De BERETANDEN van de SSRP, november 2019 nummer 11

16 november 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Van de bestuurstafel;
  • Bijzondere bijeenkomst FVEN;
  • Afscheid Jeannette Tigchelaar van het Fries Scheepvaart Museum;
  • Organisatie Sail 2020;
  • Het Lustrum ’65 jaar SSRP’ in Langweer;
  • In memoriam Rienk Wegener Sleeswijk

Van de Bestuurstafel

Afgelopen oktober heeft in Arnemuiden de wisseling van enkele SSRP-bestuursleden plaatsgevonden. We laten u hierbij kennismaken met het huidige bestuur en de nieuwe voorzitter van de Criterium Commissie.

Ineke Verkaaik-Hogervorst,
Klinische Chemie HBO gestudeerd in Utrecht. In Rotterdam de 3-jarige ‘Vakopleiding voor de Boekhandel'. Jarenlang directeur en eigenaar van boekhandel Verkaaik B.V. in Gouda. In 2006 uitgeroepen tot ‘Beste Boekverkoper van Nederland’. In 2013 benoemd tot voorzitter van het Historisch Platform Gouda (Platform met inmiddels 20 aangesloten cultuurhistorische Goudse stichtingen/verenigingen) en andere bestuursfuncties in de culturele sector, zowel landelijk als in Gouda. Gedurende 40 jaar zeilend in achtereenvolgens een tjotter ’Salamander', Fries jacht ‘Eark', stalen boeier ‘Dwelmer' en weer een Fries jacht ‘Riemke Idskje’. Sinds 2016 bestuurslid SSRP en afgevaardigde (v.a. voorjaar 2018) binnen het AB-FVEN bestuur. Afgelopen oktober 2019 benoemd tot voorzitter SSRP.

IJsbrand Dijkstra,
Reeds een aantal jaren gepensioneerd accountant en sinds twee jaar penningmeester van de SSRP. Alweer 18 jaar eigenaar van de Lemsteraak WL18 en daarvoor 20 jaar van de botter EB68. Varen met platbodems doe ik graag en als het even kan op het Wad. Naast het penningmeesterschap van de SSRP ben ik ook penningmeester van de Vereniging Wadvaarders. Vanaf de oprichting ben ik penningmeester geweest van de Stichting Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen, na de naamswijziging in FVEN ben ik daarmee gestopt.

Jan Eissens,
Ruim 45 jaar bij diverse bedrijven in de IT en Communicatiewereld werkzaam geweest, De laatste 20 jaar verantwoordelijk voor de Internet en Intranet-omgeving van Gasunie in Groningen. Eigenaar geweest van diverse Brandsma schouwen, een Vollenhovense bol en daarna twee tjotters. Sinds 2005 "verzorgen" we de kleine houten kotter 'Eyseend', ook gebouwd door Brandsma. Een schip dat ons regelmatig naar Scandinavië voert. Sinds 2003 ben ik verantwoordelijk voor de website van de SSRP en sinds 2010 ook Stamboekbeheerder. Veel informatie uit het verleden is intussen gedigitaliseerd en kunnen we middels de website aan het publiek en de donateurs presenteren. Dit dankzij iWink in Groningen, het bedrijf dat nu al weer 6 jaar op professionele wijze de Internet-omgeving en de Administratie daarbinnen, levert en ondersteunt. Dat we daarmee in een behoefte voorzien, mag blijken uit de vele reacties die we dagelijks mogen ontvangen.

Matthijs Gorgels,
Advocaat, rechten gestudeerd in Utrecht. Woonachtig in de historische binnenstad van Zaltbommel. Van kinds af aan varend op plat- en rondbodems: aanvankelijk op een kajuitschouw van Van der Meulen en nu op een Fries jacht van Lantinga, De Vlieghende Hollander. Vanaf 2016 bestuurslid van de SSRP, nu in de functie van secretaris.

Erik Pluimers,
Scheikundig ingenieur en lange tijd werkzaam in de olie- en gasindustrie en eigenaar van de Lemsteraak Maasvogel, fanatiek wedstrijdzeiler en liefhebber van het Varend Erfgoed. Was 8 jaar voorzitter van de VA Klassenorganisatie en ook twee jaar bestuurslid van FVEN. Was 4 jaar lid van de Criteriumcommissie SSRP. Verzorgt nu vanuit het bestuur de communicatie met de Criterium Commissie.

Alletta Stienstra,
Rechten en bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Op Georgetown University in Washington D.C. gespecialiseerd in "privatisation of State Owned Enterprises". Vervolgens jaren als expat bij verschillende bedrijven gewerkt in het voormalig G.O.S. ‘s Zomers probeer ik mijn weekenden vrij te houden voor de Friese wateren, zeilend in de van der Meulen Skou Quetzalcoatl en soms de tjotter (Wardy).

De nieuwe voorzitter van de Criterium Commissie: Gerard Feikema,
Ooit in Delft opgeleid tot scheepsbouwkundig ingenieur en lange tijd werkzaam geweest bij het Maritiem Research Instituut in Wageningen. Daarna ben ik in de IT terecht gekomen. Ik vaar al ruim 40 jaar op de 9,84 m Vreedenburgh schokker Blitheleven. Sinds 2000 lid van de Criterium Commissie om tekeningen van nieuw te bouwen schepen te beoordelen. Ook nog een aantal jaren bestuurslid geweest van de Schipperskring Kooijman en de Vries. Sinds september van dit jaar ben ik voorzitter van de Criterium Commissie.

In de Beretanden van december 2019 laten we u kennismaken met de andere leden van de nieuwe Criterium Commissie.


Bijzondere bijeenkomst FVEN

In Vreeswijk is op 26 oktober j.l. een bijzondere bijeenkomst van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) georganiseerd voor de bestuursleden FVEN, de aangesloten 15 Behoudsorganisaties (BO’s), commissie- en werkgroepleden en adviseurs.
De BO’s waren goed vertegenwoordigd en de SSRP was met 3 afgevaardigden aanwezig. Met een terugblik op 2018 en een blik naar de toekomst werd stilgestaan bij de terugkerende en zorgwekkende invulling van de bestuursfuncties op vrijwillige basis. De unanieme wens is om een betaald en professioneel DB FVEN in het leven te roepen. Daarnaast werd een lezing ‘Duurzaamheid m.b.t. klassieke schepen’ verzorgd, gevolgd door de presentatie van het ‘Beleidsplan 2020-2022 FVEN’. Een plenaire bespreking n.a.v. stellingen over het gepresenteerde Beleidsplan.


Afscheid Jeannette Tigchelaar van het Fries Scheepvaart Museum

Onlangs heeft Jeannette Tigchelaar na 17 jaar werkzaam te zijn geweest in het Fries Scheepvaart Museum afscheid genomen. Jeannette is gedurende die periode de contactpersoon geweest van de SSRP. 
Het archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten ligt zorgvuldig en klimatologisch gearchiveerd binnen het FSM.
Goedgemutst en altijd ‘goedlachs’, in voor een grap of een humoristische woordspeling… zó betrokken bij het FSM en het ronde en platbodemjacht in het papieren SSRP-archief. Komende wintermaanden komen er nieuwe tekeningen bij die door Willem Kooijman vanuit het archief ‘Kooijman en de Vries en Van Rijnsoever’ op het huisadres van ondergetekende in Reeuwijk zijn afgegeven. De loodsen en het terrein van de SKVR in Deil zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Mooie appartementen zullen aan de Linge verrijzen en het archief vanuit die historische locatie is veilig gesteld. Jeannette gaat deze tekeningen niet meer voor de SSRP archiveren, de bibliotheek van het FSM blijft enkele weken onbemand en gesloten. We gaan je allemaal missen maar wensen je heel veel succes in je nieuwe functie. Jeannette Tigchelaar, dank je wel voor al je zorgvuldigheid, nauwkeurigheid, gezellige contacten per mail, telefoon en face to face. Tot ziens!


Organisatie Sail 2020

De inschrijving is gestart en de organisatie van Sail 2020 draait op volle toeren. De benodigde vergunningen, de sanitaire voorzieningen, kilometers stroomkabel, ligplaatsen en de Sail In vanaf IJmuiden! De draaiboeken van 2015 zijn gereset en de beveiliging anno 2020 is opgeschroefd.


Het Lustrum ’65 jaar SSRP’ in Langweer

Ook de SSRP-RFR-organisatie voor het jubileum '65 jaar SSRP' in Langweer (11 en 12 juli 2020) vergadert en is bezig met het samenstellen van een mooi en actief zeilprogramma.
Naast het evenement met onze ronde en platbodemschepen vindt er op vrijdagavond in de dorpsstraat van Langweer het jaarlijkse traditionele ‘Ringrijden’ plaats. Aangespannen paarden met traditionele en authentieke koetsen. Het rijdend erfgoed bestaat uit o.a. sjees, recreatiewagens, dokterskar, parkwagen, Duitse jachtwagen, tilbury, barouche, Franse wagonette etc. etc. Mooi evenement om, na de geplande BBQ op de kade van Langweer, te gaan bekijken. In de Beretanden van december 2019 leest u meer over de reünie in Langweer.


In memoriam Rienk Wegener Sleeswijk

Op 78 jarige leeftijd is na afnemende gezondheid ons voormalig bestuurslid SSRP, Rienk Sicko Wegener Sleeswijk in Leeuwarden op 30 oktober j.l. overleden.
In de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden (naast het voormalig woonhuis van de familie Wegener Sleeswijk) worden er op het laatste moment nog snel stoelen bijgeplaatst. In de toespraken die door zijn jongste en oudste zoon en door zijn dochter An en twee vrienden worden gehouden, wordt de sociale en betrokken aard van Rienk telkenmale benadrukt. Hij was graag en vaak tussen de mensen en toonde immer oprechte belangstelling voor de mensen die hij ontmoette. Die belangstelling viel hem tijdens zijn uitvaart nu onvoorwaardelijk ten deel.
Door de sprekers is zijn aantal bestuursfuncties geteld... gemiddeld kwam men op 34 uit. Naast zijn intensieve werkzame leven in o.a. de rechterlijke macht is dit een bijna bovenmenselijke prestatie. De kinderen van Rienk en Jet Wegener Sleeswijk-van Waning spraken met warmte en in emotionele herinnering over hun vader. Een vader die ondanks zijn drukke bestaan voldoende belangstelling en (ongevraagd) advies aan zijn (klein)kinderen kon geven. De genen van Rienk leven verder in de laatste generatie en volgens zijn zoon en vrienden had hij zo graag zijn kleinkinderen willen volgen tijdens hun studie en werk. Hij heeft het altijd als zijn opdracht gezien om het Friese cultuurgoed te behouden.
De eerste ‘heldendaad’ is volgens Rienk het behouden van de 10 Friese tjotters van de voormalige jeugdherberg ‘It Beaken’ in Heeg. De tjotters zijn ondergebracht in een stichting en allemaal gerestaureerd, zodat ze behouden blijven voor de toekomst.& Zelf was hij van 1991 tot 2017 eigenaar van de tjotter 'Janke'. Zijn zoon droeg de tjotter in 2017 over aan de Stichting Friese Tjottervloot.
In 1991 is Rienk door toenmalig voorzitter Jhr. H. Van Foreest benaderd om toe te treden tot het bestuur van de SSRP. Deze functie heeft hij tot 1997 uitgeoefend. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enorme inzet om het Fries varend cultuurgoed te helpen behouden.


Ineke Verkaaik-Hogervorst
Voorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
voorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina