol die van 1901 tot ca. 1923 vanuit Laaksum heeft gevist onder nummer HL71, bij de familie Joh. A. Vogelzang en het laatste jaar bij Hendrik en Gerlof Vogelzang. In 1923 neemt Hendrik C. de Boer de jol over en krijgt die de registratie ST22. Omstreeks 1932 gaat het scheepje over naar de recreatie. Er wordt een kajuit op gezet en jarenlang vaart de familie Polderman ermee. Tot de jol in 1998 gekocht wordt door Carel Römelingh die de kajuit eraf laat halen en de jol laat verbouwen tot de vissersjol die ze was. In 2013 wordt het scheepje van 6.60 meter lengte aangeboden aan de Stichting "De Staverse Jol".

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht