De BERETANDEN van de SSRP, nummer 5 2018

12 mei 2018

Het vaarseizoen is van start gegaan

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

In het weekend van 5 en 6 mei j.l. zijn de Motketelwedstrijden gezeild. Sinds het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht (KWVL) in 2012 is de traditie van deze wedstrijd in ere hersteld. De deelnemers van de Regionale Friese Regionale Reünie gaven ruim gehoor aan de uitnodiging van Loosdrecht.

Motketelwedstrijden, georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht (KWVL)

De KWVL beschikt over 3 schouwen, die voldoen aan de criteria en inmiddels richting de status van Varende Monumenten gaan....hetgeen tot de leden van de KWVL begint door te dringen!
De bekende boeier ‘Ludana’ is om twee redenen ook aanwezig. Een van de eerste eigenaren van de ‘Ludana’ was de heer A. Sprenger, de eerste secretaris in 1912 van de watersportvereniging Loosdrecht. Tevens viert de ‘Ludana’ dit jaar haar125-ste verjaardag!

De boeier ‘Ludana’ heeft aan belangstelling en aandacht niet te klagen gehad. De aanwezigen zijn aangespoord om aan de Stichting Behoud Boeier bij te dragen, waardoor de noodzakelijke restauraties aan deze grande dame uitgevoerd kunnen worden.
Zestien Ronde en Platbbodemjachten (2 boeiers, 4 schouwen, 1 punter, kleine schouw en Fries jacht, diverse tjotters) zeilden zaterdag 5 mei vier korte wedstrijden op de tweede en derde plas van Loosdrecht. De wind was veranderlijk, met als gevolg diverse kansen voor alle deelnemers. Zondag 6 mei nam de windsnelheid gedurende de dag langzaam toe tot een strakke 3 met een temperatuur van ca. 25°C. Concentratie alom.

Maarten Vermeulen met de boeier ‘Mientje’, Duuk Dudok van Heel met schouw de ‘Gooiland’, Alexander de Vos en zijn zoon IJsbrand met schouwtje ‘Pandora’ en Dirk Slijper met Fries jacht de ‘Hommel’ (splinternieuw tuig) zijn de winnaars.
Dirk Slijper is voor de tweede keer bij de Motketelwedstrijden de winnaar overall. Zijn naam wordt weer geborduurd op de SSRP wimpel die aan de KWVL is uitgereikt bij haar 100-jarig bestaan onder de voorwaarde dat 'Loosdrecht' regelmatig Ronde en Platbodemwedstrijden gaat organiseren. Die afspraak wordt, met toenemende belangstelling vanuit de Friese Regionale Reünie, nagekomen.

Viering 100 jaar Zuiderzeewet

Het was Nederland 1918. Nog geen Afsluitdijk, nog geen IJsselmeerpolders. Met het aanvaarden van de Zuiderzeewet wordt het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren. Daarmee start één van 's werelds grootste waterbouwkundige projecten ooit...de Zuiderzeewerken!
Op 14,15 en 16 juni wordt door de organisatie groots uitgepakt met de Zuiderzee Havendagen. De vlootschouw vanaf de Bataviahaven is voor ca. 1000 toeschouwers een niet te missen spektakel. Voor meer info: Honderd jaar Zuiderzeewet: ‘van Zee naar meer…’ in de kalender van de SSRP.

Hout-Vaert, onderdeel van LF 2018

De deelnemers van de Hout-Vaert 2018 brengen het verhaal van de historie en de toekomst van het hout tijdens een actief evenement in Friesland van donderdag 19 t/m 22 juli 2018 onder de aandacht! De reis van een vlot van boomstammen en een vloot historische schepen gaat van Dokkum, via Leeuwarden, Grou en Sneek naar houtzaagmolen De Rat in IJlst. Een vierdaagse reis om hout te gaan beleven met tal van exposities, workshops en verrassende activiteiten aan boord, op het vlot en aan de wal. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Ga naar de uitnodiging voor deelname aan houtvaert en schrijf uw schip met bemanning in.

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

De Federatie is de koepelorganisatie van de aangesloten 14 Behoudsorganisaties (BO). Zij behartigt de belangen van de BO's en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Inschrijving in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) verloopt via de aangesloten SSRP.
Vanuit het bestuur SSRP heeft de vicevoorzitter (IVH) met algemene stemmen het mandaat gekregen om zitting te nemen in het AB van de FVEN. Olav Loeber is lid van het bestuur SSRP en thans interim vicevoorzitter DB van de FVEN.

In het Stamboek zijn in 2018 al weer 17 nieuwe schepen ingeschreven. Het totaal 'actieve' schepen is nu 897. Op naar de 900, een historisch record!

De SSRP heeft tijdig, met dank aan Stamboekbeheerder Jan Eissens en iWink, de AVG/ privacywet uitgevoerd en toegepast op de website.

Tot ziens op het water of bij de viering van de Zuiderzeewet en/of Hout-Vaert!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie

     

Terug naar vorige pagina