Winterbijeenkomst SSRP in Dynamisch Rotterdam

11 maart 2018

Dit jaar organiseerde de SSRP haar eigen Winterbijeenkomst in dynamisch Rotterdam. Plaats van samenkomst waren ’s morgens het historisch clubgebouw van KR&ZV “De Maas” bij de Veerhaven en ’s middags een actief vervolg in het Maritiem Museum in Rotterdam. Ruim 70 geïnteresseerden vonden het belangrijk om de bijeenkomst bij te wonen. De ambiance in het Vereenigingsgebouw aan de Veerhaven, gebouwd in 1909, leende zich er ook uitstekend voor. Er zit in het gebouw heel veel historie. Dat wordt ook weerspiegeld door de grote collectie prijzen en andere maritieme zaken uit het verleden.

De opening werd verzorgd door de voorzitter van "De Maas", de heer S.J. van der Goot. Hij benadrukte de historische band tussen "De Maas" en de SSRP. Hij vond het eigenlijk wel jammer, dat er in "zijn" Veerhaven nog nooit een reünie van Ronde en Platbodemjachten was georganiseerd! Daarna gaf onze voorzitter, Maarten van Hezik, het woord aan Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam.

Van sentiment naar museumbeleid

Frits begon zijn verhaal met de opmerking, dat sentiment nooit een goede basis kan zijn voor een goed museumbeleid. Hij vertelde eerst over zijn de fascinatie voor schepen en zijn jeugd met de “familie”-platbodems, de deelnames daarmee aan SSRP-reünies. Vervolgens over zijn keuze voor de maritieme geschiedenis, het begrijpen daarvan en publiceren daarover als freelancer. Publicaties over de kust-, binnenvaart en visserij. Hij kocht een oude Wad en Sontvaarder, kortte haar weer in, restaureerde haar en woonde er jarenlang op. Hij werkte vervolgens bij het Noordelijk scheepvaartmuseum in Groningen, het Visserijmuseum  in Vlaardingen, het Scheepvaart Museum in Rotterdam.
Nu is hij alweer bijna 13 jaar algemeen directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam. Jaren waarin het “gemeentelijk” museum een grote metamorfose doormaakte. Gesticht in 1874, voortgekomen uit de Modellenkamer van Prins Hendrik “de Zeevaarder”. Een museum, waarin de maritieme geschiedenis wordt verteld vanaf het vroegste moment tot op de ontwikkelingen van vandaag. Daarbij volstaat alleen het sentiment zeker niet.
Doorlopend wordt de vraag gesteld: voor wie is het museum relevant en namens wie? Het museum heeft het afgelopen jaar 230.000 bezoekers getrokken. Het is voornamelijk een echt Rotterdams museum, met een groot achterland, het havengebied. Dat weerspiegelt zich ook in de collectie, die samen met de Rotterdamse, maritieme partners is en wordt opgebouwd. Deze collectie bevindt zich in het museum, maar voor een deel ook in het buitenmuseum, met de schepen, kranen en andere maritieme erfstukken, zoals een grote graanelevator.
Maar doorlopend wordt de grote vraag gesteld: wat bewaar je als museum en wat niet? Doe je dat op basis van lokaal/regionaal of nationaal sentiment (overheidssentiment?) zoals in sommige provincies gebeurd (bijv. Friesland en Zeeland), particulier sentiment (de particuliere vloot, is er een betere manier van behoud dan door de eigenaar zelf met z’n enthousiasme en inzet?), selectie door de praktijk (schepenkerkhoven of tijdperken van armoede, waarin er geen geld is voor vernieuwing) of op basis van professionaliteit? De tijdgeest is daarbij een belangrijke factor. Hoe staat de moderne mens in het leven? Is er nog gevoel voor nostalgie, hebben de jongeren nog wel de tijd voor eigen bezit, met de beperkingen die dat met zich meebrengt? Wat doet de overheid met haar wet- en regelgeving en willen banken überhaupt nog investeren in het gebruik van oude schepen als woning?
Het museum heeft uitgerekend dat de collectie 964.652 objecten omvat, verdeeld over 6 eeuwen geschiedenis. Een hele klus om goed te beheren en te presenteren. Daarom is de term “verzamelen en ontzamelen” bedacht. Ontzamelen van objecten die in Nederland nog vrij algemeen beschikbaar zijn, ook in particuliere handen. Verzamelen van objecten die uniek zijn, maar ook verzamelen van objecten uit de hedendaagse, maritieme industrie. Daarbij wordt schaalvergroting en samenwerking (bijv. met het MAS in Antwerpen) niet geschuwd. Voorbeelden van de ontzameling in de afgelopen jaren zijn het afstoten van een aantal minder unieke schepen in de haven, de werf de Koningspoort en ramtorenschip de ‘Buffel’ waarvan er ook nog een identiek tweede exemplaar is.
Allemaal onderdelen van het dagelijks werk van Frits. Maar zijn fascinatie voor schepen, scheepjes en de verhalen daarachter blijft! Dat kunnen we elke maand weer lezen in zijn  rubriek “Port Salut” in de Spiegel der Zeilvaart.

Van Waningprijs toegekend aan Frits Loomeijer


De Van Waningprijs 2018 werd uitgereikt aan Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum in Rotterdam. Maarten van Hezik benadrukte bij de uitreiking van de prijs dat Frits, in diverse functies, acties en relaties, een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is. Vervolgens moest Frits helaas afscheid nemen van de aanwezigen, omdat hij de TGV naar Parijs moest halen.

W.H. de Vosprijs toegekend aan Harmen Timmerman

De W.H. de Vosprijs 2018 werd uitgereikt aan Harmen Timmerman. Zo'n kleine twintig jaar geleden had orgelbouwer Evert Jan Timmerman, uit Ommen een droom. Hij wilde een eigen zeilboot bouwen. Met zoon Harmen, werkzaam in de bouw en woonachtig in Epe, begon hij aan dit project. De keus viel uiteindelijk op het bouwen van een boeier. Met medewerking van het Zuiderzeemuseum werd een nauwkeurige ontwerptekening gemaakt op basis van de boeier ‘Sperwer’, een kunstwerk van Eeltje Holtrop van der Zee, gebouwd in 1886. Op basis van deze tekening, werd de boeier gebouwd, een meter korter dan het origineel.
In 2017 is de ‘Uiltje’ zoals de boeier is genoemd, in Elburg te water gelaten. Een sieraad voor onze vloot van Ronde en Platbodemjachten, mede ter nagedachtenis aan grote scheepsbouwers uit het verleden.

Het Jaarverslag 2017 van de SSRP

Na de uitreiking van de prijzen, presenteerde Maarten het SSRP Jaarverslag 2017. Hij constateerde dat 2017 voor de SSRP een goed jaar is geweest op vele fronten. In het het jaarverslag worden alle activiteiten van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 2017 op een overzichtelijk manier gerangschikt en weergegeven. Veel van deze activiteiten zijn uitgebreid op deze website beschreven. Daar waar nuttig, kunt u voor de verdere uitleg doorklikken naar de betreffende artikelen en informatie op de website.
In 2017 zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest, Marion Levasier is afgetreden als bestuurslid, maar blijft vanuit de SSRP nog betrokken bij het register varend Erfgoed Nederland. Rita Eissens-van Goor is afgetreden als secretaris en is opgevolgd door Matthijs Gorgels. Rita is nu verantwoordelijk voor de Administratie van de SSRP. Olav Loeber is afgetreden als penningmeester en is opgevolgd door IJsbrand Dijkstra. Olav blijft als bestuurslid aan met de vertegenwoordiging vanuit de SSRP in het FVEN in zijn portefeuille. Olav is intussen binnen het FVEN benoemd als (tijdelijk) Vicevoorzitter.
Peter Tolsma lichtte bij afwezigheid van oud-penningmeester Olav Loeber de cijfers over 2017 toe, waarna Maarten het formele gedeelte van de bijeenkomst afsloot en de aanwezigen uitnodigde voor een zeer geanimeerde lunch.

Bezoek aan het Maritiem Museum

Na de lucht volgde een wandeling onder prettige weersomstandigheden naar Maritiem Museum. Centraal stond daarbij een bezoek aan 'Offshore Experience'. Hierbij kon op interactieve manier kennis worden gemaakt met een zoektocht naar energie op zee. Op een boorplatform tot 3 kilometer onder de zeespiegel kun je als bezoeker acteren als boormeester, kraanmachinist, windmolenspecialist of helikopterpiloot. Hoe werken zij onder die omstandigheden? De zeewind is vaak onstuimig en de golven metershoog. Een prachtige en fascinerende speeltuin voor jong en oud. maar de rest van het Museum liet natuurlijk ook diverse schatten uit het verleden zien!
ter afsluiting werd nog gezellig nagepraat in het restaurant en als afsluiting werd een gezamenlijk een toost uitgebracht op onze Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix. Zij bereikte op 31 januari 2018 de respectabele leeftijd van 80 jaar!

Het was een leerzame, actieve en gezellige dag!

Terug naar vorige pagina