Het SSRP bestuur te gast bij Scheepstimmerwerf Peter Schouten in Kortenhoef

21 februari 2014

Peter Schouten was deze keer onze gastheer. Na eerdere bezoeken aan Scheepswerf De Waarf van de Regionale Stichting Enterse Zomp in Enter, Jachtwerf Piersma in Heeg en Scheepstimmerwerf 'Klaas Hennepoel' in Leiden, werden we dit keer ontvangen op de Scheepstimmerwerf Peter Schouten in Kortenhoef. De werf is gesitueerd op een idyllische locatie in de rustieke omgeving van het plassengebied in Kortenhoef en is alleen te voet of per schip bereikbaar. De werf van Peter Schouten bestond in 2013 al weer 30 jaar op deze plaats.

Het doel van deze bezoeken is vooral het oor te luisteren te leggen in het grote netwerk van eigenaren, organisaties, werven, verenigingen, musea en nog veel meer, waarvan het Stamboek een belangrijk onderdeel uitmaakt. Iedere deelnemer in dit netwerk heeft raakvlakken met de SSRP. Voor werven, die Ronde & Platbodemjachten bouwen en/of restaureren, is die heel divers. Zo hebben ze te maken met de eigenaren die bepaalde wensen hebben t.a.v hun schip, met de Criteria van de SSRP, maar ook met eventuele subsidieregels voor de restauratie van schepen, keuringsinstanties, wetgeving, enz.

Peter Schouten

Peter is op allerlei fronten werkzaam. Op zijn werf heeft hij in de loop der jaren al heel veel Ronde & Platbodem schepen gerestaureerd en daarnaast diverse kleinere platbodems nieuw gebouwd. Ook is hij nadrukkelijk betrokken bij de restauratie van een aantal klassieke Hoogaarsen in Zeeland. Op dit moment is hij gedeeltelijk werkzaam bij de restauratie van de Steekhengst 'Boreas' op de Historische Werf Meerman in Arnemuiden. Peter wordt regelmatig gevraagd voor restauratiewerkzaamheden in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Gedachtenwisseling

Voor en tijdens de uitgebreide rondleiding op de werf en over het werfterrein kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Een heel belangrijke daarbij was ook dit keer weer: wanneer spreek je van restauratie, wanneer van replicabouw en wanneer van complete nieuwbouw? Een kolfje naar de hand van Peter, want hij heeft al vele schepen, in diverse stadia van ontbinding op zijn werf gehad. Hij heeft de afgelopen jaren ook een aantal mooie schepen nieuw mogen bouwen: de door hem zelf ontworpen Wantij. Een klassiek ontwerp geïnspireerd door allerlei ontwikkelingen aan de overkant van de Noordzee.

Als het over restauraties gaat is Peter duidelijk: een schip waarvan door de jaren heen kleinere of grotere gedeeltes worden vervangen, valt voor hem onder de noemer gerestaureerd. Daarbij tekent hij aan dat er van veel 'gerestaureerde' schepen in de loop der jaren ook heel veel oorspronkelijks is verdwenen. In hoeveel gerestaureerde schepen van bijv. 100 jaar of ouder is nog oorspronkelijk materiaal aanwezig? Als een schip een een dusdanige staat is komen te verkeren, dat alleen vervanging van onderdelen niet meer haalbaar is, kun je volgens hem ook beter overgaan tot 'replicabouw'. Met het oorspronkelijk schip als voorbeeld er naast, kun je exact alle gegevens en constructies in het 'nieuwe' schip (kloon) overnemen. Met een beter resultaat dan als je van de oude restanten uitgaat. Als eerder gemaakte tekeningen en een eventuele beschrijving van een ooit bestaand schip het uitgangspunt is, spreek je toch over nieuwbouw.

Peter heeft op zijn werf een paar aardige voorbeelden liggen, waarmee hij deze stellingen onderbouwt. Een paar jaar geleden heeft hij de 'Meeuw' gerestaureerd. Deze schouw is rond 1900? gebouwd bij Drijver in Leeuwarden. Het scheepje markeert volgens hem de overgang tussen de tjotterbouw en de schouwenbouw. Het lijkt op een schouw, maar heeft veel kenmerken van een tjotter. Bij deze restauratie is geen enkele concessie gedaan om iets te veranderen. De KWVL in Loosdrecht heeft een aantal grotere Drijver-schouwen in gebruik, die ook door Peter zijn gerestaureerd.

Nuttige bezoeken

Bij het afscheid was iedereen het er over eens dat dergelijke gesprekken zinvol zijn. De SSRP heeft voor het eind van dit jaar weer een ronde tafel gesprek met een groep bouwer/restauratuers op het programma staan, om allerlei onderwerpen te overleggen, die op dat moment actueel zijn.

Terug naar vorige pagina