De BERETANDEN van de SSRP, nummer 6 2018

15 juni 2018

Een zomer bomvol evenementen

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Hout-Vaert

De inschrijving voor deelname met onze houten schepen aan de activiteit Hout-Vaert (19 tm 22 juli) in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is verlengd tot 20 juni a.s. We gaan een prachtige happening meemaken! De rol die het Friese hout (schepen) in een theater-vaarevenement zal laten zien gaat de media halen. Het Friese maritieme erfgoed en het Friese ambacht krijgen alle aandacht, tot zelfs in Den Haag! In Dokkum wordt, voorafgaand aan de Hout-Vaert, een gigantisch vlot gebouwd. Maar liefst 28 meter lang en 6 meter breed.

De SSRP deelnemers zijn als 'houtmeester' verkleed. Daar houtmeesters rond de eeuwwisseling geen schorriemorrie waren is het dragen van 'de jute zak' geen gezicht én historisch niet verantwoord;-))!
(Humor: de voorzitter van de Criterium Commissie zit in de organisatie van de Hout-Vaert.)
De 'houtmeesters' voeren in Dokkum met een zweihaak, een rondhout en een duimstok, zakmes, potlood en papier een show op. Op een ludieke wijze het eigen schip opmeten. Met woeste gebaren, ferme discussies, te water raken en wellicht kielhalen, vermaken de houtmeesters het in groten getale toegestroomde publiek en journalisten. Ontvangst door de burgemeester in het stadhuis behoort tot de ceremonie.

Volgende dag in konvooi naar Leeuwarden. De deelnemende SSRP houtmeesters komen samen op het vlot waar de veiling zal plaatsvinden. Het publiek krijgt uitleg over de veilingregels en wijze van betalen: hand opsteken is hangen. De kopers zijn de SSRP deelnemers, die zeker tevreden zijn met gesloten beurzen. Zaterdag in konvooi (met vlot) naar houtdorp Grou. Bekend van de gebroeders Halbertsma en de boeier 'Constanter'. Het theaterspektakel van het houtverkopen kan in Grou nogmaals plaatsvinden. Aan boord van de grotere deelnemende schepen (SSRP en LVBHB) vinden voor het publiek continu de houtprojecten plaats. Op zondag gaat de vloot door Sneek, richting IJlst. Niet-deelnemers: kom vooral kijken naar het manoeuvreren van vlot én vloot! Verzekeraars… de polis hebben wij bestudeerd!

De deelnemende schepen hebben inmiddels bijna allemaal een houten bord 'Hout-Vaert' ontvangen. De regio-ambassadeur SSRP heeft bij de organisatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 voor bootvlaggetjes kunnen zorgen. Geheel in stijl 'in ruil voor Goudse stroopwafels'!

We hebben het hele programma op de website staan.
Wilt u toch nog deelnemen? It giet oan!

Uit bestuur SSRP

Adverteren op de SSRP-website

We heten een nieuwe adverteerder, M. de Groot Jacht- & Scheepstuigerij, hartelijk welkom op onze website. Aan de zgn. achterkant van onze website kan de websitebeheerder zien dat een fors aantal bezoekers op de nieuwe adverteerder heeft geklikt en de website van De Groot in Stavoren bekeek. Zo versterken wij elkaar, wat onze SSRP-doelstelling, 'Behoud van het Rond en Platbodemschip', ten goede komt.

Fries Scheepvaart Museum

De ALV van onze medeoprichter Fries Scheepvaart Museum te Sneek is bezocht. Veel waardering voor de directeur, het bestuur van de Stichting FSM en het bestuur van de Vrienden FSM. Veel wisselende activiteiten en tentoonstellingen het afgelopen jaar, met evenementen gericht op de Friese schooljeugd. De lezing na afloop over het reilen maar vooral het zeilen met de 'Eendracht' was een perfecte aanlegmanoeuvre voor de grote groep aanwezigen.

Maritiem Museum te Rotterdam

Het Maritiem Museum te Rotterdam willen wij hartelijk feliciteren met het ontvangen van een cheque ter waarde van €200.000,00 van de BankGiro loterij! Tijdens de Winterbijeenkomst SSRP 2018 in Rotterdam bleek deze prijs een gekoesterde wens van museumdirecteur Frits Loomeijer. Deze cheque is, bij het neerleggen van zijn functie als directeur, een waardig slotakkoord.

Regionale Friese Reünie

De inschrijving voor de Friese Reünie, traditiegetrouw het eerste weekend van augustus, is gestart.
Een sprankelend programma in en rond Heeg. 

Op onze pagina Kalender, hebben we een aantal mooie evenementen voor en met Ronde en Platbodemjachten voor u verzameld.

Wij zien u graag als deelnemer van de Hout-Vaert 2018, of als enthousiast publiek tussen Dokkum en IJlst, voorzien van kostuum met duimstok, dan wel als toerist met filmcamera!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie

     

Terug naar vorige pagina