2018-3: SSRP Winterbijeenkomst Rotterdam

Spiegel der Zeilvaart april 2018 nummer 3

De SSRP organiseerde begin maart haar eigen Winterbijeenkomst in dynamisch Rotterdam. Plaats van samenkomst was 's morgens het historische clubgebouw van KR&ZV "De Maas" bij de Veerhaven, 's middags gevolgd door een bezoek aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Het programma startte met een presentatie van Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, waarin hij uitlegde dat sentiment nooit een goede basis kan zijn voor een goed museumbeleid. Maar eerst vertelde Frits over zijn fascinatie voor schepen en zijn jeugd met de "familie"-platbodems en de deelnames daarmee aan SSRP-reünies. Vervolgens over zijn keuze voor de maritieme geschiedenis, het begrijpen daarvan en publiceren daarover als freelancer. Publicaties over de kust-, binnenvaart en visserij. Hij kocht een oude Wad- en Sontvaarder, kortte haar weer in en restaureerde haar en woonde er jarenlang op. Hij werkte vervolgens bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen, het Visserijmuseum Vlaardingen en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Maritiem Museum in Rotterdam

Nu is hij alweer bijna 13 jaar algemeen directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam. Jaren waarin het "gemeentelijk" museum een grote metamorfose doormaakte. Doorlopend wordt de vraag gesteld: voor wie is het museum relevant en namens wie? Het museum heeft het afgelopen jaar 230.000 bezoekers getrokken. Het is voornamelijk een echt Rotterdams museum, met een groot achterland, het havengebied. Dat weerspiegelt zich ook in de collectie, die samen met de Rotterdamse, maritieme partners is en wordt opgebouwd. Deze collectie bevindt zich in het museum, maar voor een deel ook in het buitenmuseum, met de schepen, kranen en andere maritieme erfstukken, zoals een grote graanelevator.

In het monumentale clubgebouw van "De Maas"
In het monumentale clubgebouw van "De Maas"

Verzamelen en ontzamelen

Doorlopend wordt de grote vraag gesteld: wat bewaar je als museum en wat niet? Het museum heeft uitgerekend, dat de collectie 964.652 objecten omvat, verdeeld over zes eeuwen geschiedenis. Een hele klus om goed te beheren en te presenteren. Daarom is de term 'verzamelen en ontzamelen' bedacht. Ontzamelen van objecten, die in Nederland nog vrij algemeen beschikbaar zijn, bijv. in particuliere handen. Verzamelen van objecten die uniek zijn, maar ook verzamelen van objecten uit de hedendaagse, maritieme industrie. Daarbij wordt schaalvergroting en samenwerking (bijv. met het MAS in Antwerpen) niet geschuwd. Voorbeelden van de ontzameling in de afgelopen jaren zijn het afstoten van een aantal minder unieke schepen in de haven, de werf "De Koningspoort" en het ramtorenschip Buffel, waarvan ook nog een identiek tweede exemplaar bestaat.
Allemaal onderdelen van het dagelijks werk van Frits. Maar zijn fascinatie voor schepen, scheepjes en de verhalen daarachter blijft! Dat kunnen we elke maand weer lezen in zijn rubriek 'Port Salut' in de Spiegel der Zeilvaart.

Van Waningprijs toegekend aan Frits Loomeijer

De Van Waningprijs 2018 werd uitgereikt aan Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam. Maarten van Hezik benadrukte bij de uitreiking van de prijs dat Frits in diverse functies, acties en relaties, een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Plat-bodemjachten heeft geleverd. Daarvoor is het bestuur hem zeer erkentelijk.

W.H. de Vosprijs toegekend aan Harmen Timmerman

De W.H. de Vosprijs 2018 werd uitgereikt aan Harmen Timmerman. Zo'n kleine twintig jaar geleden had orgelbouwer Evert Jan Timmerman uit Ommen een droom. Hij wilde een eigen zeilboot bouwen. Met zoon Harmen, werkzaam in de bouw en woonachtig in Epe, begon hij aan dit project. De keus viel uiteindelijk op het bouwen van een boeier. Met medewerking van het Zuiderzeemuseum werd een nauwkeurige ontwerptekening gemaakt op basis van de boeier 'Sperwer', een kunstwerk van Eeltje Holtrop van der Zee gebouwd in 1886. Op basis van deze tekening werd hun boeier gebouwd, een meter korter dan het origineel. In 2017 is de 'Uiltje', zoals de boeier is genoemd, in Elburg te water gelaten.

Bestuurswisselingen

Voorzitter Maarten van Hezik presenteerde in Rotterdam het SSRP Jaarverslag 2017. In 2017 zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest, Marion Levasier is afgetreden als bestuurslid, maar blijft vanuit de SSRP nog betrokken bij het Register Varend Erfgoed Nederland. Rita Eissens-van Goor is afgetreden als secretaris en is opgevolgd door Matthijs Gorgels. Rita is nu verantwoordelijk voor de Administratie van de SSRP. Olav Loeber is afgetreden als penningmeester en is opgevolgd door IJsbrand Dijkstra. Olav blijft als bestuurslid aan met de vertegenwoordiging vanuit de SSRP in het FVEN in zijn portefeuille. Olav is intussen binnen het FVEN benoemd als (tijdelijk) vice-voorzitter.

pdf SdZ 2018 nr03 april - Winterbijeenkomst Rotterdam

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina